Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / IGNACIO CAMOS VICTORIA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT BASEIRIA MARTI  / FERNANDO CAMAS RODA  / IGNACIO CAMOS VICTORIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. PRIMERA PART: NORMES GENERALS DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

2. LLIÇÓ 1. Normes preliminars; camp d'aplicació; afiliació, cotització i recaudació. Acció protectora i Gestió de la Seguretat Social.

3. SEGONA PART. RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

4. LLIÇÓ 2. Àmbit subjectiu del Règim General i actes d'enquadrament (inscripcions i afiliacions)

5. LLIÇÓ 3. Acció protectora. Contingències protegibles. Règim general de les prestacions.

6. LLIÇÓ 4. Incapacitat temporal

7. LLIÇÓ 5. Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs. Risc durant la lactància natural

8. LLIÇÓ 6 Incapacitat permanent

9. LLIÇÓ 7. Jubilació

10. LLIÇÓ 8. Mort i supervivència i altres prestacions familiars

11. TERCERA PART: LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ

12. LLIÇÓ 9. La protecció i el subsidi de desocupació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 30,00 50,00
Prova d'avaluació 30,00 20,00 50,00
Total 50,00 50,00 100

Bibliografia

 • BLASCO LAHOZ, J.F. et al (2007). Curso de Seguridad Social. Tirant lo Blanch. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi de les institucions de la Seguretat Social a partir de la normativa bàsica mitjançant l’estudi de la legislació de la Seguretat Social. Realització d’un examen tipus test. Es valorarà positivament la resposta correcta i es penalitzarà la incorrecta. Valoració: 2/5 (40%) de la nota final. Examen tipus test. Es valorarà positivament la resposta correcta i es penalitzarà la incorrecta. Valoració: 2/5(40%) de la nota final. 40
Examen teòric-pràctic: Aquesta prova tindrà una valoració d’2/5 (40%) de la nota final Examen teòric-pràctic: Aquesta prova tindrà una valoració d’2/5 de la nota final 40
Realització de sessions pràctiques d’avaluació continua, d’acord amb les indicacions que fixi el professor responsable a l’inici de curs. Valoració: 1/5 (20%) de la nota final. Assistència a les sessions i lliurament de dos treballs pràctics. Realització de casos pràctics sobre la legislació de la Seguretat Social 20

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tres tasques següents:

AVALUACIÓ CONTINUA:

a) Presentació de 2 treballs pràctics durant el curs. La qualificació obtinguda de la presentació d’aquests treballs pràctics suposarà 1/5 part de la qualificació final. Per realitzar els treballs pràctics i obtenir la corresponent qualificació serà necessària l’assistència a les classes pràctiques previstes durant el curs. La no presentació de treballs pràctics durant el curs no és una activitat que es pugui recuperar ja que la realització d’aquests treballs està directament relacionada amb el seu estudi i debat a les classes pràctiques. L'estudiant que obtingui de les pràctiques una nota de suspès, aquesta li farà mitja amb l'examen tipus test i amb l'examen teòric-pràctic. Cadascuna d'aquestes parts val 2/5.
Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els treballs corresponents obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT

b) Realització d’un examen teòric-pràctic del programa de l’assignatura. La nota d’aquest examen equivaldrà a 2/5 parts de la qualificació final de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal Dret de la Seguretat Social

c) Realització d’un examen tipus test de la Llei General de la Seguretat Social. Aquesta part suposarà 2/5 parts de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal del Dret de la Seguretat Social. L’examen test tindrà preguntes amb opcions múltiples de les quals, una serà la correcta. Es penalitzara la resposta incorrecta amb 1 punt.

AVALUACIÓ FINAL.

d) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'examen d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT esdevé per la no realització del sistema de pràctiques durant el curs: és a dir, és requisit previ per superar l'assignatura assistir a les sessions pràctiques del curs (de preparació i resolució de les pràctiques) i el lliurament dels dos treballs pràctics exigits.

Si es compleixin aquests requisits del sistema de classes pràctiques, però l'estudiant no es presenta als examens corresponents, la nota també serà la de NO PRESENTAT.

Observacions

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat control•larà l'assistència a les sessions corresponents al sistema de classes pràctiques

Assignatures recomanades

 • Dret del treball I
 • Dret del treball II
 • Dret social europeu
 • Polítiques d'immigració i treball
 • Polítiques d'ocupació i formació
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals