Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.

2. El mètode heterocompositiu: l’arbitratge. A) El conveni arbitral; B) El procediment arbitral; C) La intervenció jurisidiccional en l’arbitratge; D) El laude arbitral; E) La impugnació del laude arbitral; F) L’execució del laude arbitral.

3. Els mètodes autocompositius: A) La conciliació civil; B) La Transacció civil; C) La mediació en matèria civil i mercantil; D. La conformitat penal; E) La mediació penal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,00 54,00 75,00
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Teresa Armenta Deu (2012). Lecciones de Derecho Procesal Civil (Darrera Edició). Barcelona/Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • A. de la Oliva; I. Díaz-Picazo; J.Vegas (2012). Curso de derecho procesal civil II: Parte especial (Primera). Madrid: Ramon Areces.
 • Silvia Barona (2013). Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. (Primera). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • José F Merino Merchán y José Mª Chillón Medina (2006). Tratado de derecho arbitral (Primera). Madrid: Thompson-Civitas. Catàleg
 • Barona Vilar, Silvia Beltrán Montoliu, Ana (2009 ). La Mediación penal para adultos : una realidad en los ordenamientos jurídicos (experiencias en España, EEUU, Inglaterra y Gales, Países Escandinavos, Francia, Alemania, Portugal, Brasil y Chile) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Álvarez Sánchez de Movellán, Pedro Damián Moreno, Juan (2011 ). La Reforma de la Ley de arbitraje de 2011 : (comentarios a la Ley 11. Las Rozas (Madrid): La Ley. Catàleg
 • González Montes, José Luis Artacho Martín-Lagos, Marta (2008 ). Estudios sobre el arbitraje : los temas clave . Madrid: La Ley. Catàleg
 • Montero Aroca, Juan Barona Vilar, Sílvia (cop. 2004 ). Comentarios a la ley de arbitraje : ley 60. Madrid: Civitas. Catàleg
 • Ríos Martín, Julián Carlos (2008 ). La Mediación penal y penitenciaria : experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia y el sufrimiento humano (2ª ed.). Madrid: COLEX. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
- Exposicions orals a classe per part dels estudiants. Exposició oral a classe i resum escrit. Els estudiants hauran de realitzar una ponència oral sobre algun dels temes que es proposaran a l'inici de l'assignatura. Amb anterioritat o en el mateix moment de l'exposició, els estudiants hauran de lliurar per escrit un resum de la seva exposició (aprox.5 fulls). Aquesta part comptarà un 40% de la nota final. 40
- Examen pràctic Es durà a terme un examen final consistent en un cas pràctic, per a la realització del qual l'estudiant podrà consultar el dossier de legislació que es facilita en la pàgina web de l'assignatura en els arxius corresponents. Aquest examen fa el 60% restant de l'assignatura. 60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà de la següent manera:

1. Exposició oral a classe i resum escrit. Els estudiants hauran de realitzar una ponència oral sobre algun dels temes que es proposaran a l'inici de l'assignatura. Amb anterioritat o en el mateix moment de l'exposició, els estudiants hauran de lliurar per escrit un resum de la seva exposició (aprox.5 fulls). Aquesta part comptarà un 40% de la nota final.

Depenent del nombre d'alumnes matriculats, aquestes exposicions orals i treballs es duran a terme individualment o en grup.

2. Es durà a terme un examen final consistent en un cas pràctic, per a la realització del qual l'estudiant podrà consultar el dossier de legislació que es facilita en la pàgina web de l'assignatura en els arxius corresponents. Juntament a les preguntes pràctiques, també es podrà incloure alguna pregunta teòrica complementària relacionada amb els textos legals estudiats o les explicacions de classe i que servirà per a completar la nota global de l'examen. Aquest examen integra el 60% restant de l'assignatura.

3. La participació a classe es considera de vital importància per a assimilar l'assignatura i serà tinguda en compte per a arrodonir o moderar els resultats obtinguts en els dos criteris anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant que estigui en algun dels casos següents:

1. L'estudiant que no dugui a terme l'exposició oral o no presenti el resum d'aquesta exposició.

2. L'estudiant que no assisteixi dos dies a classe, sense acreditar suficientment una causa justificada, normalment en forma escrita.

Observacions

Es del tot imprescindible acudir a les classes amb aquests 3 textos legals degudament actualitzats (publicats a aquest web com arxius pdf):

1. Llei d'arbitratge

2. Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils

3. LEC de 1881 (preceptes relatius a la conciliació)