Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Introducció a la pràctica contenciosa administrativa. Principis bàsics. Anàlisi pràctic de les actuacions davant dels Jutjats i Tribunals de l'ordre contenciós administratiu des de l'òptica de les diferents parts en el procés. Estudi i seguiment del principals tràmits del procés.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS MARTI I ARDERIU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 1.1 Àmbit: actes, disposicions i matèries de què coneixen els Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 1.2 Òrgans i competències.

2. Les parts en el procés contenciós administratiu. 2.1 Capacitat processal. 2.2. Legitimació. 2.3. Representació i defensa de les parts.

3. Objecte del recurs contenciós administratiu. 3.1. Activitat administrativa impugnable. 3.2. Pretensions de les parts.

4. Procediment contenciós administratiu. 4.1. Interposició del recurs. 4.2. Demanda i contestació. 4.3. Prova. 4.4 Vista i conclusions. 4.5. Sentència.

5. Altres procediments. 5.1. El procediment abreujat. 5.2. El procediment per a la protecció dels drets fonalmentals de la persona.5.3. La qüestió d'il·legalitat.

6. Recursos. 6.1 Recursos contra providències i interlocutòries. 6.2. Recurs ordinari d'apel·lació. 6.3. Recurs de cassació. 6.4. Recurs de cassació per a la unificació de la doctrina. 6.5. Recurs de cassació en interès de la llei. 6.6. Revisió de sentències.

7. Altres aspectes d'interès. 7.1. Les mesures cautelars. 7.2. Altres maneres d'acabament del procediment. 7.3. Execució de sentències.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 9,00 18,00
Assistència a actes externs 6,00 9,00 15,00
Exposició dels estudiants 5,00 5,00 10,00
Sessió expositiva 15,00 4,00 19,00
Simulacions 9,00 4,00 13,00
Total 44,00 31,00 75

Bibliografia

 • González Pérez, Jesús (1998 ). Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa : (ley 29 (3ª ed). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Cordón Moreno, Faustino (cop. 2001 ). El Proceso contencioso-administrativo : conforme a la Ley29 (2a ed., rev. y puesta al día). Pamplona: Aranzadi. Catàleg
 • González Rivas, Juan José (2006 ). Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29. Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas. Catàleg
 • González Pérez, Jesús (2013). Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa:(Ley 29/1998) (7a ed. ). Cizur Menor, Navarra : Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • José Antonio Colmenero Guerra; bajo la dirección de Víctor Moreno Catena (2013). Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (1998) (13ª ed.). Biblioteca de textos legales, Madrid : Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de casos pràctics Capacitat per a interpretar un supòsit pràctic d'acord amb les pautes donades al llarg del curs 40
Assistència a judicis reals en els Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona Capacitat d'anàlisi d'un cas real en base a l'observació. 30
Exposició dels estudiants defensant o qüestionant diferents posicions, adoptant la posició de l'advocat. Capacitat de sostenir en públic un discurs jurídic coherent sobre la matèria d'exposició. 30

Qualificació

La qualificació de l'activitat es basa en el sistema d'avaluació continuada, que consisteix en la superació de les 3 activitats descrites a l'apartat "Activitats d'avaluació".

Pel que fa a les característiques concretes de les activitats d'avaluació són les següents:

- Resolució d'un cas pràctic.
- Elaboració d'un resum sobre vistes de procediments abreujats celebrats en els Jutjats del contenciós administratiu de Girona.
- Exposició oral en una simulació de judici adoptant el paper d'una de les parts intervinents (part demandant, part demandada o Magistrat)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no hagi presentat en termini dues de les activitats d'avaluació continuada es considerarà "No Presentat"

Observacions

Es recomana assistir a les classes que seran de caràcter participatiu, amb incentivació del debat entre els alumnes.

La informació relativa a l'assignatura es comunicarà majoritàriament via Moodle, on es penjaran els documents a comentar a classe.

Assignatures recomanades

 • Argumentació jurídica
 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret administratiu III
 • Introducció al dret processal