Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Fonaments de fisiologia vegetal, animal i humana. Adaptacions funcionals. Organització de poblacions i ecosistemes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASADEVALL MASO  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Diversitat de protistes, fongs, vegetals i animals

2. Bases de fisiologia vegetal i models d'interés biotecnològic

3. Bases de fisiologia animal i models d'interés biotecnològic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48 39 87
Cerca d'informació 0 3 3
Lectura / comentari de textos 2 2 4
Prova d'avaluació 4 50 54
Resolució d'exercicis 2 0 2
Total 56 94 150

Bibliografia

  • J. Azcón-Bieto, M. Talón. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal . McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
  • / Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger (2010). Plant physiology . Benjamin/Cummings. Catàleg
  • E.Martín Cuenca (2006). Fundamentos de Fisología. Paraninfo. Catàleg
  • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació I Prova parcial 50
Prova d'avaluació II Prova final 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura consistirà en dues proves parcials individuals sobre els continguts teòrics de l'assignatura (50% cada prova parcial). Per aprovar l'assignatura caldrà assolir un mínim de 5 punts en la nota mitjana de les dues proves parcials.

Aquestes proves parcials seran recuperables al final del semestre. En aquesta recuperació, que es durà a terme durant el període de recuperacions, l'estudiant s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a cap de les dues proves parcials rebran la qualificació de No Presentat.