Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fundats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic i Projecte Docent.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup EF

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup PJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup PS

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Treball Final de Grau

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 82 160 242
Exposició dels estudiants 3 55 58
Total 85 215 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del TFG. Inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la tipologia del treball) i la redacció de la memòria. Un tribunal de com a mínim tres persones avalua la memòria. 35
  Presentació oral del treball Un tribunal de tres persones avalua la presentació oral del treball 35
  Avaluació de les competències transversals: la farà el tutor del PAT. El tutor del PAT registra el seguiment i l'entrega del portafoli. 20
  Avaluació del tutor del TFG El tutor del TFG valora la feina realitzada durant la seva supervisió. 10

  Qualificació

  La Facultat de Ciències té una normativa publicada sobre la memòria i la defensa del TFG. Cal seguir-la estrictament.


  El TFG no és recuperable.