Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El mòdul té dues parts clarament diferenciades.A la primera part (1r. quadrimestre) es farà una introducció a l'estudi de la demografia i de la geografia de la població. A la segona part del mòdul (2on. quadrimestre) es farà una introducció a la geografia econòmica, fent especial atenció a les reconfiguracions territorials produïdes pel fenomen de mundialització i la crisi econòmica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Jose Antonio Donaire Benito  / Maria Rosa Fraguell Sansbello  / David Pavon Gamero
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals
 • 15 Identificar i interpretar els factors clau de la situació actual del planeta (globalització, fluxos migratoris, problemes ambientals)
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...)
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT DEL CAMP D’ESTUDI DE LA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

          1.1. Aproximació al concepte de “població”

          1.2. Geografia de la Població i Demografia. Característiques, límits i evolució general.

          1.3. Les escales d’informació i les fonts d’anàlisi històriques i actuals (censos, padrons, registres parroquials, registres civils, fogatjaments, anuaris,...).

          1.4. Institucions amb rellevància poblacional i demogràfica

2. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

          2.1. La mesura del creixement de la població

          2.2. Evolució de la població mundial: passat, present i futur

          2.3. Relació població-recursos

          2.4. Teories sobre el creixement de la població. Factors del creixement

          2.5. Polítiques demogràfiques. Les conferències mundials de la població.

3. L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA I ESTRUCTURES SÒCIO-ESPACIALS

          3.1. L’aplicació de l’estadística a l’estudi de la població. Conceptes bàsics. Propietats de taxes i índexs demogràfics.

          3.2. L'anàlisi temporal dels fets demogràfics. El diagrama de Lexis.

          3.3. La mortalitat. Propietats i taxes. La taula de vida o de mortalitat.

          3.4. La natalitat-fecunditat. Propietats i taxes. L'índex sintètic de fecunditat i la descendència final.

          3.5. La nupcialitat. Propietats i taxes.

          3.6. L'estructura de la població per sexe i per edat. Piràmides d'edat i diagrama triangular. El procés d'envelliment.

          3.7. Estructura demogràfica i economia

4. EL MOVIMENT GEOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ

          4.1. Mobilitat temporal i permanent

          4.2. Mobilitat habitual de la població

          4.3. El fenomen de les migracions: migracions internes i internacionals

          4.4. La immigració: estat de la qüestió

5. TEORIA I MÈTODE EN GEOGRAFIA ECONÒMICA

          5.1. Conceptes d’economia

          5.2. Teories econòmiques

          5.3. Els models clàssics de localització de les activitats econòmiques

6. LA GLOBALITZACIÓ I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS

          6.1. Desenvolupament del capitalisme i procés de globalització

          6.2. La globalització de l'economia i els seus efectes territorials

          6.3. La lògica espacial de les empreses multinacionals

          6.4. Crisi econòmica global i reconfiguració dels actors econòmics

7. DESENVOLUPAMENT LOCAL I TERRITORIAL

          7.1. Desenvolupament local. Concepte i context

          7.2. Agents, estructures i polítiques de desenvolupament territorial, regional i local

          7.3. Els districtes industrials

8. ACTIVITATS ECONÒMIQUES I PAUTES DE LOCALITZACIÓ

          8.1. La lògica territorial i organitzativa de les activitats econòmiques

          8.2. Tendències actuals de localització de les activitats econòmiques

9. GEOGRAFIA DELS SERVEIS

          9.1. Geografia de les infraestructures i els transports

          9.2. Geografia dels serveis. El turisme

10. EFECTES TERRITORIALS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

          10.1. El desenvolupament desigual i les desigualtats territorials

          10.2. Creixement econòmic i desenvolupament sostenible

          10.3. L'economia verda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 14,00 16,00
Elaboració individual de treballs 7,50 44,00 51,50
Lectura / comentari de textos 4,00 29,00 33,00
Prova d'avaluació 9,00 88,50 97,50
Sessió participativa 85,00 0 85,00
Sortida de camp 12,00 3,00 15,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 121,50 178,50 300

Bibliografia

 • Adda, Jacques (cop. 1999 ). La Globalización de la economía : orígenes y desafíos . Madrid: Sequitur. Catàleg
 • Adda, Jacques (2012). La mondialisation de l'économie. De la genèse à la crise. Paris: La Découverte. Catàleg
 • Abadía, Leopoldo (2012). Cómo funciona la Economía para dummies. Barcelona: GRUPO EDITORIAL CEAC, S. A. . Catàleg
 • Aoyama, Yuko; Murphy, James T.; Hanson, Susan (2010). Key Concepts in Economic Geography. Los Angeles: Sage Publications. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003 ). L'Era de la informació : economia, societat i cultura . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2001- ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura (3ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Clark, G.L. (ed.) (2000). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford, : Oxford University Press. Catàleg
 • Coe, N.M. et al. (2007). Economic Geography. A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Dicken, Peter (cop. 1998 ). Global shift : transforming the world economy (3rd ed.). London: Paul Chapman [etc.]. Catàleg
 • Diversos autors (2011). Une planète trop peuplée? (dossier). Le Monde diplomatique, (687),
 • Entremont, Alban d' (1997 ). Geografía económica . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Knox, Paul L (1990 ). The Geography of the world-economy . London [etc.]: Edward Arnold. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1999 ). La Globalización de la economía y las crisis financieras . A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1997 ). Desarrollo, geografía y teoría económica . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2009 ). El Retorno de la economía de la depresión y la crisis actual . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Krugman, Paul (2012). ¡Acabad ya con esta crisis!. Barcelona: Editorial Crítica. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (1993 ). Introducción a la demografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (DL 1996 ). Organización industrial y territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1997 ). Geografía económica : la lógica espacial del capitalismo global . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Minois, Pierre (2011). Le Poids du nombre. L'obsession du surpeuplement dans l'histoire. Pari's: Perrin. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2012 ). Las Otras geografías . Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Pauli, Gunter (2011). La economía azul. Barcelona: Tusquets editores. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Romero, Joan (2007 ). Geografía humana : procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (2a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Salrach Marés, Josep Maria (2012). El hambre en el mundo. València: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Sampedro, José Luis (2009 ). Economía humanista : algo más que cifras . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008 ). El Crecimiento de la población mundial : implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Taibo, Carlos (2011). El decrecimiento explicado con sencillez (1). Madrid: Catarata . Catàleg
 • Thrift, Nigel (1994 ). Money, power, and space . Oxford [etc]: Blackwell. Catàleg
 • Veltz, Pierre (1999 ). Mundialización, ciudades y territorios : la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio (2007 ). Técnicas y ejercicios de demografía . Madrid: INE. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio Zamora, Francisco de (1994 ). Demografía : análisis y proyecciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Diversos autors. Geografía de la Población / Population Geography / Géographie de la Population. Recuperat 05/07/2013, a http://geografiadepoblacion.blogspot.com.es/
 • Júlio Pérez Díaz (CSIC). Apuntes de Demografía. Recuperat 05/07/2013, a http://apuntesdedemografia.wordpress.com/
 • Centre d'Estudis Demogràfics (UAB). Centre d'Estudis Demogràfics. Recuperat 05/07/2013, a http://www.ced.uab.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
INSTITUCIONS I CENTRES D’ESTUDIS QUE ABORDEN TEMES RELACIONATS AMB LA POBLACIÓ.
L'estudiant analitzarà, a partir d'unes pautes prèvies, dues pàgines web d'institucions i centres poblacionals d'arreu del món especialitzats en aquesta mena de temàtiques. Treball individual.
Bona cerca de la informació i elaboració adequada de l'informe corresponent. 7
EL NOMENCLÀTOR. EXEMPLE DE FONT ESTADÍSTICA PER A CONÈIXER L'HÀBITAT DE POBLAMENT A ESCALA INFRAMUNICIPAL. Breu aplicació a nivell municipal de les possibilitats que ofereix aquesta font d'informació associada a l'INE. Treball individual. Correcta consecució dels càlculs elementals del nomenclàtor aplicats a un terme municipal. 2,5
VISITA AL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB) Assistència. 1
COMENTARI D'UN TEXT DE POBLACIÓ I DEMOGRAFIA. Assaig: "Población, recursos y medio ambiente ¿el final de los mitos?". A partir de la realització de la lectura d'aquest assaig i del passi d'un video de recolzament, l'estudiant participarà en una taula rodona on es discutirà de diverses qüestions d'actualitat relacionades amb el triangle que formen els conceptes de: població, recursos i medi ambient. Correcta exposició i debat sobre les idees recollides a l'assaig i el passi del video que va relacionat 7
ANÀLISI POBLACIONAL BÀSICA D’UNA COMARCA.
Elaboració d'un informe, mitjançant treball en grup, que serà el resultat de l'obtenció i l'estudi dels paràmetres bàsics poblacionals d'una comarca. A més del lliurament de l'informe, cosntarà d'una exposició oral.
Qualitat de l'informe elaborat i bon càlcul i exposició de diversos indicadors i mapificació dels mateixos. 12,5
TUTORIES DE TEMES DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Afavorirà increment de nota en cas d'aprovar la matèria del primer semestre 0
ESTUDI DE CONTINGUTS I EXAMEN DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Respondre adequadament les preguntes de l'examen 20
COMENTARI DE TEXTOS ACADÈMICS GEOGRAFIA ECONÒMICA Adequació dels comentaris a les preguntes plantejades. 10
TREBALL DE RECERCA I EXPOSICIÓ ORAL DE GEOGRAFIA ECONÒMICA sobre les pautes de localització d'una empresa multinacional o sobre la lògica territorial de les activitats econòmiques d'un territori. Exposició adequada del tema estudiat. 10
SORTIDA DE CAMP. Visita a algun espai econòmic o agència de promoció econòmica. Presentació d'un petit informe. 5
PRIMER EXAMEN PARCIAL GEOGRAFIA ECONÒMICA Resposta adequada a les preguntes plantejades. 12,5
SEGON EXAMEN PARCIAL SOBRE GEOGRAFIA ECONÒMICA Resposta adequada a les preguntes plantejades. 12,5

Qualificació

L'avaluació del mòdul és contínua seguint els criteris expressats; cada activitat compta un determinat percentatge en la nota final. Tanmateix, donat que el mòdul consta de dues parts diferenciades (Geografia de la Població, al primer quadrimestre, i Geografia Econòmica, al segon), cal aprovar cadascuna de les parts. Per tant, la nota final serà la mitjana de les dues parts, sempre que ambdues estiguin aprovades.

Pel que fa a Geografia de la Població, per fer mitjana entre les activitats d’avaluació cal treure una nota mínima de 4,5 a cadascuna d’elles. Per tal de fer mitjana entre els treballs/pràctiques, caldrà que tots ells estiguin presentats. Si un estudiant finalitza el curs amb alguna pràctica/treball pendent de realització podrà ser motiu suficient perquè li consti com a nota d'acta "no presentat".

En el cas de Geografia Econòmica, és necessari aprovar els exàmens per tal de poder aprovar aquesta part. Un cop acomplerta aquesta condició es calcularà la nota resultant segons la ponderació de les notes de totes les activitats d'avaluació.

Es valorarà l'assistència a classe. Per a tots aquells estudiants amb una assistència igual o superior al 75% de les sessions, es reconeixerà un 10% suplementari de les notes dels exàmens sempre i quan s'hagi assolit un 5.

Donada les particularitats de cada bloc, dins d'ells es podran definir criteris específics d'avaluació. Aquests criteris seran explicats clarament pels professors respectius a l'inici dels dos quadrimestres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a un, a diversos o a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i a d'altres activitats del mòdul.
- l'estudiant que no hagi presentat els treballs requerits pels professors.

Observacions

AQUEST MÒDUL ES COMPOSA DE DUES PARTS:
a) GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ (primer quadrimestre, a càrrec del professor David Pavón).
b) GEOGRAFIA ECONÒMICA (segon qaudrimestre, a càrrec dels professors Rosa Maria Fraguell i José Antonio Donaire)

SEGUINT ELS CRITERIS FIXATS A L'APARTAT D'AVALUACIÓ, LA NOTA FINAL RESULTANT SERÀ LA MITJANA DE LES DUES PARTS DE L'ASSIGNATURA, SI BÉ CAL APROVAR CADASCUNA D'ELLES, PER SEPARAT.

EN CAS QUE NOMÉS S'APROVÉS UNA DE LES DUES PARTS, L'ESTUDIANT HA DE TENIR CLAR QUE, DE CARA A UNA NOVA MATRICULACIÓ, EL CURS SEGÜENT, HO FARÀ DE L'ASSIGNATURA SENCERA (12 CRÈDITS). AIXÒ AL MARGE DEL QUE S'ACORDI, SOBRE LA PART APROVADA, AMB EL PROFESSOR RESPECTIU.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.