Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El Pràcticum 1 és un model d'innovació docent pensat perquè els estudiants tinguin un contacte proper amb els 4 principals àmbits professionals de la psicologia: clínic-sanitari; psicoeducatiu, intervenció psico-social i organitzacional. Introdueix l'estudiant en l'àmbit experiencial necessari per l'activitat de psicoterapeuta. Representa una continuïtat respecte als mòduls de Competències professionals i acadèmiques realitzats en els cursos anteriors (CAPI 1, 2 i 3). I suposa una primera presa de contacte amb el món professional per ajudar a la tria i realització del Pràcticum 2.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / MONICA CUNILL OLIVAS  / CRISTINA FIGUER RAMIREZ  / PILAR MONREAL BOSCH  / SANTIAGO PERERA IZQUIERDO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en el Treball de Fi de Grau i les pràctiques professionals externes.
 • · Acceptar, integrar i elaborar les crítiques sobre la seva actuació professional
 • Reconèixer les necessitats i expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida per actuar en conseqüència en els entorns laborals en els que es desenvolupi (pràctiques externes,…).
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cada un dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. El Pràcticum 1 és un model d'innovació docent pensat perquè els estudiants tinguin un contacte proper amb els 4 principals àmbits professionals de la psicologia: clínic-sanitari; psicoeducatiu, intervenció psico-social i organitzacional.

2. Introdueix l'estudiant en l'àmbit experiencial necessari per l'activitat de psicoterapeuta.

3. Representa una continuïtat respecte als mòduls de Competències professionals i acadèmiques realitzats en els cursos anteriors (CAPI 1, 2 i 3).

4. Suposa una primera presa de contacte amb el món professional per ajudar a la tria i realització del Pràcticum 2.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 3 3 6
Anàlisi / estudi de casos 12 10 22
Classes participatives 8 12 20
Seminaris 15 12 27
Total 38 37 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Supervisió amb els tutors acadèmics i redacció de la memòria integrativa de coneixement. L’alumne, un cop realitzats els tallers, seminaris i conferències que constitueixen la programació acadèmica
  del Pràcticum 1, ha d’elaborar un document que serà avaluat pels tutor/a.
  100

  Qualificació

  Elaboració de la memòria reflexiva segons les pautes establertes. S'avaluarà segons els criteris establerts.

  Assistència obligatòria a les conferències, tallers i tutories. Mínima del 80%.

  Signatura del document de compromís i compliment de les pautes que allà s'estipulen.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat aquell alumne que no entregui la memòria del curs.