Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MARC PEREZ BURRIEL  / CARLES ROSTAN SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
  • Reconèixer les necessitats i expectatives dels companys estudiants a partir de la participació en grups.
  • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
  • Comunicar-se de manera oral i per escrit, en un auditori o a uns destinataris coneguts, amb un guió previ i/o el guiatge del professor, valorar-ne el resultat i incorporar els suggeriments que poden ser rellevants en produccions posteriors.
  • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
  • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. AUTONOMIA ACADÈMICA

          1.1. L'APRENENTATGE AUTODIRIGIT: Implicació acadèmica i cultura universitària

          1.2. PLA ACCIÓ TUTORIAL

2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL

          2.1. ESCOLTA ACTIVA

          2.2. PLA ACCIÓ TUTORIAL

3. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

          3.1. CONEIXEMENT DEL TREBALL PROFESSIONAL:OBSERVACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

          3.2. PLA ACCIÓ TUTORIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 16 36 52
Simulacions 8 15 23
Total 24 51 75

Bibliografia

  • Villar, E., Albertín, P., Aymerich, M., Cabruja, T. Caparrós, B. Rostán, C. Serr (2007). Pràcticum de Psicologia: fonaments, reflexions i propostes.. Girona: Serie UdG publicacions. Documenta Universitaria. Catàleg
  • Villar, E. y Font, S. (2007). Guia del pla d´acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat. Documenta Universitaria.Girona. Catàleg
  • Es proporcionarà bibliografia especifica a cada bloc (2012). xx. xx.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC 1: L'APRENENTATGE AUTODIRIGIT: Cultura, clima acadèmic i engagment
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 35
BLOC2: COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL Escolta activa. Role-playing en el que se simularà una situació d'una correcta escolta activa Es proporcionaran abans de realitzar l´activitat 25
BLOC3: DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL
Coneixement i presentació sobre un àmbit d´intervenció professional de la Psicologia (intervenció psicosocial, clínica-salut, recursos humans-organitzacions-laboral o educativa).
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 40

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per aprovar l´assignatura és necessari que l´estudiant realitzi i APROVI CADASCUNA de les tres activitats proposades, en cas contrari, li constarà un NP o Suspés.

Observacions

Es proporcinarà bibliografia adjunta a cada Bloc de la pag. web.