Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE ARCAS BLANCH  / EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:

Competències

 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La capacitació de les persones i grups en la societat del coneixement

          1.1. Competències tecnològiques i informacionals

2. L'ús de les TIC en l'àmbit social i educatiu

          2.1. Possibilitats i perills

          2.2. Recursos pels professionals

          2.3. Experiències de referència

3. Entorn Personal d'Aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 4 10 14
Elaboració individual de treballs 4 70 74
Sessió participativa 8 4 12
Sessió pràctica 10 40 50
Total 26 124 150

Bibliografia

 • Peña Lopez, Balagué Puxan (2012). Acción comunitaria en la red. graó. Catàleg
 • Area, Parcerisa, Rodrigez (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Graó. Catàleg
 • O. Martínez; A. Forés (2012). Acció Social 2.0 Per crear, compartir i reinventar. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • E. Ortoll (coord) (2006). L'Alfabetització digital en els processos d'inclusió social. Editorial UOC. Catàleg
 • Dolors Reig (2012). Socionomia. Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula i treballs de grup Tot i que la valoració serà grupal, pot haver-hi increments individuals en funció de l'assistència a classe i la proactivitat a les sessions presencials.
30
Treball individual
PLE
i activitats pautades
Complir amb els requisits de l'activitat. Puntualitat en la tramesa 70

Qualificació

S'avalua el treball individual de cada estudiant i el treball de grup.

Les activitats individuals es puntuaran de 1 a 10.
El treballs en grup també puntuen entre 1 i 10, amb possibles increments individuals en funció de les seves aportacions.

Hi haurà control d'assistència en algunes sessions.

Hi ha possibilitat de fer el mòdul NO- PRESENCIAL, si es justifica i es compleixen les condicions pactades a inici de curs:
- dates d'entrega dels treballs
- dates i horaris de tutories (almenys 2)
- format i contingut dels treballs

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El mòdul no es podrà avaluar, és a dir es considerarà NO PRESENTAT:
- si no es presenten les activitats en les dates acordades
- si no hi ha assistència i la manca d'assistència no es justifica adequadament

- si no es compleixen les condicions pactades a inici de curs en el cas de fer el mòdul en modalitat no-presencial

Observacions

AQUEST MÒDUL ÉS PER ALUMNES DE 4RT CURS DEL GRAU, NO PER ALUMNES DE 3ER CURS

AQUEST MÒDUL ÉS PER ALUMNES QUE FACIN TAMBÉ EL TREBALL DE FINAL DE GRAU (ALMENYS A TREBALL SOCIAL)


PER SUPERAR AQUEST MÒDUL CAL DEDICAR-HI LES HORES DE TREBALL AUTÒNOM I TREBALL DIRIGIT, QUE CORRESPONEN A 3 CREDITS ECTS

Assignatures recomanades

 • Treball de fi de grau
 • Treball final de grau