Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
1. Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. 2. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. 3. La innovació i la gestió pública 4. La gestió participativa
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN VILA GÜELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. El concepte de gestió pública. 1.1 Les seves notes característiques. Evolució de la seva implantació. 1.2 El model tradicional de l’administració pública.La seva evolució. 1.4 Els conceptes d’economia, eficiència i eficàcia. 1.5 El model constitucional de l’administració pública espanyola: els principis constitucionals i legals.

2. Administració pública tradicional i gestió pública 2.1 Anàlisi de l’administració general de l’Estat. 2.2La normativa sobre racionalització i sostenibilitat de l’administració local.2.3 La reforma de l’administració pública espanyola. 2.4 Anàlisi de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 2.5 L’Estatut d’autonomia. 2.6 Les lleis òmnibus. 2.7 La normativa sobre transparència.

3. Característiques de la gestió pública 3.1 La racionalitat en la gestió pública. 3.2 La reducció de la despesa per poder afrontar els reptes pressupostaris futurs. 3.3 La racionalitat de la intervenció pública. 3.4 La coparticipació dels usuaris en el cost dels serveis públics. 3.5 Els mecanismes de co-pagament: preus, taxes i tiquets moderadors. Els bons o xecs.

4. La gestió de resultats en les organitzacions públiques 4.1 Definició i concepte de la gestió per resultats. 4.2 Estructura de la gestió per resultats.

5. La cultura directiva. 5.1 Els objectius de les organitzacions. 5.2 La direcció per objectius. 5.3 La direcció estratègica. 5.4 La planificació estratègica i la gestió de projectes.

6. La eficàcia a l'administració pública. 6.1 Els elements de l’eficàcia. La eficiència.

7. La qualitat a la gestió pública. 7.1 La gestió de la qualitat. 7.2 Sistemes i models de gestió de la qualitat. 7.3 Les cartes de serveis. 7.4 El model d’excel•lència.

8. Les relacions i actors en l'àmbit públic i privat. Els partenariats publico-privats.

9. Innovació i gestió pública. Innovació tecnològica i administració electrònica. 9.1 La e-administració. 9.2 La societat de la informació. 9.3 L’ús per part de l’administració de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 9.4 Els antecedents legislatius. 9.5 La Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 9.6 L’Administració electrònica a Catalunya. El model català d’administració electrònica.

10. La transparència. La llei 19/2014, de 29 de desembre.10.1 La transparència en la activitat pública i en la gestió administrativa. 10.2 L'accés a la informació pública i els seus límits.10.3 L'exercici del dret i garanties.10.4 El bon govern. 10.5 Mecanismes de tutela: Recursos i reclamacions.10.6 Règim sancionador.

11. La informació administrativa.11.1 El dret d’accés a la informació pública.11.2 La informació activa: Open government.11.3 El principi de publicitat i simplificació normativa.11.4 La publicació d’informació d’ofici a la legislació sectorial.

12. La gestió participativa. 12.1 La participació ciutadana. Antecedents i regulació. 12.2 L’exemple a l’administració local.

13. La gestió de l'administració pública en temps de crisi. 13.1 Situació actual i previsions. 13.2 La transformació de l’administració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28,00 20,00 48,00
Prova d'avaluació 0 52,00 52,00
Total 28,00 72,00 100

Bibliografia

 • Prats Català, Joan (2009 ). Gestió pública (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya.
 • Luciano Parejo Alfonso (2012). Transformación y ¿reforma? del Derecho Administrativo en España (1a ). INAP.
 • Carles Ramió (2012). La extraña pareja. La Catarata . Catàleg
 • Noves tendències en gestió pública : bases conceptuals i aplicacions pràctiques (cop. 2012 ). Barcelona: ACCID SAGE. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol Arcarons i Simón, Ramon (2010 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Longo, Francisco (2007 ). Els Escenaris de la gestió pública del segle XXI . Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Mora i Rosich, Ramon (2010 ). Un Sistema d'informació i gestió directiva . Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 75
Exposició oral Forma part de l'avaluació 10
Elaboració d'un projecte relacionat amb un epígraf de l'assignatura Elaoració d'un projecte 15

Qualificació

Per superar l'assignatura de Gestió Pública hi ha un únic sistema d'avaluació: avaluació continuada.

L'activitat d'avaluació continuada consistirà en la realització d'una exposició oral o l'elaboració d'un projecte relacionat amb algún epígraf de l'assignatura i una prova escrita final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents i empri la bibliografia que es citi a classe.

L'assistència a classe s'ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l'assignatura.