Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Introducció a l'anatomia i fisiologia de la reproducció i el desenvolupament.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. ANATOMIA I FISIOLOGIA DELS APARELLS REPRODUCTORS: 1.1- Aparell reproductor masculí. 1.2- Aparell reproductor femení.

2. REGULACIÓ HORMONAL DE LA REPRODUCCIÓ: 2.1- Sistema endocrí central (hormones hipotalámiques i hipofisiàries). 2.2- Sistema endocrí perifèric (hormones gonadals).

3. GAMETOGÈNESI I GÀMETES: 3.1- Espermatogènesi i oogènesi. 3.2- L'espermatozoide i l'oòcit.

4. FECUNDACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI: 4.1- Transport de gàmetes i procés de fecundació. 4.2- Desenvolupament embrionari preimplantacional, procés d'implantació del blastocist i desenvolupament postimplantacional.

5. PRÀCTIQUES de LABORATORI: Observació microscòpica dels òrgans reproductors masculins i femenins.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 22 18 40
Classes pràctiques 8 7 15
Prova d'avaluació 4 0 4
Tutories 6 0 6
Total 40 35 75

Bibliografia

 • Schünke, Michael (2010 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed., mejorada y ampliada). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Thibault, Charles (1993 ). Reproduction in mammals and man (English revised edition, 1993). [Paris]: Ellipses. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D (2006 ). Knobil and Neill's physiology of reproduction (3rd ed). Boston: Elsevier. Recuperat 16-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000 Catàleg
 • Knobil, Ernst (1998 ). Encyclopedia of reproduction . San Diego [Calif.] [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Johnson, Martin H (1995 ). Essential reproduction (4th ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Yovich, J.L. (1995 ). Gametes : the spermatozoon . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Grudzinskas, J.G. (1995 ). Gametes : the oocyte . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Carlson, Bruce M (cop. 2009 ). Embriología humana y biología del desarrollo (4ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Sadler, T. W (cop. 2007 ). Langman embriología médica : con orientación clínica (10a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova visual per a la identificació de preparacions treballades a les classes pràctiques S'avaluarà la correcta identificació de les preparacions microscòpiques observades a les classes pràctiques.
La nota d'aquesta activitat no serà recuperable.
15
Prova escrita de les sessions pràctiques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques mitjançant una prova escrita individual del tipus d'elecció múltiple.
La nota d'aquesta activitat d'avaluacio serà recuperable.
15
Prova escrita de les classes expositives S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives mitjançant una prova escrita individual del tipus d'elecció múltiple.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.
70

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats:

I- Realització d'una prova d'identificació de mostres microscòpiques observades en el transcurs de les classes pràctiques al laboratori. Aquesta prova es farà el mateix dia de la finalització de les pràctiques. La contribució d'aquesta activitat avaluable a la nota final de l'assignatura representarà un 15% de la qualificació final (1,5 punts sobre 10). La nota d'aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.

II- Prova escrita sobre els continguts de les classes pràctiques durant el període d'avaluacions finals. La contribució d'aquesta activitat avaluable a la nota final de l'assignatura representarà un 15% de la qualificació final (1,5 punts sobre 10). La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.

III-Prova escrita sobre els continguts de les classes expositives durant el període d'avaluacions finals. La contribució d'aquesta activitat avaluable a la nota final de l'assignatura representarà un 70% de la qualificació final (7 punts sobre 10). La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.

Tant l'aprenentatge dels continguts de les sessions expositives com pràctiques s'avaluarà mitjançant proves escrites del tipus d'elecció múltiple; així mateix, aquestes proves podran incloure també altres tipologies de preguntes, com: taules comparatives i esquemes o figures a completar. En aquest tipus de prova les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 sobre una puntuació màxima de 7 en la prova escrita final de les classes expositives per a poder optar a superar l'assignatura.
La nota d'aquestes dues activitats d'avaluació (proves escrites) serà recuperable mitjançant la realització de proves similars que es realitzaran durant el període de proves de recuperació. En aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar les proves escrites.