Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEPUS DAUNIS I ESTADELLA  / IVAN GALVAN FEMENIA  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Saber utilitzar tractaments complexes de dades a través de programes informàtics específics.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE8 - Saber utilitzar tractament complex de dades a través de programes informàtics específics.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • Conèixer els fonaments bàsics d'explotació de la propietat intel · lectual i de resultats aplicats al desenvolupament i estudi de viabilitat de processos i empreses.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-20. Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació.

Continguts

1. Introducció

2. Probabilitat

3. Tipus variables i models

4. Intervals de confiança

5. Contrastos paramètrics

6. Contrastos Xi-quadrat i G (bondat d’ajust i independència)

7. Anova uni i bifactorial

8. Correlació

9. Models de regressió simple i múltiple

10. Ancova

11. Tests no paramètrics

12. Anàlisi multivariant

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,00 3,00 4,00
Prova d'avaluació 10,00 46,00 56,00
Sessió expositiva 33,00 34,00 67,00
Sessió pràctica 11,00 12,00 23,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Zar, Jerrold H (cop. 1999 ). Biostatistical analysis (4th ed.). London: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Sokal, Robert R (1980 ). Introducción a la bioestadística . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2004 ). A Primer of ecological statistics . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Legendre, Pierre (1998 ). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Leps, Jan (2003 ). Multivariate analysis of ecological data using CANOCO . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Tabachnick, Barbara G (cop. 2001 ). Using multivariate statistics (4th ed). Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Crawley, Michael J (cop. 2007 ). The R book . New York: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aula informàtica: ús del paquet estadístic R En finalitzar es realitzarà una prova escrita que formarà part de l'avaluació continuada de l'assignatura.

Aquesta activitat no és recuperable.
15
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. S'hauran de lliurar abans de les dates prefixades a l'inici de curs. Aquesta puntuació haurà de quedar validada. 5
Disseny d'un experiment. S'haurà d'especificar els objectius, els materials i mètodes utilitzats i quines anàlisis estadístiques s'utilitzarien per tractar les dades i perquè. La nota obtinguda en aquest exercici contarà un 15% de la nota final i es podrà realitzar en grups de 2 persones. Activitat a validar. 15
Treball amb dades en equips de 2 persones utilitzant els coneixements adquirits sobre qualsevol dels continguts desenvolupats en les pràctiques i en la teoria. La nota obtinguda contarà un 15% de la nota final i formarà part de l'avaluació continuada. Part a validar. 15
Examen de teoria: realització d'una prova d'avaluació de l'assignatura. Si la prova final no supera el 4 sobre 10, no es podrà superar l’assignatura. Si supera el 4, la nota final serà la suma de les puntuacions corresponents a la Prova amb R, els resultat de la validació i la prova final.

L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5.

50
Validació dels coneixements adquirits en els treballs d'avaluació continuada: ACME, disseny experimental i treball amb dades. En la data de la convocatòria de l’examen s’aprofitarà per a fer una validació del 35% de la nota final corresponent als exercicis de: disseny experimental, ACME i treball amb dades. Si s'aprova la validació, es considerarà el màxim de les dues notes -validació i la conjunta dels exercicis per validar-. Si no s'aprova la validació, llavors la nota corresponent a aquest 35% de la nota final serà exclusivament l'obtinguda en la validació. 0

Qualificació

A la prova final s’aprofitarà per a fer una validació del 35% corresponent a l’exercici disseny experimental, ACME i treball amb dades.

Si s'aprova la validació, la nota d'aquest 35% correspondrà a la nota més alta possible (nota validació o nota del disseny experimental + ACME+ treball amb dades). Si no s'aprova, el 35% de la nota final correspondrà a la nota de la validació.

Si la prova final no supera el 4 sobre 10, no es podrà superar l’assignatura. Si supera el 4, la nota final serà la suma de les puntuacions corresponents a la Prova R, els resultat de la validació i la prova final.

L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

Es podrà recuperar tant la part de validació com la prova final en el període dels exàmens de recuperació, sempre i quan l'alumne s'hagi presentat en el periode d'avaluacions finals.

Per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que el professor consideri convenient tenir en compte (participació a classe, realització de treballs voluntaris, etc).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

L'estudiant matriculat podrà accedir a la intranet La Meva UdG on hi trobarà el programa detallat, la temporalització de l'assignatura, apunts referents a la teoria, problemes, pràctiques, els treballs pràctics proposats i altres recursos.

La web on es pot baixar el paquet estadístic R i diferents llibreries, així com fitxers explicatius i ajudes per cada llibreria:
http://www.r-project.org/


Assignatures recomanades

 • Tècniques científiques integrades I