Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en que es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l’evolució del marc legislatiu i conceptual que ha estat la base de la gestió dels espais naturals. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió i s’exposen els distints planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia…). Finalment en tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Algunes de les sessions aniran a càrrec de reconeguts professionals de l’àmbit de la planificació i la gestió dels espais naturals protegits. També es contemplen dues sortides de camp: Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (1 dia / OBLIGATÒRIA) i Parc Nacional d'Aigüestortes (2 dies / VOLUNTÀRIA).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DOLORS ROSET PAGES  / Josep Vila Subiros
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció
 • 15 Identificar i interpretar els factors clau de la situació actual del planeta (globalització, fluxos migratoris, problemes ambientals)
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions
 • 32 Conèixer i interpretar els plans de desenvolupament territorial (plans de desenvolupament rural, turístic, espais naturals...)
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials

Continguts

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS (ENP).

2. LES FIGURES DE PROTECCIÓ DELS ENP.

3. ELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ.

          3.1. El Pla Especial.

          3.2. El Pla Rector d’Ús i Gestió.

          3.3. Els Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals.

4. LA GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS.

          4.1. L’agricultura i la ramaderia.

          4.2. Els boscos.

          4.3. La fauna i l’activitat cinegètica.

          4.4. El paisatge i els usos del sòl.

          4.5. La custòdia del territori.

5. LA GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC.

          5.1. L’educació ambiental.

          5.2. El turisme.

6. FUNDACIONS PRIVADES I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS.

7. LES XARXES ECOLÒGIQUES: CONNECTIVITAT D'ESPAIS NATURALS.

8. L’AVALUACIÓ DELS ENP I DE LES XARXES D’ENP.

9. EL FUTUR DELS ENP.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28,00 5,00 33,00
Elaboració individual de treballs 9,00 27,00 36,00
Exposició dels estudiants 0,50 5,50 6,00
Lectura / comentari de textos 3,00 10,00 13,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Sessió expositiva 50,00 10,00 60,00
Total 92,50 67,50 160

Bibliografia

 • Arquimbau Cano, Roger, Pietx Colom, Jordi, Rafa Fornieles, Miquel, (Caixa Catalunya). La Custòdia del territori : una guia per a la implantació a Catalunya. [Barcelona]: Fundació Territori i Paisatge.
 • Asensio Salvador, Núria, Cortina Ramos, Albert, Pietx Colom, Jordi, (Caixa Catalunya). Opcions per a la custòdia del territorien [sic] finques privades : guia pràctica per a la propietat. [Barcelona]: Fundació Territori i Paisatge.
 • Aturi Mezquida, José Antonio et al. (2005). Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Europarc - España.
 • Basora, Xavier et al. (2005). Oportunitats per a la Custòdia del Territori als Municipis. Xarxa de Custòdia del Territori. Catàleg
 • Bellés i Ros, Xavier (DL 1999). Parcs naturals, més enllà dels límits. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència].
 • Espacios naturales protegidos del Pirineo : ecología ycartografía (1999). [S.l.]: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón:Instituto Pirenaico de Ecología: Gobierno de Aragón.Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.
 • Europarc-España (2002). Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español (2002). Europarc-España. Catàleg
 • Fernández Sañudo, Paloma ([199.]). Espacios naturales protegidos del estado español. Madrid: Sección del Estado Español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa.
 • Hernández de la Obra, Joaquín i Gómez-Limón Garcia, Javier (2005). Conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. Fundación González Bernáldez i Europarc - España.
 • Hockings, Marc, Stolton, Sue, Dudley, Nigel, , , (2000). Evaluating effectiveness : a framework for assessing themanagement of protected areas. Cambridge [etc.]: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources ( IUCN).
 • Labaree, Jonathan M. (2000). Com funcionen les vies verdes? : un manual d'ecologia del paisatge. [S.l.: Fundació Territori i Paisatge.
 • Lucas, P.H.C., (1992). Protected landscapes : a guide for policy-makers andplanners. London [etc.]: Chapman & Hall.
 • Mallarach i Carrera, Josep Maria (1999). Criteris i mètodes d'avaluació del patrimoni natural. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Direcció General del Patrimoni Natural.
 • Mallarach, Josep Ma (2003). La Connectivitat ecològica a Catalunya [Recurs electrònic] :taller d'experts en connectivitat ecològica i paisatgística,Olot, 19 i 20 de desembre de 2003. Olot: [S.n.].
 • , (2004). El PEIN deu anys després : balanç i perspectives. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (2005 ). Bones pràctiques d'incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de Catalunya . Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- Comas, Eulàlia (2008). Protegits, de fet o de dret : primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya . Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (DL 2009 ). Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos . Girona: Asociación Silene. Catàleg
 • Mata Olmo, Rafael (2005). Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio. Europarc - España.
 • Múgica, Marta et al. (2006). Anuario 2005. Anuario Europarc - España estado de espacios naturales protegidos. Fundación González Bernaldez y Europarc - España. Catàleg
 • Mulero, Alfonso (2002). La protección de Espacios Naturales en España. Ediciones Mundi-Prensa. Catàleg
 • Ortega Roig, Juanjo et al. (2006). Evaluación del papel equipamientos uso público en espacios naturales protegidos. Fundación González Bernáldez i Europarc - España.
 • Paluzíe i Mir, Lluís (1990). Los Espacios naturales protegibles : su conservación, regulación legal e incidencia en la ordenación delterritorio. Barcelona: [Universitat Politècnica de Catalunya].
 • El PEIN, cinc anys després : balanç i perspectives (1998). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (1986). Estratègia mundial per a la conservació : la conservaciódels recursos vius per a la consecució d'un desenvolupament sostingut. Barcelona: Diputació. Servei de Parcs Naturals.
 • , , (1992). Cuidem la terra : una estratègia per viure de manerasostenible. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
 • Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals, (1994). Guidelines for protected area management categories. Gland: IUCN.
 • , (1990). Parks on the borderline : experience in transfrontier conservation. Gland [etc.]: IUCN.
 • , (1994). Parques para la vida : plan de acción para las áreasprotegidas de Europa. Madrid: ICONA.
 • Valle Buenestado, Bartolomé (1999). Geografía y espacios protegidos. Asociacion de Geográfos Españoles. Catàleg
 • Varis Autors (2005). Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis. Guia pràctica per.... Barcelona: Fundació Territori i Paisatge i Xarxa de Custòdia del Territori. Recuperat , a www.xct.cat/mm/guiacustodia.pdf
 • Vila Subirós, Josep, Varga Linde, Diego, ,. La Futura llei de biodiversitat - patrimoni natural : jornades de reflexió, participació i debat : Universitat de Girona, 14 i 15 de juny de 2005. Girona: Documenta Universitaria: Càtedra de Geografia iPensament Territorial (CGPT-UdG)[Barcelona].
 • World Congress on National Parks and Protected Areas (4t :1992 : Caracas), (1993). Parks for life : report of the IVth World Congress on National Parks and Protected Areas, 10-21 February 1992. Gland: IUCN.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques de caràcter expositiu amb el professor, tècnics i especialistes d'espais naturals protegits. Examen teòric 60
Classes participatives Valoració de les intervencions dutes a terme per part de cadascun del estudiants. Número d'intervencions i interès de les mateixes (baix, mig alt). 10
Elaboració d'un informe sobre espais naturals protegits Contingut i presentació formal de l'informe escrit. 20
Exposició i defensa de l'informe biogeogràfic. Qualitat formal i de contingut de l'exposició oral de l'informe sobre espais naturals protegits. 10

Qualificació

A nivell d'avaluació:

a) EXAMEN TEÒRIC: Inclourà el programa teòric impatit pel professor i els convidats, les sortides i les lectures. (60% de la nota final).

b) INFORME: Elaboració per grups de 2 estudiants d’un informe sobre la política d'espais naturals protegits d'un país. (30% de la nota final: 20% contingut + 10% exposició i defensa).

c)PARTICIPACIÓ A CLASSE: Tant en els comentaris de textos com en les qüestions plantejades durant les sessions expositives (10% de la nota final).

Apart hi ha dues sortides de camp:

1) Parc Natural del Cap de Creus. Durada 1 dia. En cas de no poder-hi assistir per alguna causa justificada caldrà fer un treball compensatori tipus ressenya.

2) Parc Nacional d'Aigüestortes: Durada 2 dies.En cas de no poder-hi assistir per alguna causa justificada caldrà fer un treball compensatori tipus ressenya.


MOLT IMPORTANT: CAL APROVAR DE FORMA INDISPENSABLE L'EXAMEN TEÒRIC PER APROVAR L'ASSIGNATURA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat" aquell estudiant que no presenti una o més de les activitats d'avaluació programades.

Observacions

LECTURES OBLIGATÒRIES: Com a complement de les sessions teòriques. Cadascun del punts de temari es complementarà amb un dossier de lectures específiques que serà considerat material avaluable de caràcter complementari amb l'objectiu de donar suport i reforç als coneixements adquirits.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE: josep.vila@udg.edu (Es pot utilitzar per resoldre dubtes concrets o concertar hores de tutoria fóra del dies establerts).

DESPATX 3.16 (Facultat de Lletres). Tel. 972 418 778

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.