Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE ARCAS BLANCH  / EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La capacitació de les persones i grups en la societat del coneixement

          1.1. Competències tecnològiques i informacionals

2. L'ús de les TIC en l'àmbit social i educatiu

          2.1. Possibilitats i perills

          2.2. Recursos pels professionals

          2.3. Experiències de referència

3. Disseny d'una proposta d'intervenció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 2 6 8
Classes participatives 8 4 12
Classes pràctiques 10 10 20
Debat 4 10 14
Elaboració de treballs 4 20 24
Total 28 50 78

Bibliografia

 • Peña Lopez, Balagué Puxan (2012). Acción comunitaria en la red. graó. Catàleg
 • Area, Parcerisa, Rodrigez (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Graó. Catàleg
 • O. Martínez; A. Forés (2012). Acció Social 2.0 Per crear, compartir i reinventar. Barcelona: Editorial UOC.
 • E. Ortoll (coord) (2006). L'Alfabetització digital en els processos d'inclusió social. Editorial UOC. Catàleg
 • Dolors Reig (2012). Socionomia. Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula i treballs de grup Tot i que la valoració serà grupal, pot haver-hi increments individuals en funció de l'assistència a classe i la proactivitat a les sessions presencials.
30
Debats a partir de les lectures. (Currículum lector en els grups de Treball Social) - La preparació en grup d'un informe previ, on ha de quedar reflectida la feina feta per cadascú dels membres del grup.
- La participació activa a la sessió del debat.
20
Activitat de dijous Assistència a la sessió del ponent convidat i posterior treball individual d'anàlisi dels continguts exposats. 10
Elaboració i proposta d'intervenció a partir d'un cas. Complir amb els requisits de l'activitat. Puntualitat en la tramesa 40

Qualificació

S'avalua el treball individual de cada estudiant i el treball de grup.

Les activitats individuals es puntuaran de 1 a 10.
El treballs en grup també puntuen entre 1 i 10, amb possibles increments individuals en funció de les seves aportacions.

Hi haurà control d'assistència al debat i a l'activitat del dijous.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El mòdul no es podrà avaluar, és a dir es considerarà NO PRESENTAT, si es donen més de dos casos de no presentació de treballs en el termini acordat.