Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Característiques de l'ordenament de la UE. Els principis que regeixen l'aplicació del dret europeu. La garantia judicial dels drets: recursos.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MONICA PLANA CULUBRET

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MONICA PLANA CULUBRET

Competències

 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics

Continguts

1. Lliço 1: El sistema de fonts. El dret originari i la Carta de Drets Fonamentals de la UE. El procediment de reforma dels tractats.

2. Lliçó 2: El dret derivat. Els acords internacionals de la UE. Els actes no obligatoris. Els actes PESC.

3. Lliçó 3: El desenvolupament del dret europeu en els àmbits del mercat interior i de la Unió Econòmica i Monetària.

4. Lliçó 4: El recurs d'anul·lació. El recurs per omissió. L'excepció d'il·legalitat.

5. Lliçó 5: El recurs per incompliment. El recurs per responsabilitat extracontractual.

6. Lliçó 6: La qüestió prejudicial d'interpretació i d'apreciació de validesa.

7. Lliçó 7: Els principis de primacia i efecte directe del dret europeu en els ordenaments nacionals. El principi de responsabilitat dels Estats per incompliment del dret europeu.

8. Lliçó 8: Els principis d'autonomia institucional i procedimental. El deure de col·laboració. L'aplicació del dret europeu a Espanya i el rol de les CCAA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 34,00 39,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 12,00 18,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 32,00
Sessió participativa 1,00 10,00 11,00
Total 14,00 86,00 100

Bibliografia

 • Abellán Honrubia, Victoria (2011 ). Lecciones de derecho comunitario europeo (6a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2010 ). Instituciones y derecho de la Unión Europea (6ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2010 ). Tratado de la Unión Europea : tratado de funcionamiento yotros actos básicos de la Unión europea (15ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Sánchez, Víctor M. Abril Stoffels, Ruth (2010 ). Derecho de la Unión Europea . Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Alcaide Fernández, Joaquín Casado Raigón, Rafael Arcos Vargas, M. Cruz (2011 ). Curso de derecho de la Unión Europea . Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 2: Resolució individual d'un cas pràctic amb aplicació de la corresponent jurisprudència del TJUE No Recuperable.
La resolució del cas plantejat es valora en 15%. Es tindrà en compte la bona comprensió dels problemes plantejats i la correcta utilització de la jurisprudència.
15
Activitat 3: Simulació de judici davant el TJUE amb atribució de rols. No Recuperable.
Es valorarà el treball entregat per escrit i la defensa oral del rol atribuït. La comprensió i correcta aplicació de la jurisprudència del TJUE. La idoneitat dels arguments emprats.
15
Activitat 4: Prova teòrica sobre la totalitat del programa. Recuperable.
Es valorarà la correcció de les respostes a les qüestions plantejades i el domini dels coneixements exigits. Es tindran en compte les referències a la jurisprudència del TJUE.
70

Qualificació

Activitat 1: No s'avalua

Activitat 2: Es valora en 15% de la nota final la correcta resolució individual dels supòsits plantejats i la bona utilització de la jurisprudència del TJUE.

Activitat 3: es valora la idoenïtat dels arguments jurídics emprats i el domini de la jurisprudència del TJUE en relació a la part escrita i en relació a la defensa oral del rol assignat.

Activitat 4: es valora el domini dels coneixements i de la jurisprudència del TJ.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO Presentat aquells alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat. Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables i que corresponen al 70% de la nota final.