Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA NIDIA CAMACHO CASADO  / MARC VILA CARILLA

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA NIDIA CAMACHO CASADO  / ADOLFO JESUS GARCIA MORALES

Competències

 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

          1.1. Noció de la part especial del Codi Penal. El bé jurídic com a criteri de classificació i jerarquització dels delictes: delictes contra les bases de l’existència del sistema social i delictes contra el funcionament del sistema social: béns jurídics col·lectius, béns jurídics institucionals i béns jurídics de control.

2. BLOC I. DELICTES CONTRA ELS BÉNS JURÍDICS BÀSICS PER A L’EXISTÈNCIA DEL SISTEMA SOCIAL

          2.1. Els delictes contra la vida: Homicidi i assassinat.Delictes contra la vida humana dependent: Avortament.

          2.2. Delictes contra la salut individual: Lesions. El consentiment en les lesions.

          2.3. Violència de genero (es treballarà amb més profunditat a les classes pràctiques i a l'optativa de criminologia i feminisme).

          2.4. Delictes contra la llibertat. Detencions il·legals i segrest. Amenaces. Coaccions. Tortures i altres delictes contra la integritat moral.

          2.5. Delictes contra la llibertat sexual. Agressions sexuals. Abús sexual. Assetjament sexual. Exhibicionisme i provocació sexual. Delictes relatius a la prostitució. Disposicions comunes.

          2.6. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties i drets constitucionals i contra el seu exercici. Delictes contra la llibertat: Detenció il·legal. Incomunicació il·legal. Sancions i privacions il·legals o tracte rigorós innecessari, en presó o centre de correcció de menors. Delictes contra la inviolabilitat domiciliària: Delicte contra els drets del detingut: impedir l'assistència lletrada i no informar-lo dels seus drets (es treballarà amb més profunditat a l'optativa de funció pública i dret penal).

3. BLOC II: DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

          3.1. Delictes contra el patrimoni. Furt. Robatori. Robatori amb força en les coses. Robatori amb violència o intimidació en les persones. Extorsió. Estafa. Apropiació indeguda. Danys. Insolvencias punibles.

4. BLOC III. DELICTES CONTRA ELS BÉNS JURÍDICS COL·LECTIUS

          4.1. Delictes contra la salut pública. Delictes relatius a substàncies nocives. Delictes relatius a drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques: Arts. 368 i 369 CP (es treballarà amb més profunditat a l'optativa de drogues i dret penal).

          4.2. Delictes contra la seguretat del tràfic. Conducció sota la influència de drogues o begudes alcohòliques; conducció temerària; conducció amb menyspreu per la vida dels altres; conducció sense llicencia (arts. 379 a 385 ter).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,00 4,00 5,00
Anàlisi / estudi de casos 13,00 14,00 27,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 26,00 20,00 46,00
Assistència a actes externs 0 5,00 5,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 10,00
Sessió participativa 40,00 30,00 70,00
Total 82,00 81,00 163

Bibliografia

 • Jesús-María Silva Sánchez (dir.) ; Ramon Ragués i Vallès (coord.) ; Ma. Teresa C (2011). Lecciones de derecho penal : parte especial (3ª). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Jesús-María Silva Sánchez, (dir.) ; Nuria Pastor Muñoz, (coord.) (2012). El Nuevo Código Penal : comentarios a la reforma . La Ley.
 • Muñoz Conde, Francisco (2010 ). Derecho penal : parte especial (18ª ed. rev. y puesta al día). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Silva, Jesús María (Silva Sánchez) (2006 ). Lecciones de derecho penal : parte especial . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Jesús-María Silva Sánchez, Raquel Montaner Fernández (2012). Los Delitos contra el medio ambiente : reforma legal y aplicación judicial. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Bustos Ramírez, Juan (1991 ). Manual de derecho penal : parte especial (2ª ed. aum., corr. y puesta al día). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Díez Ripollés, José Luis Gracia Martín, Luis (1997-2004 ). Comentarios al Código Penal, parte especial . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Carmona Salgado, Concha Cobo del Rosal, M. (cop. 2005 ). Derecho penal español : parte especial (2ª ed., rev. y puesta al día con las últimas reformas). Madrid: Dykinson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives S'avalua la participació a les classes 10
classes pràctiques S'avalua la participació a les classes 10
Judici simulat (exposició oral) S'avalua la fluideça, la claretat i el contingut de l'informe 40
Examen teòric (Bloc I) s'avalua el coneixement del contingut bàsic de les classes teòriques. Cada prova té el matiex valor i la suma de les 3 proves té un valor del 40% del total de la nota. 13,33
Examen teòric (Bloc II) s'avalua el coneixement del contingut bàsic de les classes teòriques. Cada prova té el matiex valor i la suma de les 3 proves té un valor del 40% del total de la nota. 13,33
Examens teòric (Blocs III i IV) s'avalua el coneixement del contingut bàsic de les classes teòriques. Cada prova té el matiex valor i la suma de les 3 proves té un valor del 40% del total de la nota. 13,34

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es divideix en una PART TEÒRICA i una PART PRÀCTICA.

AVALUACIÓ PART TEÒRICA.

L’avaluació de la part teòrica es realitzarà mitjançant dos exàmens de preguntes curtes i/o tipus test.
Les dates d'aquestes proves es poden consultar en el calendari d'avaluació del Grau de Criminologia.

AVALUACIÓ PRÀCTICA

L'avaluació de la part pràctica es farà mitjançant 2 activitats:
Participació en les classes pràctiques (10%)
Exposició oral, judici simulat (40%)

Les dates d'aquestes proves es poden consultar en el calendari d'avaluació del Grau de Criminologia.


Pel judici simulat cada alumne haurà d'elaborar dos informes penals sobre una mateixa causa (un de defensa i un altre d'acusació), i haurà d'exposar oralment un d'ells segons li correspongui. A tal efecte es facilitarà un expedient real. Es valorarà la capacitat d'expressar-se en públic utilitzant amb precisió el llenguatge jurídic en atenció a la forma i contingut de l’exposició.NOTA FINAL

La nota final surt de la mitja aritmètica al 50% entre la nota teòrica i la nota pràctica.
En els exàmens teòrics i en l'avaluació del judici simulat les notes inferiors a 3,5 no permeten fer mitja.
Així l’alumnat que tregui una nota inferior a 3,5 en alguna d'aquestes proves haurà de recuperar-la, si aquesta prova ho permet. En cas contrari estarà suspés.

La mitja aritmètica entre part teòrica i pràctica es farà en tot cas a partir sempre d’una nota global del bloc (teòric o pràctic) igual o superior a 3,5. És a dir, l’alumne que tingui, per exemple com a nota final de la part teòrica una nota inferior a 3,5 no aprovarà l’assignatura malgrat tingui una nota de la part pràctica de 6,5 o superior que li permetria assolir una nota de 5. En aquest cas l’alumne hauria de recuperar la nota teòrica en la setmana d’exàmens de recuperació. Igualment, la nota del judici simulat haurà de ser, en tot cas, superior a 3.5 per fer mitja amb la nota obtinguda a la part teòrica.

SÓN RECUPERABLES:
TOTS els examens de la part teòrica.
La recuperació es farà en la data d'examen de recuperació fixada per a l'assignatura.

NO SÓN RECUPERABLES:
L'exposició oral, judici simulat.
La participació a classe.

NOTA 1: Durant el mes de setembre les 3 hores de classe es faran servir per classes teòriques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT l'alumnat que no es presenti al judici simulat (oral)

Observacions

Convé saber que per aquesta assignatura s'han de tenir assolides les competències de l'assignatura de Bases de la responsabilitat penal.

Assignatures recomanades

 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Fonaments del dret penal