Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Mètodes d'estudi en ecologia. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA ROMANI CORNET

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA ROMANI CORNET

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.
 • CE8 - Saber utilitzar tractament complex de dades a través de programes informàtics específics.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Sistemes de mesura i quantificació en ecologia. Estudis en ecosistemes, escales de treball, dissenys de mostreig, disseny d'experiments, experiments de camp, exemples concrets.

2. Exemples aplicats d'estudis en ecologia. Treball experimental de laboratori el qual inclou el disseny, l'elaboració, el seguiment, l'anàlisi dels paràmetres, recollidad de dades, tractament, redacció i elaboració d'un article científic. En aquest cas es realitzarà un experiment relacionat amb els ecosistemes aquàtics i la investigació de diferents impactes antròpics en el seu funcionament.

3. Exemples aplicats d'estudis en ecologia. Estudi pràctic de camp, disseny del mostreig, recollida de mostres al camp, anàlisi de dades, aplicació d'un model, elaboració d'un article científic. En aquest cas es treballarà el procés de descomposició de la matèria orgànica i l'aplicació de models de descomposició en diferents condicions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 12,00
Exposició dels estudiants 2,00 6,00 8,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 2,00 6,00 8,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 20,00
Sessió participativa 4,00 10,00 14,00
Sessió pràctica 10,00 1,00 11,00
Total 32,00 43,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques de laboratori i de camp S'avaluarà l'assistència, l'interès, la responsabilitat i la participació en el treball pràctic 5
  Elaboració d'un text científic Es valorarà la correcció en la redacció de l'article, la capacitat d'anàlisi i de síntesi i la capacitat de transmetre de forma escrita una informació científica 30
  Comnunicació científica Es valorarà la claredat en l'explicació, el rigor científic i el contingut 15
  Avaluació dels continguts i destreses apreses Es valorarà l'assimilació dels continguts de les sessions teòriques, dels estudis de casos, i dels resultats obtinguts en els estudis realitzats durant les pràctiques 50

  Qualificació

  La nota final de l'assignatura es calcularà a partir dels següents apartats:

  50% examen
  30% article científic
  15% comunicació científica
  5% assistència i participació a les pràctiques

  Per a aprovar l'assignatura cal aprovar tots els apartats.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Qualsevol activitast d'avaluació no presentada tindrà la qualificació de 0.