Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE10 - Analitzar la dinàmica natural de processos i recursos geològics, hidrícs i /o sòls

Continguts

1. Conceptes bàsics de cartografia. La Terra i la seva representació sobre el plànol. Les projeccions cartogràfiques. El concepte d'escala. Elements del mapa. Les coordenades geogràfiques i UTM. Sèries cartogràfiques de Catalunya i Espanya. La orientació. Tipus de mapes. Recursos cartogràfics a internet.

2. Introducció al mapa topogràfic. Les corbes de nivell. Les formes de relleu. Elaboració de talls topogràfics. Determinació d’angles, distàncies superfícies i pendents sobre talls i mapes topogràfics.

3. Cartografia temàtica. Mapes i talls geològics. Conceptes bàsics de cartografia geològica. Elements complementaris dels mapes geològics. Caracterització d'un pla a l'espai, direcció i cabussament d'una capa. Cabussament real i aparent. Intersecció d'un pla amb la superfície topogràfica. La regla de la V. Problema dels tres punts. Traçat en superfície d'una capa inclinada. Interpretació de mapes i talls geològics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 7,00 30,00 37,00
Sessió participativa 18,00 16,00 34,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Peters, Arno (1992 ). La Nueva cartografía . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Fernández Martínez, Esperanza (DL 2004 ). Del papel a la montaña : iniciación a las prácticas de cartografía geológica . [León]: la Universidad Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. Catàleg
 • Pozo Rodríguez, Manuel (cop. 2004 ). Geología práctica : introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis sobre mapes. La correcta resolució, la presentació i el lliurament en el termini fixat. 20
Proves d'avaluació. Les respostes ajustades a les qüestions plantejades.
L'expressió escrita, clara i entenedora.
La justificació i l'argumentació de les respostes. La resolució correcta dels exercicis i la presentació.
80

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

- Cal presentar totes les activitats d'aprenentatge avaluables dins dels terminis establerts pel professor. En conjunt es valoren en un 20% de la nota final de l'assignatura. En cas de no lliurar aquestes activitats dins dels terminis establerts, la qualificació d'aquesta part de l'assignatura serà un zero. Aquestes activitats NO SÓN RECUPERABLES.

- Cal superar dues proves d'avaluació parcials amb una nota igual o superior a 5. Cada prova es valora en un 40% de la nota final de l'assignatura. La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la nota a ponderar corresponent.

- En cas de no aprovar l'assignatura, l'estudiant té l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova del conjunt del temari. L'examen de recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament al conjunt de l'assignatura i la qualificació màxima que es podrà obtenir serà d'aprovat (5.00).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi lliurat cap activitat puntuable.

Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar una activitat, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.

Assignatures recomanades

 • Geologia