Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SERGI BONET MARULL  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ISABEL CASAS ROQUETA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / SYLVIA SANCHO BADELL

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. QUÈ ÉS LA BIOTECNOLOGIA? Sessió d'introducció a la biotecnologia i a la metodologia de treball en el laboratori microbiològic.

2. ELS BACTERIS SÓN A TOT ARREU. Sessions pràctiques en què es fa especial ènfasi a la metodologia de treball en condicions estèrils.

3. INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA MOLECULAR. Sessió d'introducció a la metodologia de l'ADN recombinant i el cultiu de microorganismes modificats.

4. INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA MOLECULAR II. Classe al laboratori en què es portaran a la pràctica alguns aspectes senzills de la manipulació i transformació de microorganismes.

5. APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA. Sessió d'introducció a les aplicacions en biotecnologia. Casos pràctics.

6. ELS BACTERIS FAN COSES. Sessions pràctiques en què es treballarà el procés de producció de iogurt des del punt de vista bioquímic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10 10
Classes participatives 7 7 14
Classes pràctiques 48 10 58
Elaboració de treballs 0 32 32
Lectura / comentari de textos 5 7 12
Prova d'avaluació 0 24 24
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Smith, John E (2009 ). Biotechnology (5th ed.). Cambridge [etc.]: University Press. Catàleg
 • Thieman, William J (cop. 2009 ). Introduction to biotechnology (2nd ed.). San Francisco [etc.]: Pearson Benjamin Cummings. Catàleg
 • Renneberg, Reinhard (2007 ). Biotechnology for beginners . Amsterdam: Academic Press. Catàleg
 • Glazer, Alexander N (cop. 2006 ). Microbial biotechnology : fundamentals of applied microbiology (2nd ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Ratledge, Colin (2006 ). Basic biotechnology (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Demain, Arnold L. (1986 ). Manual of industrial microbiology and biotechnology . Washington: American Society for Microbiology. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Al final o després de la sessió, l'alumne haurà de presentar la resolució d'un exercici o problema de procés indicat pel professor. 10
Lectura i comentari de textos Al final o després de la sessió, l'alumne haurà de presentar la resolució d'un exercici o problema de procés indicat pel professor. 10
Informe (expressió escrita) S'avaluarà la capacitat d'expressió escrita de l'alumne. Es tindrà en compte l'adequació de l'informe (estructura i longitud), i l'adequació de l'estil a una guia prèvia que es facilitarà als alumnes a principi del curs. No seguir uns mínims de puntuació (utilització de punt, punt i coma, coma, etc.) s'avaluarà automàticament amb un zero. 15
Informe (treball dels resultats) S'avaluarà el treball de les dades obtingudes a pràctiques, que l'alumne sàpiga identificar el marc i l'objectiu d'estudi i sigui capaç de discutir les dades obtingudes en relació al marc teòric. També es tindrà en compte la correcta realització de taules i figures en base a una guia disponible per l'alumne a principi de curs. 15
Llibreta de laboratori L'alumne haurà de portar al dia la llibreta de laboratori on haurà de fer un recull de dades i informació rellevant seguint una guia que se li facilitarà a principi de curs. 10
Prova pràctica Examen pràctic en què l'alumne haurà de demostrar les seva destresa en el treball al laboratori. 10
Prova escrita Prova final amb contingut de qualsevol aspecte tractat a l'assignatura. El 50% de la prova és tipus test i el 50% són preguntes i exercicis. 30

Qualificació

BIOTECNOLOGIA:

QUÈ ÉS LA BIOTECNOLOGIA:
Proves exercicis i problemes de procés- 6%
Llibreta de laboratori- 10%

INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA MOLECULAR I i II:
Proves exercicis i problemes de procés- 7%
Valoració d’informes, treballs, etc. individual o en grup– 15%

APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA:
Proves exercicis i problemes de procés- 7%

ELS BACTERIS FAN COSES:
Valoració d’informes, treballs, etc. individual o en grup– 15%

PROVES GENERALS:
Proves finals escrites- 30%
Proves finals pràctica- 10%


1. Totes les ACTIVITATS PRESENCIALS són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són recuperables.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) en la PROVA FINAL ESCRITA i alhora haver obtingut una qualificació mínima de 4 (sobre 10) en la resta d’activitats recuperables.

3. Les úniques activitats avaluables recuperables són les que es llisten a continuació:

- Valoració d’informes, treballs, etc. individual o en grup (30%). En aquest cas, la qualificació màxima d'un treball recuperat serà de 5 sobre 10.
- Prova final escrita (30%).

La resta d'activitats avaluables no són recuperables

4. S'ha de tenir present que els exercicis, informes, etc. estan totalment lligades amb les activitats de laboratori i, per tant, és obligatori realitzar aquestes activitats dins el mateix grup de pràctiques

5. Qualsevol canvi de grup de pràctiques s’ha de dur a terme via secretaria acadèmica

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a "No presentat" aquells alumnes que no assisteixin a alguna o totes les activitats de l'assignatura.

Observacions

BIOTECNOLOGIA:

Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

Per les sessions de laboratori és indispensable portar bata, retolador de vidre, paper mil·limetrat, calculadora, ulleres de protecció, espàtula i peres per pipetes.