Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-15. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE-18. Conèixer els fonaments bàsics d'explotació de la propietat intel · lectual i de resultats aplicats al desenvolupament i estudi de viabilitat de processos i empreses.
 • CE-19. Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-20. Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació.

Continguts

1. Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real.

2. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats.

3. Presentació del treball realitzat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 80 160 240
Exposició dels estudiants 2 55 57
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 85 215 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del TFG. Inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la tipologia del treball) i la redacció de la memòria. laboració del TFG. Inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la tipologia del treball) i la redacció de la memòria. 35
  Presentació oral del treball Presentació oral del treball 35
  Avaluació de les competències transversals: la farà el tutor del PAT. Avaluació de les competències transversals: la farà el tutor del PAT. 20
  Avaluació del tutor del TFG Avaluació del tutor del TFG 10

  Qualificació