Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de productes de rebuig. Planificació de noves metodologies
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA COMPANY CASADEVALL

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA COMPANY CASADEVALL

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Principis i conceptes de la Química verda 1.1. Definició de “Green Chemistry” 1.2. Els 12 principis de la Química verda 1.3. Economia atòmica i factor mediambiental (E factor) 1.4. Avaluació i minimització de la toxicitat

2. Els residus 2.1. Fonts de residus 2.2. Minimització de residus

3. Química verda i catàlisi

4. El dissolvent 4.1. Dissolvents menys tòxics 4.2. Green solvents 4.3. L’aigua com a dissolvent 4.4. Fluïds supercrítics i líquids iònics 4.5. Condicions lliures de dissolvent

5. Ús de matèries primeres i fonts d’energia renovables 5.1. La biomassa com a matèria prima 5.2. Fonts d’energia alternatives

6. Seguretat 6.1. Seguretat inherent 6.2. Disseny d’un reactor segur

7. Biocatàlisi 7.1. Tipus de biotransformacions 7.2. L’ús d’enzims: avantages i limitacions 7.3. Exemples

8. Estudi de casos 8.1. El procés ideal 8.2. Oxidació d’alcohols 8.3. Síntesi de l’ibuprofè

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 1 3,5 4,5
Exposició dels estudiants 1 3,5 4,5
Prova d'avaluació 25 13 38
Total 27 20 47

Bibliografia

 • R. A. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld (2007). Green chemistry and catalysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH. Catàleg
 • M. Lancaster (2002). Green chemistry: an introductory text. Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • P. T. Anastas, J. C. Warner (1998). Green chemistry: theory and practice. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • R. A. Sheldon (2012). Fundamentals of green chemistry: efficiency in reaction design. Chem Soc Rev, 41(), 1437-1451

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball escrit Saber resumir un article cinetífic 15
Presentació oral Saber resumir un article científic 15
Examen final escrit Saber respondre a preguntes teòriques i a problemes relacionats amb el temari de l'assignatura 70

Qualificació

L'assignatura constarà de l'entrega de dos treballs en grup i d'un examen final. El 70% de la nota final correspondrà a l'examen final i el 30% restant als treballs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
---