Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMMA CEBRIAN PUJOL  / JOAN FONT GARCIA  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / LLUIS VILAR SAIS

Competències

 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE2 - Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Conceptes generals

          1.1. Introducció a la botànica. La botànica com a ciència. La diversitat del món vegetal. Visió històrica i concepció actual de la botànica. Camps d'estudi de la botànica.

          1.2. Sistemàtica i Taxonomia. Concepte d'espècie vegetal. Mètodes de la sistemàtica: caràcters taxonòmics. Categories taxonòmiques. Nomenclatura. Principals línies filogenètiques.

          1.3. La reproducció dels vegetals. Reproducció vegetativa i reproducció sexual. Reproducció sexual: alternança de fases nuclears i de generacions. Cicles biològics dels vegetals.

2. Els fongs

          2.1. Classificació històrica i actual dels fongs.Introducció als diversos grups. Fagotròfia i lisotròfia. Mixomicets (micetozoaris), Oomicets (Estraminòpils).

          2.2. Fongs I. Zigomicets. Característiques generals, diversitat i biologia. Ascomicets. Característiques generals, diversitat i biologia. Els deuteromicets.

          2.3. Fongs II. Basiodiomicets. Característiques generals, diversitat i biologia.

          2.4. Fongs III. Els líquens. Micobionts i ficobionts. Característiques generals, diversitat i biologia. Micorizes.

3. Les algues

          3.1. Classificació històrica i actual de les algues. Què entenem per algues? Grups anteriors i grups actuals. Caràcters utilitzats en la classificació actual de les algues. Les algues procariotes: els cianobacteris. Característiques generals: morfologia, reproducció i ecologia.

          3.2. Algues eucariotes I. Haptòfits, Xantofícies, Crisofícies, Bacil.lariofícies i Feofícies (Estraminòpils), Dinòfits (Cromalveolats), Euglenòfits (Excavats). Morfologia,reproducció i ecologia. Usos i aplicacions d'aquests grups.

          3.3. Algues eucariotes II. Rodòfits: Bangiofícies i Floridofícies. Característiques generals: morfologia, organització, reproducció i ecologia. Usos i aplicacions.

          3.4. Algues eucariotes III. Línia verda: Cloròfits i Estreptòfits. Característiques generals: morfologia, organització, reproducció i ecologia. Usos i apliacions.

4. Grups Briofítics (hepàtiques i molses) i Monilòfits (cues de cavall i falgueres)

          4.1. Classificació històrica i actual de les plantes terrestres. Procés d'adaptació al medi terrestre. Briòfits. Característiques generals. Cicle biològic. Hepàtiques i molses.

          4.2. Pteridòfits. Característiques generals. Cicle biològic. Isospòria i heterospòria. Diversitat: grups fòssils i grups actuals.

5. Espermatòfits

          5.1. Classificació dels espermatòfits. Característiques generals. Cicle biològic. La llavor.

          5.2. Gimnospermes. Característiques generals. Cicle biològic. Diversitat: les gimnospermes de fulla pinnada (Cicadòpsides) i les de fulla dicòtoma o acicular (Ginkgòpsides i Pinòpsides). Característiques generals.

          5.3. Angiospermes I(Magnoliòpsides) Característiques generals i cicle biològic. La flor: el periant, l'androceu i el gineceu. Simetria, diagrames florals i fòrmules florals. Inflorescències. El gametòfit masculí i el femení: el gra de pol.len i el primordi seminal. La pol.linització. La fecundació.

          5.4. Angiospermes II: el fruit. Tipologia dels fruits. Disseminació de fruits i llavors.

          5.5. Angiospermes IIIa: Característiques generals, origen i classificació de les angiospermes. Magnòlides (dicotiledònies primitives). Característiques generals. Lílides(monocotiledònies).Característiques generals i principals famílies.

          5.6. Angiospermes IIIb: Ròsides (eudicotiledònies), característiques generals i principals famílies.

          5.7. Angiospermes IIIc: Astèrides, característiques generals i principals famílies.

6. Geobotànica

          6.1. Concepte de geobotànica. Corologia. La distribució dels vegetals. Àrees de distribució. Territoris florístics.

          6.2. Les comunitats vegetals. Composició, estructura i dinàmica de la vegetació. La successió vegetal.

          6.3. El paisatge vegetal. Gradients i zonació de la vegetació. Els estatges altitudinals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Lectura / comentari de textos 4 4 8
Prova d'avaluació 5 45 50
Resolució d'exercicis 4 4 8
Sessió expositiva 30 30 60
Sessió participativa 12 5 17
Visionat/audició de documents 3 2 5
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Aguilella i Palasí, Antoni, Puche Pinazo, Felisa (2004). Diccionari de botànica. València: Universitat de València. Catàleg
 • Díaz González, Tomás E., Fernández-Carvajal Álvarez, Mª. del Carmen, Fernández Prieto, José Antonio (2004). Curso de botánica. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon, ed. (1984). Història natural dels Països Catalans ; [direcció general: Ramon Folch i Guillén. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volums 4,5,6,7 i 15. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1987). La Vegetació dels Països Catalans (2a ed., corr. i ampl.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979). Iniciació a la botànica, : morfologia externa (2a ed. actualitzada a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Hoek, Christian van den, Jahns, Hans Martin, Mann, D. G (1995). Algae, : an introduction to phycology. Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Llistosella i Vidal, Jaume, Sànchez-Cuxart, Antoni (2003). L'Herbari : arbres, arbusts i lianes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Margulis, Lynn (1993). Symbiosis in cell evolution, : microbial communities in the Archean and Proterozoic eons (2nd ed). New York: Freeman. Catàleg
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Botánica (cop. 1997). Madrid [etc.]: McGraw-Hill - Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos Treball en grup, es valoraran el treball en equip i la comprensió lectora del text (no-recuperable). 10
Exercicis Treball individual, es valorarà la capacitat de seleccionar informació rellevant de diverses fonts donades, totes pertinents, amb un objectiu definit (no-recuperable). 10
2 proves escrites del tipus d'elecció múltiple Treball individual, es valoraran els continguts treballats (no-recuperable). 30
Prova d'avaluació final Treball individual, es valoraran els coneixements adquirits i la capacitat de relacionar els continguts treballats al llarg del curs. 45
Autoavaluacions Treball individual, es valorarà el propi aprenentatge a partir de l'autoavaluació dels coneixements adquirits (no-recuperable) 5

Qualificació

L'assistència és OBLIGATÒRIA a totes les activitats avaluables.

La nota total de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables i serà condició indispensable haver aprovat l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Sino s'ha realitzat cap de les activitats d'avaluació establertes s'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura Pràctiques de Botànica.

A la Biblioteca de Montilivi es disposa d'un Herbari de consulta (4 volums) pels alumnes.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Tècniques científiques integrades III