Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-12. Identificar les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques dels microorganismes i altres éssers vius d'interès biotecnològic i conèixer les metodologies de manipulació genètica que poden permetre modificar-les per la seva potencial aplicació biotecnològica i clínica.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. Característiques del sistema nerviós

2. Característiques de la funció neuronal: Potencials de repòs i d'acció.

3. Desenvolupament: embriologia i bases de neuroanatomia

4. Desenvolupament: neurogènesi, postulat de Hebb, patró adult

5. La neurona: transport axonal, traçabilitat, virus herpes. ELA

6. Sinapsis: neurotransmissors, receptors, transmissió del senyal nerviós. NT no convencionals: endocannabinoids

7. Sinapsis: NT, receptors, transducció del senyal, LTP i LTD. Excitotoxicitat

8. Glia i sinapsis tripartita. Endocannabinoids i memòria. Cocaïna i tolerància

9. Glia i gliosis

10. Glia i manteniment de la barrera hematoencefàlica-Matriu extracel·lular

11. Circuits neuronals: activitat sensorial. Dolor. Inhibició i activació dels circuits

12. Circuits neuronals: activitat sensorial. Dolor. Inhibició i activació dels circuits

13. Circuits neuronals: activitat motora. Neurodegeneració. Parkinson. Hungtington.

14. Circuits neuronals. Aprenentatge i memòria. Plasticitat. Alzeimer.

15. Circuits neuronals: recompensa. Addicció.

16. Circuits neuronals: sistema nerviós, sistema endocrí, sistema immunològic. Estres.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,5 5 14,5
Classes participatives 16 34 50
Elaboració de treballs 0 8 8
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 27,5 47 74,5

Bibliografia

 • Purves, Dale (cop. 2006 ). Neurociencia (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bear, Mark F (cop. 2008 ). Neurociencia : la exploración del cerebro (3a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2001 ). Principios de neurociencia (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2000 ). Principles of neural science (4th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Haines, Duane E. (cop. 2003 ). Principios de neurociencia (2a ed.). Barcelona: Elsevier Science. Catàleg
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Fitzgerald, M. J. T (cop. 2012 ). Neuroanatomía clínica y neurociencia : sexta edición . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Linden, David (2010 ). El Cerebro accidental : la evolución de la mente y el origen de los sentimientos . Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • The Brain from Top to Bottom. Recuperat , a http://thebrain.mcgill.ca/index.php
 • University of Texas UTH. Curs Neuroscience, molt bo. Recuperat , a http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/index.htm
 • Saylor Faculty. Curs Neurobioloy. utlitza Purves . Recuperat , a http://www.saylor.org/courses/bio303/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Wiki Sobre un tema adjudicat, es valorarà l'aportació d'informació científica fidedigne, concisa i útil per als companys. 10
Pràctiques Es valorarà la motivació i participació de l'estudiant durant la realització de les pràctiques així com la presentació d'un treball o material elaborat en relació als continguts treballats en les diferents sessions pràctiques. 5
Examen pràctiques Es realitzarà una prova escrita individual per avaluar els diferents continguts treballats al llarg de les diferents sessions pràctiques. 15
Examen final Es realitzarà una prova final escrita per avaluar els diferents continguts treballats al llarg de tota l'assignatura. 70

Qualificació

La qualificació final s'obtindrà del conjunt d'activitats. Si no es realitza una activitat contarà com a un 0 en la part corresponent.
La part corresponent a l'examen final serà recuperable per la prova de recuperació. Es guardarà la nota de les altres activitats que també es ponderaran en la recuperació.
Sigui quina sigui la nota obtinguda en la prova de recuperació només donara opció a un 5 d'aquesta part.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qui no es presenti a l'examen final ni a l'examen de recuperació