Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP FERRER CAMA  / ANTONIO VILA MANCEBO

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. El marc d'intervenció: l'Estat de Benestar social

          1.1. Antecedents, evolució i situació actual de l’estat de Benestar.

          1.2. Panoràmica dels principals sistemes de benestar social a Espanya i Catalunya: salut, educació, serveis socials, seguretat social i habitatge.

2. UNITAT FORMATIVA 2. Principals espais i sectors de la intervenció social

          2.1. El nivell primari i l'especialitzat.

          2.2. Els espais transversals.

          2.3. Els sectors d’intervenció: comunitat, família i infància, la discapacitat, l’envelliment, la salut mental, el gènere, la immigració i les toxicomanies.

3. UNITAT FORMATIVA 3. Les eines, els instruments i les prestacions

          3.1. Instruments de planificació, organització, gestió i avaluació.

          3.2. Equips bàsics i especialitzats.

          3.3. Prestacions tècniques o serveis, prestacions econòmiques i prestacions tecnològiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Assistència a actes externs 8 12 20
Classes expositives 18 0 18
Classes participatives 7 10 17
Classes pràctiques 7 10 17
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 5 10 15
Resolució d'exercicis 3 20 23
Tutories 10 0 10
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials . Dins (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Aguilar, M. (2009). Servicios sociales: tribulaciones de un sector emergente. Dins (Ed.), Reformas de las políticas del bienestar en España (, p. 171-205). Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.,A..
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Introducción a los servicios sociales. Madrid: UNED. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Política Social y Estado de Bienestar. València: Tirant lo Blanc. Catàleg
 • Alonso, J.M. y Gonzalo González, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Casado, D. (1998). Políticas de servicios sociales. Buenos Aires: Editorial Lumen/Humanistas. Catàleg
 • Casado, D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales. Madrid (2ª). Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Casado, M. (coord.) (2009). Sobre la Dignidad y los Principios. Análisis de la Declaración Universal sobre B. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi. Catàleg
 • Domenèch, R. (2008). L’evolució del Treball Social Comunitari (1970-1980). Revista de Treball Social, (184), 58-76 Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas propuestas. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. Catàleg
 • Fernández García, T. y Ares, A. (2002). Servicios Sociales: Dirección, gestión y planificación.. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Gorri Goñi, A. (1995). La intervención psicológica en política social y servicios sociales. . Madrid: Libertaria/Prodhufi. Catàleg
 • Guillén, E. y Vilà, A. (2007). Los cambios legislativos recientes en materia de servicios sociales. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los ser vicios sociales en España (, p. 147-175). Madrid: Fundación Foessa.
 • Guillén, E. i Vilà, A. (2007). Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los servicios sociales en España (, p. 177-205). Madrid: Fundación Foessa.
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO. Catàleg
 • Jaraíz, G. (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Magalon. J. y Sarasola, J.L. (2006). Fundamentos de trabajo social comunitario. Sevilla: Aconcagua libros.
 • Martínez de Pisón, J. (1998). Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales. Madrid: Editorial Tecnos.. Catàleg
 • Montserrat, J. (2008). El gasto y la financiación de la atención la dependencia: análisis de la Ley de . Madrid: Obra social Caja Madrid.
 • Moreno, L. (Ed.) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Siglo XXI de España Editores.. Catàleg
 • Navarro, S. (2008). Esencia y presencia del trabajo social hoy. Revista de Treball Social, (185), 9-34 Catàleg
 • Navarro, S. (Dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (1990). Els serveis socials en l’administració comarcal. El marc legal i institucional . Revista de Treball Social, (120), 66-80 Catàleg
 • Pelegri, X. (1991). Els serveis socials a l’Administració comarcal. Procés d’implantació i estructur. Revista de Treball Social, (121), 6-17 Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Quesada, S. (1998). La acción social en la Unión Europea: evolución histórica. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (6), 221-232 Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Rodríguez Rodríguez, P. (2005). La intervención con las personas en situación de dependencia desde la evidencia . Dins (Ed.), Avances en bienestar basado sen el conocimiento (, p. 111-150). Madrid: Editorial CCS. Catàleg
 • Roldan, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid: Editorial Complutense.
 • Roldan, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Romeu, R. et al. (2003). Els serveis socials d’atenció primària. Recull de documents 1980-2000. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Rubiol, G. (1986). Servicios sociales. Materiales para un glosario sobre bienestar social. Madrid: Caritas Española-Comité Español para el Bienestar Social.
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la “malla de seguridad en España" (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny.
 • Sotelo, I. (2010). El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1991). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni.. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • (2007). La LAPAD i el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Revista de Treball Social, (182), Catàleg
 • Vilà, A. (2009). Derechos y deberes de los profesionales en la nueva legislación de servicios soc. Servicios Sociales y Política Social, (86),
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistencia a actes externs (2 visites d'un mati) Assistir a les dos visites de camp i a les trobades amb els professionals i superar la valoració dels informes 20
Prova avaluació final (resolució cas pràctic) Prova final: resolució individual d’un cas que englobi tots els aprenentatges adquirits durant el semestre 40
Resolució exercicis (ATD) Participació en les activitats de treball dirigits (ATD) i elaboració dels corresponents informes individuals i grupals. 40

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Generals
a) Argumentació i justificació de les opinions defensades
b) Utilització correcta i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
c) Comprensió i integració dels conceptes bàsics exposats

2. En la presentació dels informes i altres comunicacions escrites:
a) Presentació formal del treball
b) Correcció i claredat de la presentació
c) Correcció ortogràfica i sintàctica

3. En les exposicions orals dels treballs i els debats:
a) Presentació formal i utilització de les TIC
b) Claredat de l’exposició

Per aprovar el mòdul cal:

- Assistir almenys a un dels dos actes externs i al 70 % de les trobades amb els professionals i superar la valoració dels informes

- Participar almenys en el 70 % de les activitats de treball dirigit ATD) i superar l’avaluació continuada dels treballs presentats.

- Superar una prova final que consistirà en la resolució d'un cas pràctic en què s'acrediti els coneixements del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l’estudiant té una qualificació de “no presentat” al mòdul en el cas de no assolir els mínims d’assistència i participació obligats:

a) Assistència almenys a un dels actes externs i al 70 % de les trobades amb professionals.

b) Participar en el 70 % de les ATD.

c) Presentarse a l'examen final (cas pràctic)