Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA NOCIÓ DE CONFLICTE. TEMA 2- APORTACIONS PSICOSOCIALS EN L'ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE. TEMA 3- NATURALESA I ASPECTES ESSENCIALS DE LA NEGOCIACIÓ. TEMA 4- NEGOCIACIÓ DISTRIBUTIVA I NEGOCIACIÓ INTEGRADORA. TEMA 5- EL/LA PROFESSIONAL EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LES INSTITUCIONS ENCARREGADES DE LA GESTIÓ/MEDIACIÓ DE CONFLICTES. TEMA 6- ESTUDI DE CAS SOBRE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA NOCIÓ DE CONFLICTE.

2. APORTACIONS PSICOSOCIALS EN L'ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE.

3. NATURALESA I ASPECTES ESSENCIALS DE LA NEGOCIACIÓ: 3.1 NEGOCIACIÓ DISTRIBUTIVA I NEGOCIACIÓ INTEGRADORA. 3.2 EL/LA PROFESSIONAL EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 3.3 LES INSTITUCIONS ENCARREGADES DE LA GESTIÓ/MEDIACIÓ DE CONFLICTES.

4. ESTUDI DE CAS SOBRE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: 4.1 MEDIACIÓ LABORAL 4.2 MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 4.3 MEDIACIÓ FAMILIAR 4.4 MEDIACIÓ PENAL 4.5 ALTRES

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40,00 35,00 75,00
Total 40,00 35,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Activitats pràctiques: estudi de casos, discussió noticies, comentaris de lectures i documentals. Per cada activitat s'especificaran els criteris 50
  Estudi d'un cas a partir de recerca d'informacio A l' inici de l' assignatura s' explicaran els criteris 50

  Qualificació

  Entenent que l'avaluació no s'ha de reduir a l'obtenció de una nota i que no ha de perdre el seu caràcter formatiu, l'avaluació que es proposa és L' AVALUACIÓ CONTINUADA. L'avaluació continuada es portarà a terme seguint les següents especificacions:

  50% DE LA NOTA FINAL:

  1. Seguiment del treball dels/les estudiants en la realització de les pràctiques realitzades a l'aula (debats, estudi de casos, etc).

  2. Entrega dels treballs individuals consistents en la resposta a un seguit de preguntes corresponents a temari donat  50% DE LA NOTA FINAL:

  3. Realització en grup d'un treball sobre ESTUDI D' UN CAS


  Veure bibliografia recomanada per aquesta assignatura en OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Cal entregar o tenir presència en un 75% dels treballs o activitats realitzades o comentades a classe.
  Cal haver aprovat el treball grupal ESTUDI DE CAS.

  Si no es donen aquestes dues condicions, l' assignatura constarà com a NO PRESENTAT.

  Observacions

  Bibliografia básica

  Arensburg, S; Avedaño, C; Cubells, J. Et alt. (2006) Psicologia del conflicte. Barcelona: Editorial UOC.

  Cubells, J. (2004) Una lectura del conflicto psicosocial en el ámbito jurídico desde la perspectiva construccionista. Persona y Sociedad. Vol. XVIII/ Nº 1

  Ibáñez, T. (1990) Aproximaciones a la psicologia social. Barcelona: Sendai.

  Entelman, R. (2002) Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona: Gedisa

  Martínez, B. (1999) Mediación y resolución de conflictos Barcelona: Paidós

  Munduate, M i Martínez, J. (1998) Conflicto y negociación. Madrid: Ediciones Pirámide.

  Roman, Cubells, et al. (2006) Psicologia del conflicte i la litigació. EDIUOC.

  Touzard, H. (1981) La mediación y la solución de los confilctos. Estudio Psicológico. Barcelona. Herder.

  Vinyamata, E. (1999) Manual de prevención y resolución de conflictos. Conciliación, mediación, negociación. Barcelona. Ariel  Bibliografía específica

  Avruch, K. I Black, P. (2003) La resolución de conflcitos en marcos interculturales: problemas y perspectivas. Institute for Conflict Analysi and resolution. George Mason University.
  Baron, R i Byrne, D. (1998) Psicología Social. Madrid: Prentice Hall

  Bloor, D. (1998) Conocimiento e Imaginario Social. Barcelona: Gedisa.

  Coser, L. (1961) las funciones del conflicto social. México: Fondo de Cultura económica

  Coser, L. (1970/1967) Nuevos Aportes a la Teoría del Conflicto Social. Buenos Aires: Amorrortu.


  Fisas, V (1998) Cultura de paz y gestión de conflictos. Ed. Icaria.

  Folger, J; Bush, B (1996) La Promesa de la Mediación. Barcelona: Granica.

  Folger, J. (1997) Nuevas direcciones en mediación: investigación y perspectivas comunicacionales. México: Paidós

  Funes, J. (1994) Mediació i Justicia Juvenil. Justicia i Societat. Centre d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

  Gergen, Kennet. (1996) Realidades y relaciones: Aproximaciones a la construcción social. Barcelona: Paidós.

  Ibáñez, T (1988) El conflicto social, perspectivas clásicas y enfoque renovador. Boletín de psicología, 18, 7-21

  Iñiguez, L. (2004) Análisis del Discurso. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

  Leoz, J. (2002) Conflicto, mediación y psicología social.
  www.campogrupal.com/conflicto.html

  Martín Baró, I. (1984) Sistemas, grupos y poder.El Salvador: UCA Editores

  Martínez de Murguía, B (1999) Mediación y resolución de conflictos: Una guía introductoria. México: Paidós

  Molina, N. (2003) Ética y conflicto. ICCI

  Morales, F. (1999) Naturaleza y Tipos de Conflicto. En: Morales, F; Yubero, S (Coords) El grupo y sus conflictos. Cuenca: Universidad Castilla La Mancha.

  Mulholland, Joan (2003). El Lenguaje de la negociación : manual de estrategias prácticas para mejorar la comunicación. Barcelona: Gedisa.Catàleg

  Munduate Jaca, Ma. Lourdes, Martínez Riquelme, José M. (1994). Conflicto y negociación. Madrid: Eudema.Catàleg

  Munduate, L. i Medina, F.J. (Coord.) (2005). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Piramide.Catàleg

  Palacios, N. (2002) Una mirada al conflcito
  www.mediazion.fr.st/

  Ponti, F. (2002). Los caminos de la negociación. Personas, estrategias y técnicas. Barcelona: Granica.Catàleg

  Raiffa, Howard (1991). El Arte y la ciencia de la negociación. México: Fondo de Cultura Económica.Catàleg

  Serrano, Gonzalo, Rodríguez, Dámaso (1993). Negociación en las organizaciones. Madrid: Eudema.Catàleg

  Serrano, Y (2002) Conflicto y negociación política: algunos aspectos teóricos. www.abacolombia.org/areas/politica/artpol.htm

  Six; J.F.(1997) Dinámica de la mediación. Barcelona: Paidós

  Smith, E. I Mackie, D. (1995) Psicología Social. New York: Editorial Médica Panamericana

  Touzard, Hubert (1981). La Mediación y la solución de los conflictos : estudiopsicosociológico. Barcelona: Herder.Catàleg

  TSchellenberg, J. (1982) The science of conflict. New York: Oxford University Press

  Van Dijk, T. (2000) El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa

  Vinyamata, E. (2002) Resolució de conflictes.
  http://www.uoc.edu/web/cat/articles/vinyamata/conflictes_cat.html

  Vinyamata, E. (2001) Conflictología: Teoría y Práctica en Resolución de Conflictos. Barcelona: Ariel.