Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MARIA AYMERICH ANDREU  / BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / SILVIA FONT MAYOLAS  / MONICA GONZALEZ CARRASCO  / MARC PEREZ BURRIEL  / CARLES ROSTAN SANCHEZ

Competències

  • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
  • Reconèixer les necessitats i expectatives dels companys estudiants a partir de la participació en grups.
  • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
  • Comunicar-se de manera oral i per escrit, en un auditori o a uns destinataris coneguts, amb un guió previ i/o el guiatge del professor, valorar-ne el resultat i incorporar els suggeriments que poden ser rellevants en produccions posteriors.
  • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
  • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. AUTONOMIA ACADÈMICA

          1.1. PARTICIPACIO UNIVERSITARIA: xarxes, recerca d´ajut

          1.2. PLA ACCIÓ TUTORIAL

2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL

          2.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA INTERPERSONAL

          2.2. COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

          2.3. PLA ACCIÓ TUTORIAL

3. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

          3.1. CONEIXEMENT DEL TREBALL PROFESSIONAL:OBSERVACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

          3.2. CURA PERSONAL I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

          3.3. PLA ACCIÓ TUTORIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4 8 12
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Classes expositives 1 1 2
Classes participatives 4 6 10
Classes pràctiques 4 8 12
Elaboració de treballs 8 21 29
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Villar, E., Albertín, P., Aymerich, M., Cabruja, T. Caparrós, B. Rostán, C. Serr (2007). Pràcticum de Psicologia: fonaments, reflexions i propostes.. Girona: Serie UdG publicacions. Documenta Universitaria. Catàleg
  • Villar, E. y Font, S. (2007). Guia del pla d´acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat. Documenta Universitaria.Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC 1: AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Participació universitaria
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 5
BLOC2: COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL
Com fer presentacions orals
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 10
BLOC2: COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL
L´expressió escrita
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 10
BLOC2:COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL
Escolta activa
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 10
BLOC II: Dinàmica grupal 1 Comunicació-Relacions interpersonals Es proporcionaran amb la realització de l´activitat 10
BLOC II: Dinàmica Grupal 2: Comunicació i Relacions interpersonals Es proporcionaran amb la realització de l´activitat 10
BLOC3: DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL
Elaboració i presentació d'un vídeo (o un documental fotografic) sobre un àmbit professional de la Psicologia: per grups, els alumnes hauran de produir un documental en vídeo sobre un dels àmbits professional de la Psicologia que s'haurà de presentar a classe.
Es proporcionaran abans de realitzar activitat 30
Realització del portafolis. Acabar els punts pendents Es proporcionaran abans de realitzar activitat 15

Qualificació