Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
S'analitzaran els dos aspectes fonamentals de la labor museogràfica: en primer lloc la construcció de relats i en segon l'adaptació del principis generals de la museologia a la realitat arquitectònica, espacial, objectual, econòmica, del disseny d'escenaris per als continguts i els públics. Es dedicarà una atenció particular a la museografia efímera: el món de les exposicions temporals així com al treball amb el so com a mediació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rosa Maria Gil Tort  / Maria Carmen Pardo Salgado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades per als objectes de divulgació i investigació
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Continguts

1. Museografia (exposició permament) i exposicions temporals: els conceptes

2. El relat

3. Condicionants, riscos i imponderables

4. El disseny entra en escena

5. Comunicació, Difusió

6. Els visitants

7. Una mirada a les grans exposicions

8. Estudi de casos

9. El so als espais museístics (Carme Pardo) 1. Integrar el so a l‘espai museístic 1.1. El so com a útil de l’exposició 1.2. El so com a patrimoni o tema de l’exposició 1.3. Interactivitat entre el públic i les fonts sonores 1.4. Tècniques de difusió als llocs d’exposició 2. La integració del sonor i el visual 2.1. Problemàtiques derivades de la museografia tradicional 2.2. Estudi de cas. Patrimoni Natural: Le Grand Orchestre Animal [Fondation Cartier, París, 2016-2017. Comissari: Thomas Delamarre] 2.3. Estudi de cas. Patrimoni Cultural: Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del arte experimental [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2009-2010. Comissaris: José Díaz Cuyás, Carme Pardo i Esteban Pujals]

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 7,00 1,00 19,00
Assistència a actes externs 3,00 4,00 0 7,00
Elaboració individual de treballs 6,00 18,00 2,00 26,00
Lectura / comentari de textos 1,00 2,00 1,00 4,00
Sessió expositiva 6,00 2,00 2,00 10,00
Sessió participativa 4,00 1,00 4,00 9,00
Total 31,00 34,00 10,00 75

Bibliografia

 • Alcalde, Gabriel (2010). Museus d'avui. Els nous museus de la societat. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Michael Belcher (1994). Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón: Ediciones Trea .
 • Douglas Crimp (1984). The Art of Exhibition (The MIT Press). October Vol. 30 (Autumn, 1984), pp. 49-81.
 • Disseny Hub Barcelona (2012). El creixement de les col·leccions :. Barcelona: Disseny Hub Barcelona. Catàleg
 • Luis Alonso Fernández y Isabel García Fernández (2010). Diseño de exposiciones. Madrid: Alianza.
 • Fromm, Annette B (2012). Museus i representació :. [Girona]: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Roigé, Xavier (2010). Constructing cultural and natural heritage :. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Catàleg
 • Santacana Mestre, Joan i Martín Piñol, Carolina (coords) (2010). Manual de Museografia Interactiva. Gijón : Ediciones Trea.
 • Šola, Tomislav (2012). La Eternidad ya no vive aquí :. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Francisco Javier Zubiaur Carreño (2004). Curso de museologia. Gijón: Ediciones Trea .
 • Silverman, Helaine (2009). Intangible heritage embodied. New York, NY: Springer New York, a http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0072-2 Catàleg
 • Ariza, Javier (2012). El poder visual del altavoz. Propuestas artísticas en torno a la dimensión plástica del altavoz como epicentro visual y agente sonoro. Arte y Politicas de identidad. (Murcia). Vol.7. pp.107-126. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia..
 • BISHOP, CLAIRE (2005). Installation Art a Critical History. Tate.
 • BOON, Tim (2014). Music for Spaces: Music for Space: An Argument for Sound as a Component of Museu. Journal of Sonic Studies, 18(), . Recuperat , a https://www.researchcatalogue.net/view/108934/108935
 • BUBARIS, Nikos (2014). Sound in museums – museums in sound. Museum Management and Curatorship, 29(4), 391-402
 • Enguita N.; Martinez S. (eds) (2020). Construir un lugar, construir un tiempo. València: Bombas Gens Centre d'Art.
 • Jerez, Concha (2007). Ideas instaladas. Madrid: La Suma de Todos. Catàleg
 • LEBOEUF, Diane (1998). La sonographie au musée. La lettre de l’OCIM , (57), 42-45
 • Pardo Salgado, Carme (2017). Voces de la memoria: fonografía y sonidos de guerra. Communication Papers , VI(12), . Recuperat , a http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/issue/view/33
 • Pardo Salgado, Carme (2019). Fragmentos sonoros. Protesta e identidad en torno a Provoke. Recuperat , a https://www.bombasgens.com/activitats/conferencia-fragments-sonors-per-carmen-pardo/
 • STOCKER Michael (1994). Exhibit sound design for public presentation spaces. Museum Management and Curatorship , (13), 177-190

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de models A partir dels casos abordats a l'aula i a les visites, 2 exercicis d'anàlisi crítica d'una exposició 20 No
Proposta d'exposició Treball principal de l'assignatura, que consisteix en l'elecció d'un tema i elaboració del relat i de la museografia, seguint les indicacions que s'han definit prèviament 35 No
Comentari a la bibliografia Comentari crític a partir d'un dels textos de la bibliografia 5 No
Fòrum 1: Visita de Paris, segona meitat del segle XVIII A partir de les classes del tema 1; la lectura proposada i el document a comentar, es valora la capacitat de síntesi i reflexió sobre els continguts. 10 No
Fòrum 2:Exposicions i experiència multisensorial A partir de la lectura proposada i dels materials sobre Tècniques de difusió del so, es valora la capacitat d'interaccio, argumentació i anàlisi. 10 No
Tasca 1:Proposta de treball d’inclusió del so en una exposició Es valora la capacitat per a construir un discurs coherent en la seva forma i contingut, la capacitat de síntesi i la capacitat crítica a partir de l’assoliment de les sessions. La correcció lingüística és necessària 20 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir del següent barem:
40 % A partir de les activitats assenyalades per la professora Carme Pardo (2 fòrums i una proposta de treball).
60 % A partir de les activitats proposades per la professora Rosa Maria Gil (Anàlisi de models, la realització d'un projecte museogràfic, seguint els aprenentatges del curs i les lectures complementàries. 1 comentari a la Bibliografia, que serà presencial o virtual en funció de l'escenari)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no ja entregat tots els treballs avaluables i que no s'ha acollit a l'avaluació única.

Avaluació única:
Es proposarà un examen o un treball que abraçarà el contingut de tota l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, i acreditar un 75% d'assistència, o en cas de no presencialitat, la participació virtual en un 75% de les propostes.

Tutoria

S'establirà un horari de tutoria presencial i si s'escau també virtual

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A banda de les activitats programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels Xats; correu electrònic; videoconferència i amb entrevistes personals sempre que sigui possible.

Observacions

Els continguts d'aquesta assignatura s'han coordinat amb la titulada "La tasca del conservador".

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Programació de les classes corresponents a la Professora Rosa Maria Gil Tort

Totes les activitats proposades es podran mantenir i en cas de necessitat es podran adaptar a l'entorn virtual, a través de la selecció de recursos de substitució (classes gravades, xats, visites virtuals....)

Programació de les classes corresponents a la Professora Carme Pardo:

Tema 1. La integració del so als espais museístics
Primera Sessió: El so com a mediació/El so com a patrimoni

Power Point 1: El so com a mediació/ El so com a patrimoni (resum de classe amb materials: enllaços a e-book; articles; propostes artístiques sonores en institucions museístiques)
Power Point 2: El so als espais museístics (resum de classe amb materials: enllaços sobre acústica; proposta d’activitat a la web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; visita del paisatge sonor proposat al Oceanogràfic de València; visionat i escolta de 14-18, La Grand Guerre en Chansons, Musée de la SACEM i Vivir en guerra, vivir la guerra: a ochenta años de 1936)

Lectura: article de Jennifer Rich, Acoustics on display: collecting and curating sound at the Science Museum

Activitat de reflexió al Fòrum: Visita de Paris, segona meitat del segle XVIII (2017)


Tema 1. Segona Sessió: Tècniques de difusió del so

Power Point 1: Tècniques de difusió del so (resum de les classes amb enllaços a material d’ampliació teòrica i tècnica, imatges explicatives; proposta d’escolta de so binaural; enllaços a propostes d’institucions museístiques)
Power Point 2: Patrimoni Cultural: estudi de cas (Anàlisi de l’exposició Encuentros de Pamplona. Fin de fiesta del arte experimental, realitzada al MNCARS (2009-2010), on la professora va participar en qualitat d’investigadora i comissaria. Es proporciona als estudiants una explicació resumida de primera mà; materials visuals i sonors).

Lectura: Jennie Morgan, The Multisensory Museum

Activitat de reflexió al Fòrum: Exposicions i experiència multisensorial

Xat amb tota la classe per tal d’aclarir dubtes i parlar del treball final a presentar

Tema 4. Tercera Sessió: Interacció i Immersió

Classe per Videoconferència

Power Point 1: Interacció i Immersió (materials de suport i a l’exposició permanent del Museu de la Memòria i la Tolerància (Mèxic) i a les exposicions de realitat augmentada de American Museum of Natural History; propostes d’activitats a la web de Story of the Forest, National Museum of Singapore i l’Art Gallery (Ontaio).

Power Point 2: Patrimoni Natural: estudi de cas (es proposa l’anàlisi de l’exposició A Great Animal Orchestra, realitzada a la Fondation Cartier de París (2016-2017); es presenta un resum de la teoria de B. Krause per tal de comprendre la proposta d’exposició i es proporcionen enllaços amb entrevistes a Krause i visites virtuals a l’exposició)

Lectura: Supper, A. Sublime Frequencies
Suggeriment de lectura posterior a les classes de la Revista Panambí. Especial investigació sonora

Tasca: Propostes dels estudiants sobre el treball final amb retroacció per part de la professora.

Metodologia Docent:

Comunicació prèvia a l’inici de les classes i posteriorment abans de cada sessió a través del canal Notícies del Moodle.
Materials de classe resumits al Moodle
Videoconferència-classe través de GoogleMeet
Power Points amb les lliçons, tot incloent enllaços audio, vídeo, e-book
Selecció de textos, articles, lectures de suport (pdf’s, JSTOR)
Enllaços a documents audiovisuals (RTVE; Youtube…)
Tutories individualitzades per tractar delTreball Final que cada estudiant va preparant (Google Meet o correu electrònic).
Tutories grupals (Xat)


Modificació de l'avaluació:
Les actitivitats d'avaluació proposades es poden mantenir modificant si és necessari les dates d'entrega.Tutoria i comunicació:
Comunicació prèvia a l’inici de les classes i posteriorment abans de cada sessió a través del canal Notícies del Moodle.
Tutories individualitzades (Google Meet o correu electrònic).
Tutories grupals (realitzada per Xat)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.