Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Salut, Salutogènesis i Actius per a la salut.La Salut Pública com a marc de referència de la Promoció i Educació per a la salut. Determinants de la salut.Teories, models i estratègies de promoció de la salut. Disseny d'intervencions en promoció de la salut.Avaluació de l'efectivitat de la promoció de la salut.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carla Casals Alonso  / Dolors Juvinya Canal
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG6- Formular propostes diferents de les conegudes, en la promoció de millores, o en la resolució de situacions d'incertesa
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut
 • CE3- Analitzar les polítiques de qualitat d'institucions o serveis relacionades amb usuaris, professionals i de l'entorn amb una perspectiva de promoció de la salut i identificar possibles aspectes de millora, incorporant elements de promoció de la salut
 • CE5- Capacitat d'optimitzar la utilització dels recursos per aconseguir uns serveis eficients i centrats en les persones

Continguts

1. Salut

          1.1. Salut Pública

          1.2. Determinants de la salut

          1.3. Salutogènesis.

          1.4. Actius en Salut.

2. Promoció de la Salut.

          2.1. Origens de la Promoció de la Salut

          2.2. Fites en Promoció de la Salut.

3. Àmbits i estratègies en Promoció de la Salut.

          3.1. Habilitats per a la vida.

          3.2. Apoderament i participació comunitària.

          3.3. Alfabetització per a la salut.

          3.4. Altres estratègies.

4. Teories i models en promoció de la salut.

          4.1. Principals teories i models.

5. Disseny d'intervencions en Promoció de la Salut.

          5.1. Procés de planificació..

          5.2. Procés d'implementació.

          5.3. Procés d'avaluació.

6. Efectivitat en Promoció de la Salut.

          6.1. Evidència en Promoció de la Salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 31,00 26,00 0 57,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 7,00 4,00 0 11,00
Total 50,00 50,00 0 100

Bibliografia

 • Juvinyà Canal, Dolors (2011 ). La promoción de la salud, 25 años después. Girona: Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona :Documenta Universitaria. Recuperat 02-10-2013, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=531 Catàleg
 • Mariano Hernán, Antony Morgan, Ángel Luis Mena (2010). Formación en salutogenesis y activos para la salud. Granada: Escuela Andaluza de salud Pública.
 • McKenzie, J; Neiger, B; Thackeray, R. (2011). Planificació, Implementació i Avaluació de programes de promoció de la salut. (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 5.
 • Lindström, B; Eriksson, M. (2011). Guía del Autoestopista Salutogénico. (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 1.
 • Foot, Jane (2012). What makes us healthy? The asset approach in practice: evidence, action, evaluat (Primera). United Kingdom: . Recuperat , a www.janefoot.co.uk
 • Foot, Jane; Hopkins, Trevor (2010). A glass half-full: how an asset approach can improve community health and well-b (Primera). United Kingdom: I&DeA improvement and development agency. Recuperat , a www.janefoot.co.uk
 • Juvinyà, D i Arroyo, H. (2011). La promoció de la salut 25 anys després (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 4..
 • Organització Mundial de la Salut (2011). Fites en la Promoció de la Salut. Les declaracions de les conferències mundials (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 2..
 • Organització Mundial de la Salut (2009). Milestones in health promotion. Statements from global conferences (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://www.who.int/healthpromotion/milestones/en/
 • Organització Mundial de la Salut (2014). Alfabetitzación para la salud. Datos Contrastados (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 12..
 • Organització Mundial de la Salut. Comissió de Determinants Socials de la Salut (2009). Subsanar las desigualdades en una generación. Informe final (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf
 • Marmot, M. (2013). Health inequalities in EU. Final report of a consortium (Primera). European Comission Directorate-General for Health and Consumers. Recuperat , a http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_
 • International Union for Health Promotion and Education. (1999). La evidencia de la eficacia en promoción de la salud. Parte I (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Parte_1
 • International Union for Health Promotion and Education. (1999). La evidencia de la eficacia en promoción de la salud. Parte II (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Parte_2.pd
 • Comision para reducir las desigualdades Sociales en España. (2010). Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. . Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desig
 • Organització Mundial de la Salut (2014). Esatdísticas Sanitarias Mundiales 2014 (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.pdf?ua=1
 • Mantilla, L; Chahín, I.D. (2012). Habilidades para la vida. Manual para aprenderlas y enseñarlas (Vuitena). Bilbao: EDEX.
 • Kansas University (2015). Caja de herramientas comunitarias. Recuperat 24/09/2015, a http://ctb.ku.edu/es
 • Mittelmark M, Sagy S, Eriksson M, Bauer G, Pelikan J, Lindström B, Espnes G, edi (2016). The Hanbook of Salutogenesis (Primera). Suissa: Springer.
 • Whitehead M (1991). Los conceptos y principios de la equidad en salud (Primera). Washington DC: Organización Panamericana de la Salud.
 • Xangai 2016 als països mediterranis: Nous reptes per a la promoció de la Salut. (2018). documenta universitaria.
 • Organització Mundial de la Salut (2021). Health Promotion Glossary of Terms 2021 (Primera). Ginebra: OMS. Recuperat , a https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349
 • Organització Mundial de la Salut (2021). Carta de Ginebra para el Bienestar (Primera). Ginebra: OMS. Recuperat , a https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-promotion/aaff_health_is_everywhere_geneva_charter_well-being_es.pdf?sfvrsn=f55dec7_21&download=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició dels punts claus dels documents treballats S'avalua mitjançant el treball escrit presentat 20
Debat i intercanvi dels punts claus dels documents S'avalua a través de la participació a classe i exposició oral 20
Proposta d'una estratègia de promoció de la salut. S'avalua amb la presentació d'un treball escrit 20
Buscar evidències en la promoció de la salut relacionades amb un àmbit. S'avalua amb un treball escrit 20
Identificar aspectes claus de documents S'avalua amb un treball escrit 20

Qualificació

Realització i entrega de les activitats proposades al llarg de l'assignatura. La nota d'aquestes activitats representarà un 80% de la nota final.

L'assistència mínima requerida a les sessions és d'un 80%. Aquesta representarà un 10% de la nota final de l'assignatura.

La participació activa a les sessions i activitats proposades durant les sessions representarà un 10% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a alguna de les activitats descrites.

Avaluació única:
Per acollir-se a l'avaluació única caldrà sol·licitar-ho prèviament en el termini establert.

En aquest cas l'avaluació consistirà en la realització de les activitats plantejades en l'avaluació continuada i un treball de síntesis de cada un dels temes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà tenir aprovades totes les activitats avaluables descrites amb una nota mínima de 5.

Tutoria

Es realitzaran tutories amb cita prèvia.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es valora positivament una comunicació fluïda i continuada al llarg de l'assignatura per comentar els aspectes que es considerin. La comunicació entre el professorat i l'alumnat es realitzarà a través de: intercanvis durant les sessions, tutories i correu electrònic, que es respondrà en el termini màxim de 3 dies laborables.

Observacions

Es recomana l'assistència i participació a les activitats de l'assignatura.

PERSPECTIVA DE GÈNERE:
S'incorporarà la perspectiva de gènere al llarg de l'assignatura a través de la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

RESULTATS D'APRENENTATGE. S'espera que l'estudiantat, una vegada realitzada l'assignatura sigui capaç de:
- Analitzar els determinants de la salut.
- Reconèixer els àmbits d'acció de la promoció de la salut.
- Incorporar la perspectiva salutogènica.
- Incorporar la perspectiva en promoció de la salut.


Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el supòsit que s'hagi de realitzar l'assignatura en un format virtual, les sessions es realitzaran de forma virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació continuada es mantindrà tal i com està plantejada en l'assignatura, igual que l'avaluació única.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre professorat i alumnat es realitzarà via correu electrònic. Es respondrà en el termini màxim de 3 dies laborables des de l'enviament del correu. En el cas que es consideri es podrà establir una tutoria virtual.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.