Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Conceptes generals de salut, malaltia i patologia

2. Fisiologia i biomecànica de l'aparell respiratori

3. Fisiopatologia de les principals síndromes respiratòries.

4. Fisiopatologia de les principals síndromes cardiològiques.

5. Exploracions complementaries (proves funcionals i gasometries)

6. Terapia inhalada

7. Oxigenoterapia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28 47 75
Total 28 47 75

Bibliografia

 • Mulroney, Susan E. (2011). Netter. Fundamentos de fisiología / Susan E. Mulroney, Adam K. Myers ; ilustraci. Mendeley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un examen tipus test d'avaluació continuada a la meitat del curs que tindrà un pes dins de l'assignatura del 10% examen teòric 10
Realització examen teoric final examen teoric 90

Qualificació

L'assignatura constarà de dos exàmens: un d'avaluació continuada (a la meitat del curs) i un examen final

Exàmens:
- ambdos examens tipus test.
- cada pregunta tindrà 5 respostes i només 1 de correcta.
- cada pregunta errònia restarà el 25% del valor d'una resposta correcta.
- les preguntes no contestades ni sumen ni resten.

L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

L'examen final farà mitja a partir del 5.

La nota final de patologia cardio-respiratòria sortirà de la mitjana dels dos exàmens examen avaluació (10%) i examen final (90%).

Per aprovar l'assignatura es necessita una nota mínima de 5.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació continuada tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Durant les sessions magistrals es comentaràn casos clínics i articles.

Assignatures recomanades

 • Afeccions Médico Quirúrgiques
 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Biologia
 • Bioquimica
 • Fisiologia