Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Conceptes generals de salut, malaltia i patologia

2. Fisiologia i biomecànica de l'aparell respiratori

          2.1. Mecànica ventilatoria

          2.2. Propietats físiques de l'aparell respiratori

          2.3. Ventilació pulmonar

3. Fisiopatologia de les principals síndromes respiratòries.

          3.1. Patologies obstructives

          3.2. Patologies restrictives

          3.3. Patologies infeccioses

          3.4. Patologia del son

          3.5. Patologies intersticials

4. Fisiopatologia de les principals síndromes cardiològiques.

          4.1. Insuficiència cardíaca

          4.2. Cardiopatia isquèmica

          4.3. Arritmies

          4.4. Valvulopaties

          4.5. Miocardiopaties

5. Exploracions complementaries (proves funcionals i gasometries)

          5.1. Espirometria forçada

          5.2. Pletismografia corporal

          5.3. Proves de difusió

          5.4. Interpretació de proves funcionals

          5.5. Gasometries

          5.6. Interpretació de gasometries

6. Terapia inhalada

          6.1. Propietats físiques de la medicació inhalada

          6.2. Concepte inhalació/nebulització

          6.3. Principals aparells subministradors

7. Oxigenoterapia

          7.1. Conceptes fisiològics de la teràpia amb oxígen

          7.2. Vies d'administració de l'oxigen

          7.3. Concepte de dissociació de l'hemoglobina

          7.4. Aparells subministradors d'oxigen

8. Ventilació Mecànica

          8.1. Modes ventilatoris

          8.2. Paper del fisioterapeuta en la Ventilació Mecànica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 36 31 67
Prova d'avaluació 2 6 8
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Mulroney, Susan E. (2011). Netter. Fundamentos de fisiología / Susan E. Mulroney, Adam K. Myers ; ilustraci. Mendeley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric moodle Realització d'un examen tipus test d'avaluació continuada a la meitat del curs que tindrà un pes dins de l'assignatura del 10% 10
Examen teòric interactiu Realització de dues proves avaluatives presencials interactives 30
Examen teòric Realització examen teòric final 60

Qualificació

L'assignatura constarà de 4 exàmens: un d'avaluació continuada (a la meitat del curs), dues proves presencials interactives i un examen final

Exàmens:
- tots els examens seran tipus test.
- cada pregunta tindrà 5 respostes i només 1 de correcta.
- cada pregunta errònia restarà el 25% del valor d'una resposta correcta.
- les preguntes no contestades ni sumen ni resten.

TOTS els examens faran mitja a partir del 5

La nota final de patologia cardio-respiratòria sortirà de la mitjana dels 4 exàmens (examen avaluació (10%), proves interactives (30%) i examen final (60%).

Per aprovar l'assignatura es necessita una nota mínima de 5.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació continuada i les proves interactives NO tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen final d'avaluació continuada i per tant anirà directament a l'examen de competències bàsiques (recuperació) per tal d'assolir un aprovat.

A l'examen de competències bàsiques (recuperació) només es podran presentar aquells alumnes que no hagin assolit l'aprovat en avaluació continuada. A l'examen de recuperació només es podrà assolir un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Durant les sessions magistrals es comentaràn casos clínics i articles.

Assignatures recomanades

 • Afeccions Médico Quirúrgiques
 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Biologia
 • Bioquimica
 • Fisiologia