Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es basa en el coneixement de la persona dins el context de la salut i la malaltia i de les seves necessitats bàsiques, l’atenció del esser amb patologia tant mèdica com traumàtica i la realització i atenció bàsica en les emergències sanitàries. Necessitats d'oxigenació. Necessitats de mantenir íntegra la pell. Necessitat d'eliminació. Necessitat de moure i mantenir la postura adequada. Mesures de protecció (higiene hospitalària). Guies d'actuació davant emergències.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA FUENTE VIDAL  / FRANCISCO HILARION UNDA SOLANO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Introduction of lecturer and students. Subject plan. Person-centered care. Patient rights and duties. Communication with patient and family. Communication with staff. Teamwork

2. Oxygenation. Vital signs. ICU. First Aids: assessment. Urgencies. Shocks.Types of emergency situations (respiratory distress/asthma, etc). Cardiovascular care. Cardiopulmonary resuscitation.

3. Workshop 1: first aids (cardiopulmonary resuscitation)

4. Evaluation and skin care. Wounds: assessment and treatment (healing). Hemorrhages. Skin injuries. Burns.

5. Pressure and vascular ulcers. Vascular bandage. Basic nutrition.

6. Trauma injuries. Bandages for trauma injuries. Tapping.

7. Workshop 2: bandages/tapping.

8. Body balance. Falls and risk of falls. Assessment tools.

9. Prevention of falls.

10. Mobility assessment. Immobility syndrome. Early mobilization.

11. Protection measures. Hospital hygiene. Ergonomics.

12. Ergonomics.

13. Workshop 3: patient mobilizations (transfers). Back school exercises.

14. Practical examinations

15. Final Theoretical Exam. Final course evaluation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes expositives 15 30 45
Classes pràctiques 15 10 25
Elaboració de treballs 0 12 12
Simulacions 0 13 13
Tutories 3 0 3
Total 35 65 100

Bibliografia

 • Kenyon K, Kenyon J (2009). The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips (2). Churchill Livingstone.
 • Hindle A, Coates A. (2011). Nursing Care of Older People. . Oxford University Press.
 • McDonagh D, Zideman D (2015). The IOC Manual of Emergency Sports Medicine. Wiley-Blackwell.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical Lessons Practical application of techniques
20
Theoretical Test Multiple choice questions 30
Simulation Video simulation of communication and patient-centered care 25
Written assignment Written assignment on patient´s rights 25

Qualificació

1)The theory exam will be in a multiple selection test fashion.

2) Video simulation of communication and patient-centered care:

Format: Video. Include names of group members.
Type: Group work, as assigned by teacher

Task: design of a clinical situation at a PT’s clinic. Two sets of videos must be performed: One showing incorrect care and the other showing appropriate communication and patient-centered skills (both applied to the same previously designed clinical situation). Maximum duration: 10 minutes. It must be delivered via Dropbox or GoogleDrive.

3) Written assignment on Patient´s rights

Format: Written
Type: Group work, as assigned by teacher

Task: internet search of patient’s rights, both general and specific to physiotherapy in the assigned country.
All statements should be clearly referenced with the name of organization and url.
Length: 4 pages (Font: Arial 11. Between lines 1.5 p)
- Cover page: Logo, Title, Group members
- Core: max. 2 pages
- References: Last page

4) Practical lessons will be evaluated during practical classes as assigned by teacher

Assignatures recomanades

 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Fisiologia