Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta asignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant coneixements sobre Fisioteràpia en Neurologia en un procés d'aprenantatge dinàmic, que permetrà la integració dels continguts teòrics i pràctics i el desenvolupament de les competències professionals específiques en l'àmbit de la Neurologia. Els estudiants també adquiriran els procediments de fisioteràpia característics aplicats al camp de la neurologia, que són essencials pel fisioterapeuta
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA BISBE GUTIERREZ  / MARIA DEL CARMEN SANTOYO MEDINA  / MARK ANDREW WRIGHT
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

Continguts

1. Lesson 1: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF Model) Lesson 2: Neurological Assessment of patients with neurological conditions Lesson 3: Neuroplasticity and Neurological Physical Therapy procedures Lesson 4: Physiotherapy strategies for muscular tone disturbances Lesson 5: Physical therapy strategies for motor impairment Lesson 5 (part 1): In the upper limbs Lesson 5 (part 2): In the lower limbs Lesson 5 (part 3): Specific approach to Perfetti’s method Lesson 6: Balance and coordination training Lesson 7: Physical therapy strategies for walking disturbances Lesson 8: Swallowing disorders in neurological conditions Practical workshops in small group: 3 seminars about Bobath concept

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 40 60 100
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Dietz V, Ward N. (2015). Oxford Textbook of Neurorehabilitation. Oxford: Oxford University Press.
 • Bisbe M, Santoyo C, Segarra V (2012). Fisioterapia en neurología: procedimientos para restablecer la capacidad funcion. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Cano R, Collado S (2012). Neurorehabilitación: métodos específicos de valoración y tratamiento. . Editorial Médica Panamericana.
 • Stokes M (2004). Physical Management in Neurological Rehabilitation (2nd). Elsevier Mosby.
 • Edwards S (2002). Neurological physiotherapy: a problem-solving approach (2nd). Edinburgh: Churchill Livingstone.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
This subject is developed through theoretical classes and practical workshops during the sessions supported by homework activities. Learning is regarded as a process of interaction between teacher and students, and different pedagogical resources would reflect this:
- Theoretical classes where teacher explain the necessary procedures and criteria, using audio-visual material to establish the conditions of how and when to apply the neurological physiotherapy procedures.
- Workshops where students will have the opportunity to practice specific procedures for neurology patients and different neurorehabilitation interventions in order to consolidate the theoretical knowledge transmitted during the theoretical lectures. Different teaching resources and proposals based on the most current literature will be offered to the students, offering an open learning process for this subject. Students must be properly dressed for the workshops (shorts and t-shirt).

- Practical activities: consist of guided learning activities specifically designed to improve and facilitate the knowledge and performance of the neurological physical therapy procedures.
The subject methodology offers a continuous follow-up process of the acquired knowledge and the attendance to the classes.
Continuous assessment 100

Qualificació

EVALUATION
Evaluation is regarded as a process to provide evidence of the level of learning achieved by the student. It consists of:

1. Practical Activities (PA): Resolution of 8 obligatory practical activities related to each lesson and available in Moodle platform.

2. Theoretical Evaluation (TE): There are two options for the student to choose from:
2.1) Continuous Evaluation (CE): Series of 2 objective evaluation tests and resolution related to knowledge that is being acquired. Each of the tests must be passed with a grade at least a 5.0 points to pass the next one. Not passing one of them means the student will have to take the final examination. The dates of the tests will be set at the beginning of the course.

2.2) Final Examination (FE): Final exam of the information taught, which will take place at the end of the semester on the date stated in academic calendar.

To pass the Neurological Physical Therapy (NPT) subject, the student must exceed either 2 continuous evaluations (CE) or final examination (FE) with a mark greater than 5 out of 10 points.

Failure to submit any of the obligatory practical activities (PA) will be a Non Presented (NP) in the final mark of the subject in the first call. Despite this, if the CE or FE has been overcome, the mark of this part for the second call is saved.

Final mark 1st Call: 30% (PA) + 70% (CE o FE)


Second call (Basic Continuous Assessment):

The student will have to recover the parts of theoretical evaluation (CE or FE) or practical activities (PA) that failed during the first call. The maximum mark that a student can obtain in this second call is 5.0 points.

Final mark 2nd Call = PA+ (CE o FE)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Second call (Basic Continuous Assessment):

The student will have to recover the theoretical evaluation (CE or FE) or practical activities (PA) that have been non presented (NP) during the first call. The maximum mark that a student can obtain in this second call is 5.0 points.

Final mark 2nd Call = PA+ (CE o FE)

Observacions

CRITERIA OF EVALUATION OF RESULTS

A. Examinations
B. Test-Type examinations
C. Projects to be done at home
D. Reports
E. Reports/group project
F. Class Participation
G. Other (practical examination)


Objective 1
- The student must demonstrate a specific declarative knowledge in neurological physical therapy [A] [B] [C]

Objective 2
- The student must be able to provide the conditions and criteria for competent professional clinical practice in neurological physical therapy. [A] [B] [C] [G]

Objective 3
- Activate sufficient criteria and competences to perform the neurological physical therapy procedures. [A] [B] [C] [G]

Objective 4
- Acquire the necessary skills to assess the neurological patient and apply the appropriate procedures to solve hypothetical cases in neurological physical therapy. [A] [B] [C][D] [E][F] [G]

Objective 5
- Integrate knowledge and professional competences in the specific area of neurology. [A] [B] [C][D] [E][F] [G]

Objective 6
- Stimulate the process of self-directed learning with the use of the information technology. [C] [D] [E]