Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves. Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient amputat i en el pacient amb grans cremades.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTHONY GERARD DONEGAN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. Introduction of lecturer and students. Presentation of Subject Plan. General concepts on physical therapy treatment for musculoskeletal conditions

2. Physiotherapy for burns and scars.

3. Physiotherapy for tumors/cancer

4. Physiotherapy for amputations

5. Physiotherapy for bone pathologies (delayed union, Südeck, compartment syndrome, osteogenesis imperfect, osteoporosis and other bone conditions)

6. Physiotherapy for trunk and head fractures

7. Physiotherapy for lower limb fractures

8. Physiotherapy for upper limb fractures

9. Physiotherapy for ankylosis

10. Physiotherapy for orthopedic deformities (scoliosis, kyphosis, ankle equinus, knee valgus, knee varus, hallux valgus)

11. Physiotherapy for adhesive capsulitis

12. Physiotherapy for bursitis

13. Physiotherapy for meniscopathies

14. Physiotherapy for disc herniation

15. Physiotherapy for cartilage lesions (chondropathy) and osteoarthritis (and joint replacement)

16. Physiotherapy for rheumatoid arthritis and juvenile chronic arthritis

17. Physiotherapy for ankylosing spondylitis

18. Physiotherapy for neck, dorsal and low back pain

19. Fibromyalgia

20. Physiotherapy for aponeurotic and fascial disorders (pubalgia, anterior tibial pain, iliotibial band syndrome, plantar fasciitis)

21. Physiotherapy for joint instabilities and dislocations

22. Physiotherapy for ligament injuries (sprains)

23. Physiotherapy for muscular injuries

24. Physiotherapy for tendon injuries

25. Physiotherapy for tendinopathies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 43 30 73
Classes expositives 2 47 49
Prova d'avaluació 2 0 2
Tutories 1 0 1
Total 48 77 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Clinical Cases 1 (Group dynamic) Not presented by the individual or the group = 0
  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Clinical Cases 2 (Group dynamic) Not presented by the individual or the group = 0
  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Clinical Cases 3 (Group dynamic) Not presented by the individual or the group = 0
  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Theoretical Exam Multiple choice questions* and/or short answer questions about theory (Lectures and Seminars) and practical lessons. 70

  Qualificació

  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  Multiple choice questions* and/or short answer questions about theory (Lectures and Seminars) and practical lessons.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Not presented by the individual or the group = 0

  Assignatures recomanades

  • Afeccions Médico Quirúrgiques
  • Anatomia I
  • Anatomia II
  • Anglès Científic
  • Aplicació d'Agents Físics
  • Atenció Sanitaria Básica
  • Cadenes Musculars
  • Cinesiteràpia
  • Fonaments de Fisioteràpia
  • Massoteràpia
  • Patologia Traumatológica
  • Teràpia Manual
  • Valoració en Fisioteràpia