Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura s'aprendran les bases de l’aplicació dels Agents Físics en Fisioteràpia. Per entendre millor la seva aplicació es treballaran els conceptes i principis científics, les modalitats tèrmiques i no tèrmiques, les modalitats d’estimulació elèctrica i quines son les seves indicacions, contraindicacions, riscos i precaucions. Alhora també es treballarà la pràctica amb la finalitat d'observar l'efecte real dels tractaments.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS PLANELLA MORATO  / VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Resoldre problemes
  • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
  • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
  • Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut
  • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Continguts

1. Introduction of the subject. Basic concepts of electromagnetic waves. The relationship between physiotherapy and physical agents. Physiology of pain and the excitable tissue.

2. Infrared radiation. Lamps and lasers

3. Infrared lamp and laser (practical)

4. Basic concepts of sound waves. Ultrasound application

5. Ultrasound generation and properties (practical)

6. Basic concepts of electrotherapy. Types of currents

7. Basic concepts of magnetism. Electromagnetism. Transcutaneal electrical stimulation - TENS (practical)

8. Magnetotherapy: Interactions with the human body

9. Diathermy, capacity and resistance. Diathermy applications

10. Thermal agents: Thermotherapy and Cryotherapy

11. Hydrotherapy

12. Seminars

13. Case study presentations

14. Midterm exam

15. Final exam

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 12 24
Classes expositives 27 40 67
Classes pràctiques 16 16 32
Prova d'avaluació 4 0 4
Resolució d'exercicis 6 15 21
Tutories 2 0 2
Total 67 83 150

Bibliografia

  • Cameron, Michelle H. (2013). Physical Agents in Rehabilitation (4th Ed.). Elselvier.
  • Rodgriguez-Martín, J.M. (2013). Electroterapia en Fisioterapia (3a Ed.). Panamericana.
  • Prentice, W. E. (2015). Therapeutic modalities in Rehabilitation (5th Ed.). McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminars The professor will give a list of short questions and exercises, which will have to be solved either individually or in groups of 4 people. The subject of the seminars will be related to the previous lectures. 15
Evidence-based case studies Students will be divided in groups and will be requested to prepare oral presentations for case studies concerning specific pathologies and the application of different physical agents.
15
Midterm exam Multiple choice questions about the lectures, practical lessons and seminars.
The midterm exam will consist of 20 multiple choice questions about concepts and short solving problems. A penalty of 20% of its value will be deducted for each incorrect answer. There is no deduction for unanswered questions.
10
Final exam Multiple choice questions about the lectures, practical lessons and seminars.
The final exam will consist of 40 multiple choice questions about concepts and short solving problems, including all contents given in the course. A penalty of 20% of its value will be deducted for each incorrect answer. There is no deduction for unanswered questions.
60

Qualificació

The subject will be continuously assessed through seminars (15%), evidence-based case studies (15%), a midterm exam (10%) and a final exam (60%).

1) SEMINARS:

There will be 3 seminars during the course (check the timetable available in February on the course). The professor will give a list of short questions and exercises, which will have to be solved either individually or in groups of 4 people. In the latter, students will discuss the exercises together and work as a team. The written activities must be delivered to the professor at the end of the seminar. The subject of the seminars will be related to the previous lectures and it will last approximately 60 minutes. The professor will support any group of students who ask for it.

If lectures last longer than expected and there is no time to do the seminar, students will solve the activity at home and they will deliver it to the professor in one week's time. The professor will post a message on the Moodle to inform the students about the seminar.

The written activities will averaged altogether to obtain the overall score of the seminars. If the student does not attend the seminars, it will result in a zero score for the missed activities. Only the activities handed over will be graded (this marking system encourages the attendance).

The revision of the activities will be done in class once the activity is over. If there is no time for the revision in class the answers will be uploaded to Moodle.

The overall score of the activities held during the seminars (which represents the 15% of the final qualification) will be uploaded before the final exam.

2) EVIDENCE-BASED CASE STUDIES:

Students will be divided in groups and requested to prepare oral presentations of case studies concerning specific case studies and the application of different physical agents.

Each group member will receive the same mark. The student will receive a zero in case of not attending their own group presentation or not contributing to the preparation of the presentation (as informed by the majority of group members).

Evidence-based case studies represent the 15% of the final qualification. Marks will be uploaded before the final exam.

3) MIDTERM EXAM:

It represents 10% of the final qualification.

The midterm exam has 20 multiple choice questions about concepts and short solving problems. Each question will have five possible answers, only one of which is correct. A penalty of 20% of its value will be deducted for each wrong question. There is no deduction for unanswered questions.

4) FINAL EXAM:

It represents a 60% of the final qualification.

A minimum score of 4.5 is required to obtain the weighted average score, which includes the final exam, midterm exam, seminars and case studies. This average will be the overall score of the subject.

Students who score less than 4.5 on the final exam will not be able to count the continuous assessment (seminars, evidence-based case studies and midterm exam) as part of their final mark. In this case they will have to sit the Basic Competences Exam (BCE).

The final exam has 40 multiple choice questions about concepts and short solving problems. Each question will have five possible answers, only one of which is correct. A penalty of 20% of its value will be deducted for each incorrect answer. There is no deduction for unanswered questions.

In this exam the use of non-programmable calculator is permitted. However, no formula sheet will be allowed. The exam will last approximately 90 minutes.

If the overall score of the subject less than 5 the student will fail the subject.

5) BASIC COMPETENCES EXAM:

Students who fail the subject will have the opportunity to sit the Basic Competences Exam (BCE). It will have a similar format of the final exam and a minimum score of 5 is required to pass it.
In this case, the scores of the continuous assessment (seminars, case study presentations and midterm exam) will be cancelled. As it is a Basic Competences Exam, students who pass it will have 5 as the overall grade in the subject.


- 3RD AND 4TH-YEAR STUDENTS:

If a student failed the subject last course and needs to repeat it, they can choose between two possible options to be assessed:

1) Students will be continuously assessed by seminars, evidence-based case study and midterm exam, thereby receiving a weighted average of the continuous assessment: 15% for seminars, 15% for evidence-based case studies, 10% for midterm exam and 60% for final exam.

2) Students can skip all seminars, case study presentations and midterm exam, and only sit the final exam. In this case, they will NOT be continuously assessed, thereby 100% of their mark will correspond to the final exam.

Students must choose the most suitable option and inform their final decision by sending an email to the professors.

Observacions

Reading the recommended bibliography and practicing the exercises are essential tools to succeed in this subject.
Enjoy the learning process!