Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut. Efectes fisiològics provocats pel massatge, així com les seves indicacions i contraindicacions. Tècniques específiques en massoteràpia com drenatge limfàtic i massatge transvers profund.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUCY ELISABETH HACKNEY  / VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA  / SAMUEL MATTHEW YOUNG
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Resoldre problemes
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Continguts

1. Introduction of lecturer and students. Subject plan. Concept of Massotherapy. History of Massage. Effects of Massage. General indications and contraindications of Massage. Types of Massages Specific Massage Techniques.

2. Classic Massage: effleurage, petrissage, friction, tapotement, vibration. The back and neck.

3. Classic Massage: effleurage, petrissage, friction, tapotement, vibration. Upper limb, chest and face.

4. Classic Massage: effleurage, petrissage, friction, tapotemant, vibration. Lower limb and abdomen.

5. Cupping and Gua Sha - group A Trigger points - group B Manual Lymphatic Drainage - group C

6. Cupping and Gua Sha - group B Trigger points - group C Manual Lymphatic Drainage - group A

7. Cupping and Gua Sha - group C Trigger points - group A Manual Lymphatic Drainage - group B

8. Deep Transverse Frictions / Myofascial Release

9. Scars and burns

10. Muscle Energy Techniques

11. Speciality Massage (geriatric, paediatric, Connective Tissue Massage)

12. Tutorial Session

13. Case Study Presentations

14. Exam Review Session

15. Practical Exam

16. Final Theorectical Exam

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 10 14
Classes expositives 16 35 51
Classes pràctiques 34 40 74
Exposició dels estudiants 1 0 1
Prova d'avaluació 4 0 4
Tutories 1 5 6
Total 60 90 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Practical lessons Attendance at practical sessions is required to be above 80%. 0
  Tutorial Non attendance 0 points
  Sufficient 5 points
  Good/excellent 10 points
  Mark based on contribution during the tutorial (as assessed by the tutor) and contribution to the presentation (as assessed by their peers)
  10
  Case Study Presentation Non attendance 0 points
  Sufficient 5 points
  Good/excellent 10 points
  Each member of the group will receive the same mark (except in the case of non-attendance where the student will receive 0).
  10
  Practical Evaluation Evaluation based on practical lessons 50
  Theoretical Evaluation Multiple choice questions and short answer questions about theory (Lectures and Seminars) and practical lessons. 30

  Qualificació