Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà. Adaptacions fisiològiques produïdes per l'activitat física.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESSICA LATORRE LUQUE
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Continguts

1. INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY. What is physiology? Levels of structural organization. Basic life processes. Homeostasis and feedback systems. Tissues and types of tissues. Epithelial tissue: covering/lining and glandular. Connective tissue. Muscular tissue. Nervous tissue.

2. THE SKELETAL SYSTEM: BONE TISSUE. Composition of the skeletal system. Functions of the skeletal system. Macroscopic and microscopic classification of the bone tissue. Bone formation: types and characteristics. Calcium and osseous metabolism. Joints and articulations.

3. THE MUSCULAR SYSTEM. Types of muscular tissue. Functions and properties of muscular tissue. Components of skeletal muscle tissue. Contraction and relaxation of muscle fiber: the sliding filament mechanism and the neuromuscular junction. Muscle metabolism. Control of muscle tension. Types of skeletal muscle fibers. Cardiac muscle tissue. Smooth muscle tissue.

4. THE NERVOUS SYSTEM: NERVOUS TISSUE. Overview and function of the nervous system: CNS & PNS. Histology of nervous tissue. Electrical signals in neurons. Signal transmission at synapse. BRAIN AND SPINAL CORD. Functions of spinal cord and spinal nerves. Reflexes and reflex arcs. Functions and parts of the brain. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM. Overview of the PNS. Comparison of somatic and autonomic motor neurons. ANS neurotransmitters and receptors. Agonists and antagonists. Physiology of the ANS. SPECIAL SENSES. Sensation, Olfaction, Gustation, Vision, Hearing and equilibrium.

5. THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: BLOOD. Functions of the blood. Components of the blood. Hematopoiesis. Erythrocytes and hemoglobin. Leukocytes. Platelets. Hemostasis. Blood groups and types. THE HEART. Systemic and pulmonary circulation. Cardiac muscle tissue and conduction system: Histology of cardiac muscle, Autorhythmic fibers, Contraction of cardiac muscle fibers. Electrocardiogram. Cardiac cycle. BLOOD VESSELS AND HEMODYNAMICS. Structure and function of blood vessels. Capillary exchange. Hemodynamics: Blood pressure, Vascular resistance. Control of blood pressure.

6. THE LYMPHATIC AND IMMUNE SYSTEM. Structure and function. Innate and adaptive immunity. Cell-mediated immunity and antibody-mediated immunity. Complement system. Immunological memory.

7. THE RESPIRATORY SYSTEM. Functions and respiration. Alveoli and respiratory membrane. Pulmonary ventilation. Exchange of oxygen and carbon dioxide. Transport of oxygen and carbon dioxide.

8. THE DIGESTIVE SYSTEM. Overview and functions of the digestive system. Physiological anatomy of the GI wall. Types of motility of the GI tract. Mechanical and chemical digestion. Mouth and salivation. Esophagus. Stomach and secretion of gastric juice. Pancreas and pancreatic juice. Liver and gallbladder. Small and large intestines.

9. THE URINARY SYSTEM. Functions of the urinary system. Histology of the kidneys. Urine composition and formation. Glomerular filtration. Tubular reabsorption and tubular secretion. Hormonal regulation. Production of diluted and concentrated urine.

10. THE ENDOCRINE SYSTEM. Comparison of nervous and endocrine systems. Functions of hormones. Endocrine glands and hormones. Mechanisms of hormone action. Hypothalamus and Pituitary gland. Other endocrine tissues.

11. THE REPRODUCTIVE SYSTEM. Male reproductive system. Spermatogenesis. Female reproductive system. Oogenesis and folliculogenesis. The female reproductive cycle.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 150 200
Classes pràctiques 3 10 13
Elaboració de treballs 10 20 30
Prova d'avaluació 7 0 7
Total 70 180 250

Bibliografia

 • Guyton & Hall. (2015). Textbook of medical physiology. (13th). Saunders.
 • Rhoades & Bell (2013). Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine (4th). Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins.
 • Tortora & Derrickson (2014). Principles of Anatomy and Physiology (14th). Wiley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lab practicals Moodle test consisting of 10 multiple-choice questions. 10
Partial exam Exam consisting of 20 multiple-choice questions at half term. 20
Oral communication Short oral presentation of 10 minutes about a particular disease. The goal is to link the characteristics and pathophysiology of the disease with the learned concepts. 10
Final exam Exam consisting of 50 multiple-choice questions and 2 short questions. 60

Qualificació

Passing ALL evaluations (oral presentation, lab practicals and final exam) is mandatory for the final qualification.
A minimum of 4.75 points out of 10 is required in each evaluation, in order to calculate the mean qualification of the whole course. Otherwise, the grade will be that of the lowest scored evaluation.

COUSE QUALIFICATION: 60% final exam + 20% partial exam + 10% oral presentation + 10% lab practicals test
(Only if: a minimum of 4.75 points out of 10 are scored in each part)

The COURSE QUALIFICATION MUST BE A MINIMUM of 5 points out of 10 to pass the course.

Only for those students who fail the course (less than 5 points out of 10 as course qualification) will be eligible to take the BASIC COMPETENCES EXAM. In this exam, if passed (minimum of 5 points out of 10), the maximum grade given will be 5 points out of 10 AND will be the course qualification.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No show will be those students that do not show in any of the evaluations.

Observacions

The objectives of the course are to:

1.Develop a vocabulary (appropriate terminology) and skills to effectively communicate information related to physiology.

2. Explain, relate and understand the physiological functions of body systems.

3. Develop knowledge and ability to predict physiological consequences.

4. Recognize and explain the interrelationships within and between anatomical and physiological systems of the human body.

5. Interpret graphs of physiological data.

Assignatures recomanades

 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Biologia
 • Bioquimica