Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur, no només pel que fa referència als programes de rehabilitació cardíaca sinó per tot el que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELOI ARIAS LABRADOR
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Anatomia i fisiologia coronària

          1.1. El miocardi

          1.2. La circulació sanguínia

2. Factors de risc cardiovascular

          2.1. Morbiditat

          2.2. Nous tòxics

          2.3. Factors desencadenants de MCV

3. Malaltia vascular

          3.1. Cardiopatia isquèmica

          3.2. Accident vascular cerebral i ictus

          3.3. Insuficiènica renal

          3.4. Claudicació intermitent

4. Malaltia cardíaca

          4.1. Insuficiència cardíaca congestiva

          4.2. Cardiopatia elèctrica

          4.3. Cardiopatia estructural

          4.4. Cardiopatia congènita

5. Proves diagnòstiques

          5.1. Electrocardiograma

          5.2. Prova d'esforç cardíaca. Prova d'esforç cardio-respiratòria. És òptim el protocol de Bruce?

          5.3. SPECT miocàrdic

          5.4. Coronariografia i ressonància magnètica

          5.5. Angioplàstia coronària primària

6. El malalt cardíac

          6.1. Patologies associades

          6.2. Patró de conducta

7. Fenòmens de resposta i adaptació a l'exercici físic del malalt cardíac

          7.1. Resposta cardiovascular a l'exercici físic del malat cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics

          7.2. Adaptació cardiovascular a l'exercici físic del malalt cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics

8. Adaptacions fisiològiques cròniques a l'exercici físic d'ultrafons

          8.1. Bases metodològiques per a l'entrenament extrem de la resistència aeròbica

          8.2. Adaptació o patologia?

          8.3. Seguretat: importància de les proves d'aptitud física

9. Bases metodològiques per l'entrenament de la força en el malalt cardíac

          9.1. Sistemes d'entrenament de la força: mètode concèntric, mètode excèntric, mètode isomètric

          9.2. Entrenament de la força-resistència

          9.3. Entrenament en autocàrrega vs entrenament estació muscular

10. Bases metodològiques per a l'entrenament de la resistència en el malalt cardíac

          10.1. Adaptacions fisiològiques relacionades amb l'entrenament dels sistemes energètics: llindar anaeròbic, Vo2màx, entrenament del sistema aeròbic (zones d'entrenament), entrenament del sistema anaeròbic (zones d'entrenament)

11. Rehabilitació cardíaca

          11.1. Configuració d'un programa de rehabilitació cardíaca

12. Planificació d'un programa d'entrenament per a un malalt cardíac

          12.1. Planificació de l'entrenament: interpretació de la PE i de l'HC, screening, diagnòstic del nivell actual, programació de l'entrenament, control de l'entrenament

          12.2. Estructures de la planificació: la sessió el macrocicle

13. Fase de manteniment

          13.1. Entrenament a la comunitat

          13.2. Entrenament domiciliari i jocs d'interacció

          13.3. Telemedicina

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 21 49
Classes pràctiques 13 25 38
Debat 0 10 10
Prova d'avaluació 4 25 29
Resolució d'exercicis 10 14 24
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Bompa, T (1990). Theory and methodology of training. Iowa: Kendall-Hunt.
 • Barbany, Joan Ramon (cop. 2002 ). Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • García Manso, Juan M (1996 ). Bases teóricas del entrenamiento deportivo : principios yaplicaciones . Madrid: Gymnos. Catàleg
 • García Manso, Juan M (1996 ). Planificación del entrenamiento deportivo . Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Garcia Manso, JM; Navarro, M; i Ruiz, JA (1996). Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en el deporte. Madrid: Gymnos.
 • Garcia Manso, JM. (1982). La fuerza. Madrid: Gymnos.
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Hall, L (1997). Desarrollo y administración de programas de rehabilitación cardíaca. Barcelona: Paidotribo.
 • Heyward, Vivian H (DL 1996 ). Evaluación y prescripción del ejercicio . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Kenney, W. Larry (1999 ). Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • López Chicharro, José (2008 ). Fisiología clínica del ejercicio . Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • López Chicharro, José (2006 ). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Matveiev, L (1982). El proceso del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.
 • McArdle, WD; Katch, FI, Katch, VL (2004). Fundamentos de fisiología del ejercicio. Madrid: McGraw Hill.
 • Navarro, F (1998). La resistencia. Madrid: Gymnos.
 • Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1991 ). La Adaptación en el deporte . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1991 ). El Entrenamiento deportivo, teoria y metodología (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Raudal, J; Thomas, MD i Igaku-Shoin, MS (2004). The heart exercice. A practical guide for the clinica. Medical Publishers.
 • Schlant, RC; Wayne, AR. (2000). El corazón. Madrid: Interamericana- McGraw-Hill.
 • Volkov,MV (1984). Los procesos de recuperación en el deporte. Buenos Aires: Stadium.
 • Zintl, Fritz (cop. 1991 ). Entrenamiento de la resistencia : fundamentos, métodos y dirección del entrenamiento . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques relacionades amb habilitats procedimentals Cal presentar un informe, segons el guió presentat pel professor, de cada una de les pràctiques 40
Examen de contingut teòrico-pràctic És un examen tipus test en relació 1:4 en el que la resposta incorrecte resta 0,33. També hi haurà preguntes curtes 60

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per poder optar a l'avaluació contínua cal:
- Assistència obligatòria al 80% de les sessions pràctiques.
- Participació a tots els fòrums.
- Cal aprovar les tres parts (examen i informes pràctics) per poder fer mitjana de l'avaluació contínua.

AVALUACIÓ FINAL
S'hi haurà de presentar qualsevol alumne:
- Que no hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques.
- Que no hagi aprovat tots els informes pràctics (nota igual o superior a 5).
- Que no hagi participat a tots els fòrums.
- Que no hagi aprovat l'examen teòric (nota igual o superior a 5).
En qualsevol d'aquests casos l'alumne/a s'haurà de presentar a un examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final o l'avaluació contínua

Observacions

Els objectius d'aprenentatge proposats per aquesta assignatura són els que s'apunten a continuació:

1. Conèixer les bases de l’anatomia i la fisiologia coronària.
2. Conèixer la malaltia cardiovascular, les seves diferents manifestacions i la morbi-mortalitat.
3. Adquirir els coneixements bàsics en relació a les diferents respostes i adaptacions fisiològiques del malalt cardíac a exercici físic agut i crònic.
4. Identificar les adaptacions fisiològiques centrals de l'esportista de proves d’ultrafons.
5. Reconèixer la rehabilitació cardíaca com a procés de prevenció i tractament de la patologia coronària.
6. Dissenyar programes de rehabilitació cardíaca (RC), previ coneixement de les seves bases metodològiques.
7. Conèixer les estratègies més eficaces per promoure la iniciació i el manteniment de la pràctica exercici físic en el malalt cardíac.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3