Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur, no només pel que fa referència als programes de rehabilitació cardíaca sinó per tot el que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Anatomia i fisiologia coronària

          1.1. El miocardi

          1.2. La circulació sanguínia

2. Factors de risc cardiovascular

          2.1. Morbiditat

          2.2. Nous tòxics

          2.3. Factors desencadenants de MCV

3. Malaltia vascular

          3.1. Cardiopatia isquèmica

          3.2. Accident vascular cerebral i ictus

          3.3. Insuficiènica renal

          3.4. Claudicació intermitent

4. Malaltia cardíaca

          4.1. Insuficiència cardíaca congestiva

          4.2. Cardiopatia elèctrica

          4.3. Cardiopatia estructural

          4.4. Cardiopatia congènita

5. Proves diagnòstiques

          5.1. Electrocardiograma

          5.2. Prova d'esforç cardíaca. Prova d'esforç cardio-respiratòria. És òptim el protocol de Bruce?

          5.3. SPECT miocàrdic

          5.4. Coronariografia i ressonància magnètica

          5.5. Angioplàstia coronària primària

6. El malalt cardíac

          6.1. Patologies associades

          6.2. Patró de conducta

7. Fenòmens de resposta i adaptació a l'exercici físic del malalt cardíac

          7.1. Resposta cardiovascular a l'exercici físic del malat cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics

          7.2. Adaptació cardiovascular a l'exercici físic del malalt cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics

8. Adaptacions fisiològiques cròniques a l'exercici físic d'ultrafons

          8.1. Bases metodològiques per a l'entrenament extrem de la resistència aeròbica

          8.2. Adaptació o patologia?

          8.3. Seguretat: importància de les proves d'aptitud física

9. Bases metodològiques per l'entrenament de la força en el malalt cardíac

          9.1. Sistemes d'entrenament de la força: mètode concèntric, mètode excèntric, mètode isomètric

          9.2. Entrenament de la força-resistència

          9.3. Entrenament en autocàrrega vs entrenament estació muscular

10. Bases metodològiques per a l'entrenament de la resistència en el malalt cardíac

          10.1. Adaptacions fisiològiques relacionades amb l'entrenament dels sistemes energètics: llindar anaeròbic, Vo2màx, entrenament del sistema aeròbic (zones d'entrenament), entrenament del sistema anaeròbic (zones d'entrenament)

11. Rehabilitació cardíaca

          11.1. Configuració d'un programa de rehabilitació cardíaca

12. Planificació d'un programa d'entrenament per a un malalt cardíac

          12.1. Planificació de l'entrenament: interpretació de la PE i de l'HC, screening, diagnòstic del nivell actual, programació de l'entrenament, control de l'entrenament

          12.2. Estructures de la planificació: la sessió el macrocicle

13. Fase de manteniment

          13.1. Entrenament a la comunitat

          13.2. Entrenament domiciliari i jocs d'interacció

          13.3. Telemedicina

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 20,00 0 35,00
Debat 5,00 5,00 0 10,00
Prova d'avaluació 4,00 25,00 0 29,00
Resolució d'exercicis 5,00 5,00 0 10,00
Sessió expositiva 24,00 25,00 0 49,00
Sessió pràctica 7,00 10,00 0 17,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Bompa, T (1990). Theory and methodology of training. Iowa: Kendall-Hunt.
 • Barbany, Joan Ramon (cop. 2002 ). Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • García Manso, Juan M (1996 ). Bases teóricas del entrenamiento deportivo : principios yaplicaciones . Madrid: Gymnos. Catàleg
 • García Manso, Juan M (1996 ). Planificación del entrenamiento deportivo . Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Garcia Manso, JM; Navarro, M; i Ruiz, JA (1996). Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en el deporte. Madrid: Gymnos.
 • Garcia Manso, JM. (1982). La fuerza. Madrid: Gymnos.
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Hall, L (1997). Desarrollo y administración de programas de rehabilitación cardíaca. Barcelona: Paidotribo.
 • Heyward, Vivian H (DL 1996 ). Evaluación y prescripción del ejercicio . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Kenney, W. Larry (1999 ). Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • López Chicharro, José (2008 ). Fisiología clínica del ejercicio . Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • López Chicharro, José (2006 ). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Matveiev, L (1982). El proceso del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.
 • McArdle, WD; Katch, FI, Katch, VL (2004). Fundamentos de fisiología del ejercicio. Madrid: McGraw Hill.
 • Navarro, F (1998). La resistencia. Madrid: Gymnos.
 • Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1991 ). La Adaptación en el deporte . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1991 ). El Entrenamiento deportivo, teoria y metodología (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Raudal, J; Thomas, MD i Igaku-Shoin, MS (2004). The heart exercice. A practical guide for the clinica. Medical Publishers.
 • Schlant, RC; Wayne, AR. (2000). El corazón. Madrid: Interamericana- McGraw-Hill.
 • Volkov,MV (1984). Los procesos de recuperación en el deporte. Buenos Aires: Stadium.
 • Zintl, Fritz (cop. 1991 ). Entrenamiento de la resistencia : fundamentos, métodos y dirección del entrenamiento . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV01- Casos pràctics Consisteix en la resolució de casos pràctics i exercicis exposats a classe. Aquest apartat no és recuperable. 10 No
AV02- Activitats avaluables Per optar a l'avaluació continuada serà imprescindibles l'entrega de les activitats en el termini prestablert. 30 No
AV03- Examen de contingut teòrico-pràctic S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per aprovar. 60

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
- Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 com a mínim de l'examen teòric (AV03) i s'han d'haver entregat totes les activitats avaluables i casos pràctics en la data prestablerta.
- En el cas de suspendre l'AV01 i AV02 es manté la nota i no és recuperable.
- En el cas de que la mitjana de AV01, AV02 i AV03 no sigui 5 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen final del 100%.

AVALUACIÓ FINAL
- Es manté la nota d'avaluació contínua de AV01 (10%) i AV02 (30%) que no és recuperable. Pel que fa a AV03 (60%) es recuperarà a l'examen final.
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:
- Treball individual (40%) | Constarà del disseny i elaboració d'un treball. Aquest treball es realitzarà individualment. Aquest apartat és recuperable.
- Examen de contingut teòrico-pràctic (60%) | L'examen és recuperable i s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 com a mínim de l'examen teòric (AV03) i s'han d'haver entregat totes les activitats avaluables i casos pràctics en la data prestablerta.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge proposats per aquesta assignatura són els que s'apunten a continuació:

1. Conèixer les bases de l’anatomia i la fisiologia coronària.
2. Conèixer la malaltia cardiovascular, les seves diferents manifestacions i la morbi-mortalitat.
3. Adquirir els coneixements bàsics en relació a les diferents respostes i adaptacions fisiològiques del malalt cardíac a exercici físic agut i crònic.
4. Identificar les adaptacions fisiològiques centrals de l'esportista de proves d’ultrafons.
5. Reconèixer la rehabilitació cardíaca com a procés de prevenció i tractament de la patologia coronària.
6. Dissenyar programes de rehabilitació cardíaca (RC), previ coneixement de les seves bases metodològiques.
7. Conèixer les estratègies més eficaces per promoure la iniciació i el manteniment de la pràctica exercici físic en el malalt cardíac.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions:

AVALUACIÓ CONTINUADA
AV01- Casos pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).
AV02- Les entregues es realitzaran a través del moodle i el seguiment es realitzarà de manera virtual (30%).
AV03- L'examen teòric es realitzarà virtualment (60%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen es realitzarà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.