Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El TFG comporta per a l'alumnat la realització d'un projecte, estudi o treball en el que s'integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l'àmbit professional corresponent. Aquest treball es realitza de forma individualitzada, i es vincula completament amb les pràctiques externes amb l'objectiu d'evidenciar a l'alumne la relació entre la pràctica i la recerca.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Article d'innovació: títol, resum, paraules clau, introducció, objectius, marc conceptual, implicacions pràctiques, obertura noves vies, bibliografia, aspectes formals

2. L'article de recerca APA: títol, resum, paraules clau, objectiu i hipòtesis, introducció, mètode, resultats, discussió, bibliografia i aspectes formals

3. Projecte de gestió o intervenció: Títol, resum, paraules clau, introducció o marc conceptual, anàlisi del context, descripció del projecte, calendari, recursos humans i materials, costos i pressupost, comunicació i qualitat, bibliografia, aspectes formals

4. Projecte d'investigació: títol, resum, paraules clau, objectius i hipòtesis, introducció, mètode, representació dels resultats, bibliografia, aspectes formals

5. La comunicació escrita

6. La comunicació oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 15,00 0 0 15,00
Elaboració individual de treballs 1,00 173,00 0 174,00
Exposició dels estudiants 3,00 15,00 0 18,00
Pràctiques en empreses / institucions 20,00 0 0 20,00
Seminaris 24,00 18,00 0 42,00
Tutories de grup 31,00 0 0 31,00
Total 94,00 206,00 0 300

Bibliografia

 • Blaxter, Loraine (2008 ). Cómo se investiga . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Winter, Richard (2001 ). A Handbook for action research in health and social care . New York: Routledge. Catàleg
 • McKernan, James (1999 ). Investigación-acción y curriculum : métodos y recursos para profesionales reflexivos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gummesson, Evert (cop. 2000 ). Qualitative methods in management research (2nd ed.). Thousand Oaks (Calif.) [etc.]: Sage. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Flick, Uwe (DL 2004 ). Introducción a la investigación cualitativa . A Coruña: Fundación Paideia Galiza. Catàleg
 • Denzin, Norman K. (cop. 2011 ). The Sage handbook of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage. Catàleg
 • Perrin, Robert (cop. 2009 ). Pocket guide to APA style (3rd ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning. Catàleg
 • Ato, Manuel; Vallejo, Guillermo (2007). Diseños experimentales en psicología (1ª). Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tutories acadèmiques Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.1 5 No
Tutories acadèmiques on line Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.1 5 No
Defensa del TFG Els Criteris d'avaluació i qualificació del TFG es troben concretats a l'A5.3. 30 No
Article/Projecte Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.2. 60 No

Qualificació

Assistir al 80% dels seminaris és un ítem avaluable en el TFG. També cal participar a cada una de les activitats que es proposin.
És necessari aprovar l'Article/Projecte per tal de fer mitjana amb els altres conceptes avaluats.
Els Criteris de qualificació es troben concretats a l'A5 (A5.1; A5.2; A5.3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat, qualsevol persona que no complexi amb les condicions concretades en el pla de treball de l'alumne referent a les tutories,o no presenti l'article/projecte ni faci la defensa pertinent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El pla d'estudis presenta el TFG amb una estreta vinculació amb les Practiques externes, per tant, s'aconsella matricular les dues assignatures el mateix any.

Els objectius d'aprenentatge que es plantegen per aquesta assignatura són:
OA1- Definir una pregunta d'investigació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits específics de ciències de l'activitat física i l'esport.
OA2- Definir una innovació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits d'intervenció dels graduat en ciències de l'activitat física i l'Esport.
OA3- Cerca bibliografia referent el tema d'estudi o inovació.
OA4- Dissenyar una metodologia de recerca adequada per tal de respondre la pregunta d'investigació.
OA5- Dissenyar un projecte d'innovació ajustat a la realitat a la que ha de donar resposta.
OA6- Recollir dades per tal de concloure i discutir sobre la realitat estudiada o la realitat a la qual s'ha aplicat la innovació.
OA7- Defensar la proposta treballada davant un tribunal composat per persones expertes.

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Dansa i expressió corporal
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Pràctiques externes
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Recreació, oci i turisme
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, els seminaris vinculats a TFG i les tutories acadèmiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de sessions virtuals i del moodle.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
- Els seminaris vinculats a TFG i les tutories acadèmiques es desenvoluparan de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
Les activitats d'avaluació que es realitzaran a partir de divendres 13 de març de 2020:

Avaluació continuada:
AVC1: Tutories acadèmiques (10%) | Es realitzaran de manera virtual. Per optar a aquest apartat de l'avaluació s'ha d'assistir al 80% dels seminaris. El control d’assistència s’aplicarà a partir del dilluns 20 d’abril de 2020 i es comptabilitzarà amb el control d’assistència que s’ha realitzat durant el període de presencialitat del 3 de febrer al 12 de març. Durant el període del 13 de març al 17 d’abril no es comptabilitzarà l’assistència.

AVC2: Defensa del TFG (30%) | Es realitzarà de manera virtual.

AVC3: Article/projecte de TFG (60%) | L'entrega es realitzarà a través del moodle. En el cas de TFG experimentals que incorporen recollida de dades, s'aplicarà el següent:
1. Si la recollida de dades ja s’ha realitzat es farà el seguiment amb normalitat i s’avaluarà amb l’instrument d’avaluació pactat.
2. Si la recollida de dades o la intervenció no s’ha pogut realitzar s’adaptarà el treball a un projecte d’investigació i es realitzarà el seguiment amb normalitat.

Els criteris de qualificació i de la nota No Presentat es mantenen igual.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
Avaluació continuada:
AVC1: Tutories acadèmiques (10%) | Es realitzaran de manera presencial. Per optar a aquest apartat de l'avaluació s'ha d'assistir al 80% dels seminaris. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència dels seminaris que es desenvolupin presencialment.

AVC2: Defensa del TFG (30%) | Es realitzarà de manera presencial.

AVC3: Article/projecte de TFG (60%) | L'entrega es realitzarà a través del moodle o en format paper (en el cas que ho indiqui el tutor o tutora). En el cas de TFG experimentals que incorporen recollida de dades, s'aplicarà el següent:
1. Si la recollida de dades ja s’ha realitzat es farà el seguiment amb normalitat i s’avaluarà amb l’instrument d’avaluació pactat.
2. Si la recollida de dades o la intervenció no s’ha pogut realitzar s’adaptarà el treball a un projecte d’investigació i es realitzarà el seguiment amb normalitat.

Els criteris de qualificació i de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
Les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, tutories presencials i correu electrònic.