Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El TFG comporta per a l'alumnat la realització d'un projecte, estudi o treball en el que s'integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l'àmbit professional corresponent. Aquest treball es realitza de forma individualitzada, i es vincula completament amb les pràctiques externes amb l'objectiu d'evidenciar a l'alumne la relació entre la pràctica i la recerca.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM BARRA CANALETA  / JOSEP CAMPOS RIUS  / PAU CAMPOS SUÑEN  / JESUS ESCOSA BAIXERAS  / ERNEST ESTEVE CAUPENA  / RAQUEL FONT LLADO  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / ARACELI GONZALEZ LAFONT  / JORDI GRABULOSA DARNÉ  / ANNA JODAR PORTAS  / JORDI JORBA LOPEZ DE ECHAZARRETA  / MARC PERE MADRUGA PARERA  / ADRIAN MARTIN LOPEZ  / JUAN PONS BAUZA  / RICARD PRADAS CASAS  / BLANCA ROMAN VIÑAS  / DANIEL ROMERO RODRIGUEZ  / GLORIA ROVIRA BAHILLO  / ARNAU SACOT BISBE  / JOSEP ORIOL SALLENT BONAVENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup ES

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIRIAM BARRA CANALETA  / JOSEP CAMPOS RIUS  / PAU CAMPOS SUÑEN  / JESUS ESCOSA BAIXERAS  / ERNEST ESTEVE CAUPENA  / RAQUEL FONT LLADO  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / ARACELI GONZALEZ LAFONT  / JORDI GRABULOSA DARNÉ  / ANNA JODAR PORTAS  / JORDI JORBA LOPEZ DE ECHAZARRETA  / MARC PERE MADRUGA PARERA  / ADRIAN MARTIN LOPEZ  / JUAN PONS BAUZA  / RICARD PRADAS CASAS  / BLANCA ROMAN VIÑAS  / DANIEL ROMERO RODRIGUEZ  / GLORIA ROVIRA BAHILLO  / ARNAU SACOT BISBE  / JOSEP ORIOL SALLENT BONAVENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Article d'innovació: títol, resum, paraules clau, introducció, objectius, marc conceptual, implicacions pràctiques, obertura noves vies, bibliografia, aspectes formals

2. L'article de recerca APA: títol, resum, paraules clau, objectiu i hipòtesis, introducció, mètode, resultats, discussió, bibliografia i aspectes formals

3. Projecte de gestió o intervenció: Títol, resum, paraules clau, introducció o marc conceptual, anàlisi del context, descripció del projecte, calendari, recursos humans i materials, costos i pressupost, comunicació i qualitat, bibliografia, aspectes formals

4. Projecte d'investigació: títol, resum, paraules clau, objectius i hipòtesis, introducció, mètode, representació dels resultats, bibliografia, aspectes formals

5. La comunicació escrita

6. La comunicació oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 15 0 15
Elaboració de treballs 1 173 174
Exposició dels estudiants 3 15 18
Pràctiques en empreses / institucions 20 0 20
Seminaris 24 18 42
Tutories 31 0 31
Total 94 206 300

Bibliografia

 • Blaxter, Loraine (2008 ). Cómo se investiga . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Winter, Richard (2001 ). A Handbook for action research in health and social care . New York: Routledge. Catàleg
 • McKernan, James (1999 ). Investigación-acción y curriculum : métodos y recursos para profesionales reflexivos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gummesson, Evert (cop. 2000 ). Qualitative methods in management research (2nd ed.). Thousand Oaks (Calif.) [etc.]: Sage. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Flick, Uwe (DL 2004 ). Introducción a la investigación cualitativa . A Coruña: Fundación Paideia Galiza. Catàleg
 • Denzin, Norman K. (cop. 2011 ). The Sage handbook of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage. Catàleg
 • Perrin, Robert (cop. 2009 ). Pocket guide to APA style (3rd ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning. Catàleg
 • Ato, Manuel; Vallejo, Guillermo (2007). Diseños experimentales en psicología (1ª). Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories acadèmiques Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.1 5
Tutories acadèmiques on line Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.1 5
Defensa del TFG Els Criteris d'avaluació i qualificació del TFG es troben concretats a l'A5.3. 30
Article/Projecte Els Criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'A5.2. 60

Qualificació

Assistir al 80% dels seminaris és un ítem avaluable en el TFG. També cal participar a cada una de les activitats que es proposin.
És necessari aprovar l'Article/Projecte per tal de fer mitjana amb els altres conceptes avaluats.
Els Criteris de qualificació es troben concretats a l'A5 (A5.1; A5.2; A5.3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat, qualsevol persona que no complexi amb les condicions concretades en el pla de treball de l'alumne referent a les tutories,o no presenti l'article/projecte ni faci la defensa pertinent.

Observacions

El pla d'estudis presenta el TFG amb una estreta vinculació amb les Practiques externes, per tant, s'aconsella matricular les dues assignatures el mateix any.

Els objectius d'aprenentatge que es plantegen per aquesta assignatura són:
OA1- Definir una pregunta d'investigació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits específics de ciències de l'activitat física i l'esport.
OA2- Definir una innovació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits d'intervenció dels graduat en ciències de l'activitat física i l'Esport.
OA3- Cerca bibliografia referent el tema d'estudi o inovació.
OA4- Dissenyar una metodologia de recerca adequada per tal de respondre la pregunta d'investigació.
OA5- Dissenyar un projecte d'innovació ajustat a la realitat a la que ha de donar resposta.
OA6- Recollir dades per tal de concloure i discutir sobre la realitat estudiada o la realitat a la qual s'ha aplicat la innovació.
OA7- Defensar la proposta treballada davant un tribunal composat per persones expertes.

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Dansa i expressió corporal
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Pràctiques externes
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Recreació, oci i turisme
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3