Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El TFG comporta per a l'alumnat la realització d'un projecte, estudi o treball en el que s'integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l'àmbit professional corresponent. Aquest treball es realitza de forma individualitzada, i es vincula completament amb les pràctiques externes amb l'objectiu d'evidenciar a l'alumne la relació entre la pràctica i la recerca.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pau Campos Suñen  / Jesus Escosa Baixeras  / Ernest Esteve Caupena  / Anna Ferrusola Pastrana  / Iker Garcia Alday  / Araceli Gonzalez Lafont  / Jordi Grabulosa Darné  / Anna Jodar Portas  / Jordi Jorba Lopez de Echazarreta  / Anna Jordana Casas  / Adrian Martin Lopez  / Sergi Nuell Turon  / Estefania Plans Salas  / Ricard Pradas Casas  / Marc Quintana Recasens  / Ivan Ribas Cuenca  / Blanca Roman Viñas  / Gloria Rovira Bahillo  / Arnau Sacot Bisbe  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pau Campos Suñen  / Jesus Escosa Baixeras  / Ernest Esteve Caupena  / Anna Ferrusola Pastrana  / Iker Garcia Alday  / Araceli Gonzalez Lafont  / Jordi Grabulosa Darné  / Anna Jodar Portas  / Jordi Jorba Lopez de Echazarreta  / Anna Jordana Casas  / Adrian Martin Lopez  / Sergi Nuell Turon  / Estefania Plans Salas  / Ricard Pradas Casas  / Marc Quintana Recasens  / Ivan Ribas Cuenca  / Blanca Roman Viñas  / Gloria Rovira Bahillo  / Arnau Sacot Bisbe  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ES

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Pau Campos Suñen  / Jesus Escosa Baixeras  / Ernest Esteve Caupena  / Anna Ferrusola Pastrana  / Iker Garcia Alday  / Araceli Gonzalez Lafont  / Jordi Grabulosa Darné  / Anna Jodar Portas  / Jordi Jorba Lopez de Echazarreta  / Anna Jordana Casas  / Adrian Martin Lopez  / Sergi Nuell Turon  / Estefania Plans Salas  / Ricard Pradas Casas  / Marc Quintana Recasens  / Ivan Ribas Cuenca  / Blanca Roman Viñas  / Gloria Rovira Bahillo  / Arnau Sacot Bisbe  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Pau Campos Suñen  / Jesus Escosa Baixeras  / Ernest Esteve Caupena  / Anna Ferrusola Pastrana  / Iker Garcia Alday  / Araceli Gonzalez Lafont  / Jordi Grabulosa Darné  / Anna Jodar Portas  / Jordi Jorba Lopez de Echazarreta  / Anna Jordana Casas  / Adrian Martin Lopez  / Sergi Nuell Turon  / Estefania Plans Salas  / Ricard Pradas Casas  / Marc Quintana Recasens  / Ivan Ribas Cuenca  / Blanca Roman Viñas  / Gloria Rovira Bahillo  / Arnau Sacot Bisbe  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Article d'innovació: títol, resum, paraules clau, introducció, objectius, marc conceptual, implicacions pràctiques, obertura noves vies, bibliografia, aspectes formals

2. L'article de recerca APA: títol, resum, paraules clau, objectiu i hipòtesis, introducció, mètode, resultats, discussió, bibliografia i aspectes formals

3. Projecte de gestió o intervenció: Títol, resum, paraules clau, introducció o marc conceptual, anàlisi del context, descripció del projecte, calendari, recursos humans i materials, costos i pressupost, comunicació i qualitat, bibliografia, aspectes formals

4. Projecte d'investigació: títol, resum, paraules clau, objectius i hipòtesis, introducció, mètode, representació dels resultats, bibliografia, aspectes formals

5. La comunicació escrita

6. La comunicació oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 15,00 0 0 15,00
Elaboració individual de treballs 3,00 171,00 0 174,00
Exposició dels estudiants 3,00 15,00 0 18,00
Pràctiques en empreses / institucions 20,00 0 0 20,00
Seminaris 12,00 18,00 12,00 42,00
Tutories de grup 12,50 6,00 12,50 31,00
Total 65,50 210,00 24,50 300

Bibliografia

 • Blaxter, Loraine (2008 ). Cómo se investiga . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Winter, Richard (2001 ). A Handbook for action research in health and social care . New York: Routledge. Catàleg
 • McKernan, James (1999 ). Investigación-acción y curriculum : métodos y recursos para profesionales reflexivos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gummesson, Evert (cop. 2000 ). Qualitative methods in management research (2nd ed.). Thousand Oaks (Calif.) [etc.]: Sage. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Flick, Uwe (DL 2004 ). Introducción a la investigación cualitativa . A Coruña: Fundación Paideia Galiza. Catàleg
 • Denzin, Norman K. (cop. 2011 ). The Sage handbook of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage. Catàleg
 • Perrin, Robert (cop. 2009 ). Pocket guide to APA style (3rd ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning. Catàleg
 • Ato, Manuel; Vallejo, Guillermo (2007). Diseños experimentales en psicología (1ª). Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Tutories amb el tutor de la universitat Els criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'annex 5.1. de la Guia de pràctiques externes i TFG. 10 No
AVC2: Avaluació de l'article/projecte Els criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'annex 5.2. de la Guia de pràctiques externes i TFG. 60 No
AVC3: Exposició, defensa i preguntes del TFG davant del tribunal Els criteris d'avaluació i qualificació es troben concretats a l'annex 5.3. de la Guia de pràctiques externes i TFG. 30 No

Qualificació

- Cal assistir al 80% dels seminaris per ser avaluat de l'apartat de tutories amb el tutor de la universitat (AVC1). També cal participar a cada una de les activitats que es proposin.
- Els criteris de qualificació es troben concretats a l'Annex 5 de la Guia de pràctiques externes i Treball Final de Grau (A5.1; A5.2; A5.3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
No aplicable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

El pla d'estudis presenta el TFG amb una estreta vinculació amb les Pràctiques externes, per tant, s'aconsella matricular les dues assignatures el mateix any.

Els objectius d'aprenentatge que es plantegen per aquesta assignatura són:
OA1- Definir una pregunta d'investigació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits específics de ciències de l'activitat física i l'esport.
OA2- Definir una innovació pertinent, interessant i oportuna per a un dels àmbits d'intervenció dels graduat en ciències de l'activitat física i l'Esport.
OA3- Cerca bibliografia referent el tema d'estudi o inovació.
OA4- Dissenyar una metodologia de recerca adequada per tal de respondre la pregunta d'investigació.
OA5- Dissenyar un projecte d'innovació ajustat a la realitat a la que ha de donar resposta.
OA6- Recollir dades per tal de concloure i discutir sobre la realitat estudiada o la realitat a la qual s'ha aplicat la innovació.
OA7- Defensar la proposta treballada davant un tribunal composat per persones expertes.

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Dansa i expressió corporal
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Pràctiques externes
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Recreació, oci i turisme
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
El seguiment, les tutories i les entregues es desenvoluparan de forma presencial.

Escenari IV. Confinament:
El seguiment, les tutories i les entregues es desenvoluparan de forma no presencial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

- AVC1: Tutories amb el tutor de la universitat (10%) | Es realitzaran de manera virtual. Per optar a aquest apartat de l'avaluació s'ha d'assistir al 80% dels seminaris.
- AVC2: Avaluació de l'article/projecte (60%) | L'entrega es realitzarà a través del moodle. No es realitzaran TFG experimentals que incorporin recollida de dades i, en aquest cas s'haurà de substituir per un projecte d’investigació.
- AVC3: Exposició, defensa i preguntes del TFG davant del tribunal (30%) | Es realitzarà de manera virtual.

Els criteris de qualificació i de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, tutories presencials i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.