Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les pràctiques externes es concreten en un període formatiu en el que l'alumnat pren contacte amb el món profesional a través d'una estada en un centre de pràctiques. Durant aquest temps, la tutorització per part del profesional i l'acadèmic han de proporcionar a l'alumnat la capacitat d'analitzar el context per tal de dissenyar una intervenció (o una proposta) el més ajustada posible a les necessitats de l'entorn professional. Alhora, li ha de proporcionar eines que li permetin analitzar constantment la seva pròpia intervenció, entenent que aquest és un mecanisme que li permetrà ser autocrític consturctiu durant la seva carrera profesional.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM BARRA CANALETA  / JOSEP CAMPOS RIUS  / PAU CAMPOS SUÑEN  / JESUS ESCOSA BAIXERAS  / RAQUEL FONT LLADO  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / ARACELI GONZALEZ LAFONT  / JORDI GRABULOSA DARNÉ  / ALEJANDRO GUIL HERRERO  / ANNA JODAR PORTAS  / JORDI JORBA LOPEZ DE ECHAZARRETA  / MARC PERE MADRUGA PARERA  / ADRIAN MARTIN LOPEZ  / JUAN PONS BAUZA  / RICARD PRADAS CASAS  / BLANCA ROMAN VIÑAS  / DANIEL ROMERO RODRIGUEZ  / GLORIA ROVIRA BAHILLO  / ARNAU SACOT BISBE  / JOSEP ORIOL SALLENT BONAVENTURA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Observació i anàlisi de la pràctica profesional

2. Disseny d'una intervenció profesional (salut, educació, rendiment, gestió)

3. Desenvolupament d'una intervenció (salut, educació, rendiment, gestió)

4. Valoració de la intervenció (recollida i anàlisi de dades)

5. Les competències professionals: transversals

6. Les competències professionals: específiques

7. La fonamentació teòrica de la pràctica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 80,00 0 81,00
Pràctiques en empreses / institucions 144,00 0 0 144,00
Seminaris 3,00 0 0 3,00
Total 148,00 80,00 0 228

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Estada en el centre de pràctiques Els criteris d'avaluació es troben específicats en A4.1 (avaluació del tutor universitari)i A4.2 (avaluació del tutor del centre) 50 No
AVC2: Memòria de pràctiques: diari Els criteris d'avaluació es troben detallats en el A4.3 50 No

Qualificació

Els criteris de qualificació es troben detallas a l'Annex 4 de les pràctiques externes

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat, qualsevol persona que no complexi amb les 150 hores de pràctiques en el centre o que no presenti la memòria de pràctiques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1- Comprendre la pràctica real de la professió a partir d'un període d'observació del context i del professional que hi intervé
OA2- Dissenyar una intervenció pel context que permeti posicionar-se com a professional integrant tots els coneixements declaratius, procedimentals i actitudinals adquirits durant la carrera
OA4- Desenvolupar-se com a profesional en un context tutoritzat des de dues vessants: la més teòrica (el tutor universitari) i la més professional (el tutor de centre)
OA5- Analitzar i interpretar la pròpia intervenció en clau de competència profesional

L'assignació del centre de pràctiques per a l'alumnat es fa a partir del procediment explicitat a la Guia de les Pràctiques Externes i el Treball Final de Grau

Es considera interessant matricular alhora les Pràctiques Externes i el Treball Final de Grau, ja que el plantejament que es fa des del pla d'estudis vincula aquestes dues assignatures d'una manera molt estreta.

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Dansa i expressió corporal
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Innovacions en l'ensenyament de l'educació física
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Recreació, oci i turisme
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, el seguiment, les tutories i les entregues es desenvoluparan de forma no presencial.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
- El seguiment, les tutories i les entregues es desenvoluparan de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
Les activitats d'avaluació que es realitzaran a partir de divendres 13 de març de 2020:

Avaluació continuada:

AVC1: Estada en el centre de pràctiques (50%) que està format per:
- Valoració del tutor del centre (30%) | Es manté.
- Presentació i exposició de les pràctiques (20%) | Presentació del pòster en format virtual (no s’haurà d’imprimir el pòster).
AVC2: Memòria de pràctiques (50%) | Es manté el format i s'entregarà a través de moodle.

A continuació s’indiquen les diferents opcions i adaptacions per a realitzar les hores de pràctiques externes i els plans individualitzats per a cada tipus d’alumnat. L’estudiant podràs escollir l’opció que més li convingui:

- Els estudiants que han realitzat més del 75% (112,50 h) de les hores de pràctiques:
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins al 30 de juny de 2020.

Opció 2: Els estudiants hauran d’assistir a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències professionals i sortides laborals) i presentar unes activitats associades als seminaris a coordinació acadèmica.

Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de la finalització de l’any 2020.

- Els estudiants que han realitzat entre el 50% i el 75% (entre 75 h i 112,50 h) de les hores de pràctiques:
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins al 30 de juny de 2020.

Opció 2: Els estudiants hauran de realitzar dues preguntes autònomes addicionals (total 4 preguntes) + l’assistència a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències professionals i sortides laborals) i presentar unes activitats associades als seminaris a coordinació acadèmica.

Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de la finalització de l’any 2020.

- Els estudiants que no han realitzat el 50% (75 h) de les hores de pràctiques:
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins al 30 de juny de 2020.

Opció 2: Els estudiants hauran de realitzar quatre preguntes autònomes addicionals (total 6 preguntes) + l’assistència a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències professionals i sortides laborals) i presentar unes activitats associades als seminaris a coordinació acadèmica.

Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de la finalització de l’any 2020.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.


Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:

AVC1: Estada en el centre de pràctiques (50%) que està format per:
- Valoració del tutor del centre (30%) | Es manté.
- Presentació i exposició de les pràctiques (20%) | Presentació del pòster en format presencial (s’haurà d’imprimir el pòster).
AVC2: Memòria de pràctiques (50%) | L'entrega es realitzarà a través del moodle o en format paper (en el cas que ho indiqui el tutor o tutora).

En el cas d’activar-se l’escenari 6 es podrà ampliar el període de pràctiques del 29 de maig al 30 de juny de 2020.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari 5. Tancament perllongat:
- A partir de divendres 13 de març de 2020, les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial:
Les tutories i comunicació amb els estudiants es realitzarà mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, tutories presencials i correu electrònic.