Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura es centra en proporcionar a l’alumne/a els recursos teòric-pràctics necessaris per poder entendre el procés de reintroducció a la competició de forma òptima després d’haver sofert una lesió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Reunir dades per a calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés de readaptació.

Continguts

1. Tema 1.- Introducció a la readaptació a la competició esportiva post lesió. - Antecedents existents en relació a l'anomenada "readaptació a la competició" - Anàlisi actual de les necessitats del "readaptador" com a professió dins de les ciències de l'activitat física i l'esport - Àrees de la ciència on es recolza el readaptador com a professional

2. Tema 2.- Estudi de la incidència lesiva en l'esport.

3. Tema 3.- Fisiopatologia de la lesió i procés pel que passen els teixits en la seva recuperació.

4. Tema 4.- Factors de risc. - Classificació dels factors de risc. - Els factors de risc com a variables a recollir en una valoració de l'esportista. - Els factors de risc intrínsecs - Els factors de risc neuromuscular

5. Tema 5.- Mecanisme lesiu. - Propietats elàstiques dels teixits. - Les lesions dels teixits per mecanismes de sobreús. - Les lesions dels teixits per mecanimses que extralimiten la seva capacitat de resistència. - Estudi cinemàtic de les lesions: anàlisi de video de les lesions més representatives en l'esport actual: la lesió tendinosa patelar crònica, la lesió aguda del LCA, la lesió per sobreús del supraespinós, la inestabilitat crònica de l'espatlla, la lesió aguda del LLE del turmell, y la lesió muscular del bíceps femoral.

6. Tema 6.- Principals mètodes de valoració en la readaptació a la competició esportiva

7. Tema 7.- Planificació del procés de readaptació. - Programació de les qualitats físiques i de les habilitats esportives dins del calendari de readaptació. - Consideracions a tenir en compete segons el tipus de lesió patit.

8. Tema 8.- Aplicació pràctica de la readaptació a la competició esportiva: progressió en la reflexió i confecció de tasques aplicades la readaptació post lesió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 57,00 0 62,00
Sessió expositiva 24,00 7,00 0 31,00
Sessió pràctica 29,00 1,00 0 30,00
Treball en equip 2,00 25,00 0 27,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Bahr, R., Engebretsen L (2009). Sports injury prevention. Handbook of Sports medicine and Science. . UK: Wiley-Blackwell.
 • Bahr, R., Maehlum, S. (2007). Lesiones Deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. . Madrid: Panamericana.
 • Clark, M., & Lucett, S. (2010). NASM essentials of corrective exercise training.. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins..
 • Ferber B, McDonald S. (2014). Running Mechanics and Gait Analysis: Enhancing Performance and Injury Prevention. Champaign: Human Kinetics.
 • Kolt, G.S., Snyder-Mackler, K. (2003). Fisioterapia del deporte. Elsevier.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. . Panamericana.
 • Pfeiffer, R.P., Mangus, B.C. (2007). Las lesiones deportivas. Paidotribo.
 • Romero, D., Tous, J. (2012). Prevención de lesiones en el deporte. Panamericana.
 • McGill, S. M. (2009). Ultimate back fitness and performance. Madrid: HISPANO EUROPEA..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen parcial 1 de continguts teòrics S'haurà d'obtenir una qualificació minima de 4,5 per fer mitjana. 30
AVC2: Examen parcial 2 de continguts teòrics S'haurà d'obtenir una qualificació minima de 4,5 per fer mitjana. 30
AVC3: Treball de grup Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. No serà una activitat recuperable. 25 No
AVC4: Examen d'article científic Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. No serà una activitat recuperable. 15 No

Qualificació

Es sistema d’avaluació d’EUSES – centre adscrit a la UDG és, de manera general, l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (només pot optar l’alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions practiques):
- És necessari obtenir un mínim de 4,5 en cadascun dels exàmens parcials (AVC1 i AVC2), per tal de poder fer promig amb la resta d’activitats. És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.
- Les activitats d’avaluació AVC3 i AVC4 no són recuperables. Per tant, fan mitjana amb la resta d’activitat (AVC1 i AVC2) sigui quina sigui la nota obtinguda.

AVALUACIÓ FINAL:
- L’estudiant que no ha assistit al 80% de les classes practiques haurà de realitzar un examen final del 100%.
- L’estudiant que no obtingui una nota suficient per promitjar en els exàmens parcials els podrà recuperar a l’avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/ada aquell/a que ha realitzar menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s’ha presentat a l’avaluació final o a l’avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

- Examen parcial 1 de contingut teòric (30%). Caldrà obtenir una qualificació mínima de 4,5 per promitjar a l'avaluació continua.
- Examen parcial 2 de contingut teòric (30%). Caldrà obtenir una qualificació mínima de 4,5 per promitjar a l'avaluació continua.
- Treball individual (25%). S’haurà de lliurar el dia de l’examen i farà mitjana sigui suina sigui la nota obtinguda. Aquestes activitats no són recuperables.
- Examen d’article científic (15%). Examen relacionat amb el contingut de l’assignatura. Farà mitjana sigui suina sigui la nota obtinguda. L’activitat no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 4,5 dels parcials (AVC1 i AVC2) per fer mitjana. És necessari aprobar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera telemàtica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els estudiants es farà presencialment i de manera telemàtica i s'utiitzarà el forum d'avisos i notícies del Moodle, videosconferències i correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L’exposició teórica de continguts i les sessions practiques es desenvoluparan de forma presencial a le saules habilitades a EUSES.

Escenari IV: Confinament:
L’exposició teórica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del Moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial.
Es mantenen les activitats d’avaluació i el perxcentatge de qualificació que cadascuna otorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament.
Es mantenen les activitats d’avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Examen parcial 1 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC2: Examen parcial 2 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC3: Treball en grup. El lliurament es realitzarà a través del Moodle i el seguiment dels treballs de manera virtual (25%).
AVC4: Examen d’article cienfífic. Es realitzaran virtualment (15%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l’apartat “Avaluació i Qualificació”, llevat que l’examen final es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l’apartat “Avaluació i Qualificació”, llevat que els exàmens parcials, l'examen d'article i el seguiment i entrega del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenar I. Presencial.
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicación i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà adicionalment el fórum d’avisos i notícies del Moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament.
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicación i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fórum d’avisos i notícies del Moodle, vidoconferències i correu electrònic.