Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura es centra en proporcionar a l’alumne/a els recursos teòric-pràctics necessaris per poder entendre el procés de reintroducció a la competició de forma òptima després d’haver sofert una lesió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Reunir dades per a calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés de readaptació.

Continguts

1. Tema 1.- Introducció a la readaptació a la competició esportiva post lesió. - Antecedents existents en relació a l'anomenada "readaptació a la competició" - Anàlisi actual de les necessitats del "readaptador" com a professió dins de les ciències de l'activitat física i l'esport - Àrees de la ciència on es recolza el readaptador com a professional

2. Tema 2.- Estudi de la incidència lesiva en l'esport.

3. Tema 3.- Fisiopatologia de la lesió i procés pel que passen els teixits en la seva recuperació.

4. Tema 4.- Factors de risc. - Classificació dels factors de risc. - Els factors de risc com a variables a recollir en una valoració de l'esportista. - Els factors de risc intrínsecs - Els factors de risc neuromuscular

5. Tema 5.- Mecanisme lesiu. - Propietats elàstiques dels teixits. - Les lesions dels teixits per mecanismes de sobreús. - Les lesions dels teixits per mecanimses que extralimiten la seva capacitat de resistència. - Estudi cinemàtic de les lesions: anàlisi de video de les lesions més representatives en l'esport actual: la lesió tendinosa patelar crònica, la lesió aguda del LCA, la lesió per sobreús del supraespinós, la inestabilitat crònica de l'espatlla, la lesió aguda del LLE del turmell, y la lesió muscular del bíceps femoral.

6. Tema 6.- Principals mètodes de valoració en la readaptació a la competició esportiva

7. Tema 7.- Planificació del procés de readaptació. - Programació de les qualitats físiques i de les habilitats esportives dins del calendari de readaptació. - Consideracions a tenir en compete segons el tipus de lesió patit.

8. Tema 8.- Aplicació pràctica de la readaptació a la competició esportiva: progressió en la reflexió i confecció de tasques aplicades la readaptació post lesió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15 15 30
Classes expositives 25 0 25
Elaboració de treballs 5 15 20
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 0 20 20
Tutories 5 0 5
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Bahr, R., Engebretsen L (2009). Sports injury prevention. Handbook of Sports medicine and Science. . UK: Wiley-Blackwell.
 • Bahr, R., Maehlum, S. (2007). Lesiones Deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. . Madrid: Panamericana.
 • Clark, M., & Lucett, S. (2010). NASM essentials of corrective exercise training.. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins..
 • Ferber B, McDonald S. (2014). Running Mechanics and Gait Analysis: Enhancing Performance and Injury Prevention. Champaign: Human Kinetics.
 • Kolt, G.S., Snyder-Mackler, K. (2003). Fisioterapia del deporte. Elsevier.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. . Panamericana.
 • Pfeiffer, R.P., Mangus, B.C. (2007). Las lesiones deportivas. Paidotribo.
 • Romero, D., Tous, J. (2012). Prevención de lesiones en el deporte. Panamericana.
 • McGill, S. M. (2009). Ultimate back fitness and performance. Madrid: HISPANO EUROPEA..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura d'article Criteris especificats en document a part. 15
Treball en grup Criteris especificats en document a part 25
Examen final teorico-pràctic Criteris especificats en document a part 60

Qualificació

AV1 (15%): Lectura d'article.
AV2 (25%): Treball en grup.
AV3 (60%): Examen.
És necessari, per a poder mantenir l'avaluació continua, no treure menys d'un 4 ni all treball de l'assignatura ni a l'examen. Respecte la nota de l'article, no hi ha nota mínima per poder promitjar dins de l'avaluació continua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua