Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura haurà d’integrar diferents coneixements assolits pels alumnes durant la carrera però especialment aplicant-los a casos reals o situacions simulades que els apropin a la realitat del món professional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. El pla d’operacions

          1.1. Localització

          1.2. Capacitat de producció

          1.3. Càlcul de recursos

2. El pla d'organització

          2.1. Els recursos humans

          2.2. La Legalitat i la fiscalitat

3. Pla econòmic i financer

          3.1. Introducció

          3.2. Conceptes de comptabilitat

          3.3. Planificació econòmic financera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 10,00 0 0 10,00
Sessió expositiva 16,00 0 16,00 32,00
Sessió participativa 4,00 30,00 4,00 38,00
Treball en equip 10,00 40,00 0 50,00
Total 40,00 90,00 20,00 150

Bibliografia

 • Ander-Egg, A. (1989). Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas.
 • Gan, F. (1996). Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona: Apostrofe.
 • García Ferrando, Manuel (DL 1990 ). Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica. Madrid: Alianza :Consejo Superior de Deportes. Catàleg
 • Heinemann, K. (1998). Introducción a la Economía del Deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Jonson, G. i Scholes, K. (1999). Dirección estratégica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mestre, J.A. (1997). Planificación Deportiva. Barcelona: Inde.
 • Paris, F. (1996). La Planificación Estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona: Paidotribo.
 • Robins, S. (1996). Comportamiento organizacional. Teoría y Práctica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Slack, T. (1997). Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Champaign: Human Kinetics.
 • Traidó, X. (1996). El Marketing en la gestión deportiva. Barcelona: Colección Gestión Deportiva.
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 05-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316903 Catàleg
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Análisis de estados financieros (8a ed. act). Barcelona: Gestión 2000. Recuperat 06-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316888 Catàleg
 • Osterwalder, Alexander (cop. 2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores (5a ed.). Barcelona: Deusto :[Centro de Libros PAPF]. Catàleg
 • Torres Pruñonosa, José (DL 2011 ). Com elaborar un business plan : metodologia Euncet . Terrassa, BCN: Fundació Caixa Terrassa. Catàleg
 • Pla general de comptabilitat (cop. 2009 ) (Ed. universitària). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1:Disseny d'un projecte 1 30 No
AVC2: Disseny d'un projecte 2 30 No
AVC3: Examen de continguts teòrico-pràctics 40

Qualificació

Avaluació contínua

AVC1. Primera part del treball en grup: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document resum en el que s'especifiquin els punts estratègics i operatius clau del projcte, juntament amb el pla d'inversions i la pig.

AVC2. Segona part del treball en grup: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document gràfic (video) en el que s'analitza la viabilitat del projecte.

AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 40% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.
L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:

- En el cas que es suspengui l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVC3) s'haurà de recuperar únicament aquesta part en l'examen final. S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).

- L'alumnat que no hagi presentat l'activitat AVC1 i/o AVC2 s'haurà de presentar a l'examen final del 100%. Per aprovar haurà d'obtenir un 5 com a mínim.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre

AVC1. Primera part del treball: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document resum en el que s'especifiquin els punts estratègics i operatius clau del projcte, juntament amb el pla d'inversions i la pig.

AVC2. Segona part del treball: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document gràfic (video) en el que s'analitza la viabilitat del projecte.

AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 40% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.

L'assignatura s'aprova amb un 5.

l'activitat ACV1 i ACV2 es presentaran conjuntament el dia de l'examen de continguts teòrico-pràctics (ACV3)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima d'un 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
- Introduïr-se a la gestió esportiva.
- Conèixer les diferents funcions que es desenvolupen en una organització.
- Aprofundir en les eines bàsiques de cada àrea-nivell bàsic.
- Entendre les relacions entre àrees i professionals.
- Diferenciar la gestió entre els principals sistemes organitzatius en els que pot treballar un titulat en CAFE.
- Desenvolupar la metodologia de treball de l’any anterior.
- Conèixer alguns professionals i organitzacions vinculats a la gestió.

Assignatures recomanades

 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Treball final de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les activitats es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial: l'avaluació es realitzarà tal i com s'ha especificat en els escenaris 2 i 3

Escenari IV. Confinament: l'avaluació es realitzarà tal i com s'ha especificat en els escenaris 2 i 3

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.