Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura haurà d’integrar diferents coneixements assolits pels alumnes durant la carrera però especialment aplicant-los a casos reals o situacions simulades que els apropin a la realitat del món professional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. El pla d’operacions

          1.1. Localització

          1.2. Capacitat de producció

          1.3. Càlcul de recursos

2. El pla d'organització

          2.1. Els recursos humans

          2.2. La Legalitat i la fiscalitat

3. Pla econòmic i financer

          3.1. Introducció

          3.2. Conceptes de comptabilitat

          3.3. Planificació econòmic financera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 32 0 32
Classes participatives 18 30 48
Elaboració de treballs 5 15 20
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Resolució d'exercicis 5 25 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ander-Egg, A. (1989). Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas.
 • Gan, F. (1996). Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona: Apostrofe.
 • García Ferrando, Manuel (DL 1990 ). Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica. Madrid: Alianza :Consejo Superior de Deportes. Catàleg
 • Heinemann, K. (1998). Introducción a la Economía del Deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Jonson, G. i Scholes, K. (1999). Dirección estratégica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mestre, J.A. (1997). Planificación Deportiva. Barcelona: Inde.
 • Paris, F. (1996). La Planificación Estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona: Paidotribo.
 • Robins, S. (1996). Comportamiento organizacional. Teoría y Práctica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Slack, T. (1997). Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Champaign: Human Kinetics.
 • Traidó, X. (1996). El Marketing en la gestión deportiva. Barcelona: Colección Gestión Deportiva.
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 05-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316903 Catàleg
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Análisis de estados financieros (8a ed. act). Barcelona: Gestión 2000. Recuperat 06-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316888 Catàleg
 • Osterwalder, Alexander (cop. 2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores (5a ed.). Barcelona: Deusto :[Centro de Libros PAPF]. Catàleg
 • Torres Pruñonosa, José (DL 2011 ). Com elaborar un business plan : metodologia Euncet . Terrassa, BCN: Fundació Caixa Terrassa. Catàleg
 • Pla general de comptabilitat (cop. 2009 ) (Ed. universitària). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Casos pràctics i exercicis Consisteix en la resolució de casos pràctics i exercicis exposats a classe. Aquest apartat no és recuperable. 10
AVC2: Disseny d'un projecte Disseny i elaboració d'un projecte. Aquest treball es realitzarà en grup. Aquest apartat no és recuperable. 50
AVC3: Examen de continguts teòrico-pràctics Examen de continguts. Aquest apartat és recuperable. 40

Qualificació

Avaluació contínua
AVC1. Casos pràctics i exercicis: 10% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria però els casos pràctics es faran i s'entregaran durant algunes de les classes.
AVC2. Disseny d'un projecte: 50% (s'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar.
AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 40% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). L'alumnat que no aprovi l'apartat AVC2 no es podrà presentar a l'examen. Aquest examen es pot recuperar.
L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVC3) s'haurà de recuperar únicament aquesta part en l'examen final. S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L'alumnat que suspengui l'apartat AVC2 s'haurà de presentar a l'examen final del 100%. Per aprovar haurà d'obtenir un 5 com a mínim.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Introduïr-se a la gestió esportiva
- Conèixer les diferents funcions que es desenvolupen en una organització
- Aprofundir en les eines bàsiques de cada àrea-nivell bàsic
- Entendre les relacions entre àrees i professionals
- Diferenciar la gestió entre els principals sistemes organitzatius en els que pot treballar un llicenciat
OA2. Desenvolupar la metodologia de treball de l’any anterior
OA3. Conèixer alguns professionals i organitzacions vinculats a la gestió

Assignatures recomanades

 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Treball final de grau