Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura haurà d’integrar diferents coneixements assolits pels alumnes durant la carrera però especialment aplicant-los a casos reals o situacions simulades que els apropin a la realitat del món professional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCOS REINADO ROMERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. El pla d’operacions

          1.1. Localització

          1.2. Capacitat de producció

          1.3. Càlcul de recursos

2. El pla d'organització

          2.1. Els recursos humans

          2.2. La Legalitat i la fiscalitat

3. Pla econòmic i financer

          3.1. Introducció

          3.2. Conceptes de comptabilitat

          3.3. Planificació econòmic financera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 10,00 0 0 10,00
Sessió expositiva 16,00 0 16,00 32,00
Sessió participativa 4,00 30,00 4,00 38,00
Treball en equip 10,00 40,00 0 50,00
Total 40,00 90,00 20,00 150

Bibliografia

 • Ander-Egg, A. (1989). Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas.
 • Gan, F. (1996). Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona: Apostrofe.
 • García Ferrando, Manuel (DL 1990 ). Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica. Madrid: Alianza :Consejo Superior de Deportes. Catàleg
 • Heinemann, K. (1998). Introducción a la Economía del Deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Jonson, G. i Scholes, K. (1999). Dirección estratégica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mestre, J.A. (1997). Planificación Deportiva. Barcelona: Inde.
 • Paris, F. (1996). La Planificación Estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona: Paidotribo.
 • Robins, S. (1996). Comportamiento organizacional. Teoría y Práctica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Slack, T. (1997). Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Champaign: Human Kinetics.
 • Traidó, X. (1996). El Marketing en la gestión deportiva. Barcelona: Colección Gestión Deportiva.
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 05-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316903 Catàleg
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Análisis de estados financieros (8a ed. act). Barcelona: Gestión 2000. Recuperat 06-07-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10316888 Catàleg
 • Osterwalder, Alexander (cop. 2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores (5a ed.). Barcelona: Deusto :[Centro de Libros PAPF]. Catàleg
 • Torres Pruñonosa, José (DL 2011 ). Com elaborar un business plan : metodologia Euncet . Terrassa, BCN: Fundació Caixa Terrassa. Catàleg
 • Pla general de comptabilitat (cop. 2009 ) (Ed. universitària). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Disseny d'un projecte 1 Aquest projecte consisteix en l'elaboració de la primera part d'un treball que es realitzarà en grup. Fara mitjana sigui quina sigui la nota amb la resta d'activitats. 30 No
AVC2: Disseny d'un projecte 2 Aquest projecte consisteix en l'elaboració de la segona part d'un treball que es realitzarà en grup. Fara mitjana sigui quina sigui la nota amb la resta d'activitats. 30 No
AVC3: Examen de continguts teòrico-pràctics S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb la resta d'activitats. Aquest examen es pot recuperar. 40

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada:
- AVC1. Primera part del treball en grup: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document resum en el que s'especifiquin els punts estratègics i operatius clau del projcte, juntament amb el pla d'inversions i la pig.
- AVC2. Segona part del treball en grup: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document gràfic (video) en el que s'analitza la viabilitat del projecte.
- AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 40% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.
L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVC3) s'haurà de recuperar únicament aquesta part en l'examen final. S'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).

- L'alumnat que no hagi presentat l'activitat AVC1 i/o AVC2 s'haurà de presentar a l'examen final del 100%. Per aprovar haurà d'obtenir un 5 com a mínim.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

- AVU1. Primera part del treball: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. Consisteix en la realització d'un document resum en el que s'especifiquin els punts estratègics i operatius clau del projcte, juntament amb el pla d'inversions i la pig.
- AVU2. Segona part del treball: 30% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. L'assistència no és obligatòria. consisteix en la realització d'un document gràfic (video) en el que s'analitza la viabilitat del projecte.
- AVU3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 40% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.

L'assignatura s'aprova amb un 5.

l'activitat AVU1 i AVU2 es presentaran conjuntament el dia de l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVU3).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima d'un 5.0-

- Aprovar AVC3 amb un 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
- Introduïr-se a la gestió esportiva.
- Conèixer les diferents funcions que es desenvolupen en una organització.
- Aprofundir en les eines bàsiques de cada àrea-nivell bàsic.
- Entendre les relacions entre àrees i professionals.
- Diferenciar la gestió entre els principals sistemes organitzatius en els que pot treballar un titulat en CAFE.
- Desenvolupar la metodologia de treball de l’any anterior.
- Conèixer alguns professionals i organitzacions vinculats a la gestió.

Assignatures recomanades

 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Treball final de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament:
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AVC1 (30%) i AVC2 (30%). L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual.
- AVC3 (40%). L'examen de continguts teòrico-pràctics es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen de continguts teòric-pràctics i el seguiment i entrega dels treballs es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.