Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Ferrusola Pastrana
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Ferrusola Pastrana
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Conceptes bàsics

          1.1. Prescripció, activitat física i salut

          1.2. Condició física

          1.3. Epidemiologia

2. L’activitat física com a profilaxis de salut

          2.1. Beneficis i evidència científica

          2.2. Prevención i PAFES

          2.3. Telemedicina

          2.4. Ergometria d'esforç. PEC i 6MWT

3. Principis generals de la prescripció d’exercici físic per la salut

          3.1. Beneficis, precaució i riscos

          3.2. La càrrega d'entrenament

          3.3. Fisiologia de l'exercici físic

          3.4. Sistemes energètics

4. Prescripció d’exercici físic per la salut

          4.1. Resposta hormonal, cardíaca, ventilatòria i muscular a l'exercici físic

          4.2. Adaptació sanguínia, cardíaca, ventilatòria i muscular a l'exercici físic

          4.3. Adaptacions dels sistemes energètics

          4.4. Exercici físic saludable i exercicis de força-resistència

5. Prescripció d’exercici físic en les malalties cardíaques i vasculars

          5.1. Mort sobtada cardíaca i morfologia de la malaltia cardiovascular

          5.2. Fisiopatologia isquèmica i malalties vasculars

          5.3. Arteriosclerosis i FRCV

          5.4. Rehabilitació cardíaca

6. Prescripció d’exercici físic en la malaltia respiratòria crònica

          6.1. Morfologia malaltia pulmonar obstructiva cronica

          6.2. Espirometria i estratificai de risc

          6.3. Rehabilitació respiratòria

7. Prescripció d’exercici físic en la diabetis i la síndrome metabòlica

          7.1. Sistema endocrí i hormones

          7.2. Síndrome metabòlica. Sobrepès i obesitat

          7.3. Avaluació de la composició corporal

          7.4. Diabetis mellitus i dislipèmia

8. Prescripció d’exercici físic en les malalties osteoarticulars i la fibromiàlgia

          8.1. Artrosi

          8.2. Artritis reumatoide

          8.3. Osteoporosi

          8.4. Fibromiàlgia

9. Prescripció d’exercici físic en l'embaràs

          9.1. Canvis morfològics

          9.2. Exercici físic durant l'embaràs

          9.3. Exercici físic post-part i sol pelvià

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 37,00 0 48,00
Seminaris 11,00 25,00 5,00 41,00
Sessió expositiva 8,00 3,00 8,00 19,00
Treball en equip 2,00 40,00 0 42,00
Total 32,00 105,00 13,00 150

Bibliografia

 • ACSM (2008). Manual de consulta para el control y la prescripción de ejercicio . Badalona: Paidotribo.
 • ACSM i Durstine, J. L. (1997). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Human Kinetics.
 • ACSM i Kaminsky, L. A. (2005). ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription (5 ed.). Baltimore: ACSM.
 • Antón, J.J.; Bueno, J.M.; Hervás, R.; Mainka, J.; Mallaina, R., et al (2006). Prescripción de ejercicio en el tratamiento de enfermedades crónicas. Barcelona: Semfyc.
 • Arufe, V.; Dominguez, A.; García, J.L. i Lera, A. (2008). Ejercicio físico, salud y calidad de vida. Sevilla: Wanceulen.
 • Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l'Esport (2007). Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut (PEFS). Catalunya.
 • Dishman, R. K. (1994). Advances in exercise adherence. Illinois: Human Kinetics.
 • Generalitat de Catalunya (1991). Activitat física i promoció de la salut: llibre blanc. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Heyward, V. H. (2008). Evaluación de la aptitud física y Prescripción del ejercicio (5 ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Mahler, D.A.; Froelicher, V.F.; Miller, N.H. i York, T.D. (2005). ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2 ed.). Badalona: Paidotribo..
 • ACSM. Recuperat , a http://www.acsm.org
 • AHA. Recuperat , a http://www.heart.org
 • Instituto Nacional de Estadística. Recuperat , a www.ine.es
 • Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://www.who.int/es/
 • Pla d'Activitat Física, Esport i Salut. Recuperat , a http://www.pafes.cat/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1. Casos pràctics Consisteix en la resolució de casos pràctics i exercicis exposats a classe. Aquest apartat no és recuperable. 20 No
AVC2. Treball en grup Disseny i elaboració d'un treball. Aquest treball es realitzarà en grup. Aquest apartat no és recuperable.

30 No
AVC3. Exàmens parcials (2 exàmens) Exàmens teòrico-pràctics amb continguts de l'assignatura. 50

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
- Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 com a mínim a cadascun dels parcials (AVC3) i s'han d'haver entregat totes les activitats avaluables i casos pràctics en la data prestablerta.
- En cas de suspendre algun dels 2 exàmens parcials es recuperarà a l'examen final l'apartat suspès.
- En el cas de suspendre l'AVC1 i AVC2 es manté la nota i no és recuperable.
- En el cas de que la mitjana de AVC1, AVC2 i AVC3 no sigui 5 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen final del 100%.

AVALUACIÓ FINAL
- Es manté la nota d'avaluació contínua de AVC1 (20%) i AVC2 (30%) que no és recuperable. Pel que fa a AVC3 (50%) es recuperarà la part suspesa (1er o 2n parcial o ambdós).
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les segïuents activitats:
- Treball individual | Constarà del disseny i elaboració d'un treball. Aquest treball es realitzarà individualment. Aquest apartat no és recuperable (30%).
- Examen parcial 1 | Aquest apartat és recuperable (35%).
- Examen parcial 2 | Aquest apartat és recuperable (35%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir un 5 com a mínim de cadascun dels parcials (AVC3) per aprovar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentage són:
1. Diferenciar activitat física, exercici físic i esport.
2. Conèixer els beneficis per la salut de l’activitat física.
3. Aprendre a controlar el nivell d’activitat física amb l’ús de la Telemedicina.
4. Conèixer les diferents proves d’aptitud física i la prova d’esforç cardiològica.
5. Conèixer els beneficis per la salut de l’exercici físic regular.
6. Aprendre a prescriure exercici físic per millorar la salut.
7. Aprendre a prescriure exercici físic a la comunitat.
8. Conèixer els riscos de determinades pràctiques d’exercici físic.
9. Conèixer la fisiopatologia de les principals malalties cròniques.
10. Aprendre a prescriure exercici físic per les principals malalties cròniques.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AV01- Casos pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).
AV02- Treball en grup. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AV03- Exàmens parcials. Es realitzaran virtualment (60%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens parcials es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.