Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELOI ARIAS LABRADOR
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELOI ARIAS LABRADOR
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Conceptes bàsics

          1.1. Prescripció, activitat física i salut

          1.2. Condició física

          1.3. Epidemiologia

2. L’activitat física com a profilaxis de salut

          2.1. Beneficis i evidència científica

          2.2. Prevención i PAFES

          2.3. Telemedicina

          2.4. Ergometria d'esforç. PEC i 6MWT

3. Principis generals de la prescripció d’exercici físic per la salut

          3.1. Beneficis, precaució i riscos

          3.2. La càrrega d'entrenament

          3.3. Fisiologia de l'exercici físic

          3.4. Sistemes energètics

4. Prescripció d’exercici físic per la salut

          4.1. Resposta hormonal, cardíaca, ventilatòria i muscular a l'exercici físic

          4.2. Adaptació sanguínia, cardíaca, ventilatòria i muscular a l'exercici físic

          4.3. Adaptacions dels sistemes energètics

          4.4. Exercici físic saludable i exercicis de força-resistència

5. Prescripció d’exercici físic en les malalties cardíaques i vasculars

          5.1. Mort sobtada cardíaca i morfologia de la malaltia cardiovascular

          5.2. Fisiopatologia isquèmica i malalties vasculars

          5.3. Arteriosclerosis i FRCV

          5.4. Rehabilitació cardíaca

6. Prescripció d’exercici físic en la malaltia respiratòria crònica

          6.1. Morfologia malaltia pulmonar obstructiva cronica

          6.2. Espirometria i estratificai de risc

          6.3. Rehabilitació respiratòria

7. Prescripció d’exercici físic en la diabetis i la síndrome metabòlica

          7.1. Sistema endocrí i hormones

          7.2. Síndrome metabòlica. Sobrepès i obesitat

          7.3. Avaluació de la composició corporal

          7.4. Diabetis mellitus i dislipèmia

8. Prescripció d’exercici físic en les malalties osteoarticulars i la fibromiàlgia

          8.1. Artrosi

          8.2. Artritis reumatoide

          8.3. Osteoporosi

          8.4. Fibromiàlgia

9. Prescripció d’exercici físic en l'embaràs

          9.1. Canvis morfològics

          9.2. Exercici físic durant l'embaràs

          9.3. Exercici físic post-part i sol pelvià

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 25 43
Classes expositives 19 0 19
Seminaris 20 35 55
Treball en equip 3 30 33
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ACSM (2008). Manual de consulta para el control y la prescripción de ejercicio . Badalona: Paidotribo.
 • ACSM i Durstine, J. L. (1997). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Human Kinetics.
 • ACSM i Kaminsky, L. A. (2005). ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription (5 ed.). Baltimore: ACSM.
 • Antón, J.J.; Bueno, J.M.; Hervás, R.; Mainka, J.; Mallaina, R., et al (2006). Prescripción de ejercicio en el tratamiento de enfermedades crónicas. Barcelona: Semfyc.
 • Arufe, V.; Dominguez, A.; García, J.L. i Lera, A. (2008). Ejercicio físico, salud y calidad de vida. Sevilla: Wanceulen.
 • Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l'Esport (2007). Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut (PEFS). Catalunya.
 • Dishman, R. K. (1994). Advances in exercise adherence. Illinois: Human Kinetics.
 • Generalitat de Catalunya (1991). Activitat física i promoció de la salut: llibre blanc. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Heyward, V. H. (2008). Evaluación de la aptitud física y Prescripción del ejercicio (5 ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Mahler, D.A.; Froelicher, V.F.; Miller, N.H. i York, T.D. (2005). ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2 ed.). Badalona: Paidotribo..
 • ACSM. Recuperat , a http://www.acsm.org
 • AHA. Recuperat , a http://www.heart.org
 • Instituto Nacional de Estadística. Recuperat , a www.ine.es
 • Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://www.who.int/es/
 • Pla d'Activitat Física, Esport i Salut. Recuperat , a http://www.pafes.cat/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV01- Casos pràctics i activitats avaluables a l'aula Assistència obligatòria al 80% de les sessions pràctiques per optar a l’avaluació continuada. 30
AV02- Exàmens parcials (2 exàmens) Exàmens teòrico-pràctics amb continguts de l'assignatura. 70

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
- Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 com a mínim a cadascun dels parcials (AV02).
- En cas de suspendre algun dels 2 exàmens parcials es recuperarà a l'examen final l'apartat suspès.
- En el cas de suspendre l'AV01 es manté la nota i no és recuperable.
- En el cas de què la mitjana de AV01 i AV02 no sigui 5 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen final del 100%.

AVALUACIÓ FINAL
- Es manté la nota d'avaluació contínua de AV01 (30%) que no és recuperable. Pel que fa a AV02 (70%) es recuperarà la part suspesa (1er o 2n parcial o ambdós).
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100% i només podrà optar a un 7 com a qualificació màxima (correspon al 70% de l'avaluació, perquè el treball obligatori no es pot avaluar en avaluació final).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentage són:
1.Diferenciar activitat física, exercici físic i esport.
2. Conèixer els beneficis per la salut de l’activitat física.
- Aprendre a controlar el nivell d’activitat física amb l’ús de la Telemedicina.
3. Conèixer les diferents proves d’aptitud física i la prova d’esforç cardiològica.
4. Conèixer els beneficis per la salut de l’exercici físic regular.
- Aprendre a controlar el nivell d’exercici físic amb l’ús de la Telemedicina.
5. Aprendre a prescriure exercici físic per millorar la salut.
- Aprendre a prescriure exercici físic a la comunitat.
6. Conèixer els riscos de determinades pràctiques d’exercici físic.
7. Conèixer la fisiopatologia de les principals malalties cròniques.
- Aprendre a prescriure exercici físic per les principals malalties cròniques.