Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Tàctica Les relacions de cooperació i d'oposició són claus per entendre els esports col·lectius d'invasió. En aquesta assignatura s'incidirà en els conceptes bàsics relatius a l'organització i desenvolupament d'aquests esports i en la pràctica i assimilació dels models comprensius d'iniciació als esports col·lectius. Bàsquet Els esports col·lectius formen part del contingut curricular de l'àrea d'Educació Física a l'ESO i al batxillerat. En aquest curs es presenten els elements tècnic, tàctics i reglamentàris del bàsquet. Es proposaran diferents activitats per la creació de tasques, avaluació i seqüenciació aplicades al context real. Amb l'objectiu que l'alumnat adquireixi uns coneixements procedimentals, declaratius i estratègics que li permetin ser competent en l'ensenyament del bàsquet a nivell d'iniciació i educació secundària. Futbol El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric-pràctic d’iniciació al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d’afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell d’iniciació en l’ensenyament del futbol. Handbol Aquest curs es presenten els fonaments reglamentaris, tècnics, tàctics i estratègics de l'handbol i del joc reduït, el minihandbol. Es proposen també les etapes del procés d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins a l'inici del joc estructurat. Per a cadascuna de les etapes es defineixen els objectius específics, els continguts tècnics, tàctics i estratègics que l'estructuren i les pautes i recomanacions metodològiques per assolir-los.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup DG

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP ESPAR MOYA  / PERE GRATACOS BOIX  / ANNA JODAR PORTAS  / POL PLANAS PEREZ  / RICARD PRADAS CASAS  / ARNAU SACOT BISBE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. TÀCTICA C.1- Introducció als esports d’equip: Definició; Lògica interna dels esports d’equip; Elements comuns dels esports d’equip; Classificació; Conceptes bàsics: Estratègia, Tàctica i Tècnica. C.2- Organització jeràrquica de la Tàctica: Principis Tàctics; Tàctica Col·lectiva: Sistemes de joc, tàctica grupal, mitjans bàsics de la tàctica col·lectiva; Tàctica Individual: Percepció, Presa de decisions; Tècnica: Eficàcia de la resposta motriu. C.3- Models d'ensenyament de la Tàctica: Models comprensius; Model Integrat; Aprenentatge Implícit; Models ecològics; Constraints-led approach i Nonlinear pedagogy C.4- Estratègies didàctiques i metodològiques: Jocs reduïts/Small Sided Games (SSG), Construcció de Tasques d'Aprenentatge, Intervenció de l'Entrenador/a.

2. BÀSQUET C1.- El bàsquet C1.1- Origen. C1.2- Reglamentació bàsica i simbologia. C2.- Accions tècnico-tàctiques C2.1- Reconeixement Característiques principals de cada acció C2.2- Reconeixement de criteris d'èxit i de correcció C3.- Disseny de tasques C3.1 - Creació de tasques adequades a l'objectiu C3.2 - Progressió de tasques C3.3 - Adequació dels elements tècnic-tàctics a la tasca C4.- Metodologia i estils d'ensenyament-aprenentatge C4.1- Corrents metodològiques imperants C4.2- Àmbit d'aplicació i metodologia C4.4- Principis metodològics C5.- Desenvolupament de la sessió C5.1 - Parts de la sessió C5.2 - Progressió de tasques dins la sessió C5.3 - Característiques de la sessió adaptades al context C6.- Seqüenciació de continguts C6.1- Desenvolupament de continguts dirigits a una UD de bàsquet C6.2- Utilització del programa Excel per la seqüenciació de continguts C7.- Avaluació C7.1- Creació i pràctica d'activitats d'avaluació C7.2- Creació i pràctica d'instruments d'avaluació

3. FUTBOL C1 .- El futbol C1.1 Història i evolució del futbol. El futbol actual. C1.2 Evolució de les regles i del joc fins als nostres dies. C1.3 El reglament del futbol. C2 .- El futbol com esport col•lectiu C2.1 Característiques del joc. C2.2 Classificació convencional de les edats . Les diferents edats en el futbol segons la RFEF. C2.3 Models d’ensenyament del futbol : futbol a 5, a 7 i a 11 C3 .- El procés d’ensenyament- aprenentatge del futbol C3.1 Els models d’intervenció en la iniciació del futbol : pedagogia analítica i pedagogia global C3.2 Elements a tenir en compte en el futbol : tàctica, tècnica, preparació física i psicologia. C3.3 Aspectes o fonaments bàsics del futbol: Procés ofensiu, procés defensiu, sistemes de joc, organització del joc C4 .- Organització del joc en el futbol C4.1 La tècnica o models d’execució C4.2 Classificació de la tècnica : Tècnica individual i tècnica col•lectiva C4.3 Tècnica del porter : tècnica individual i tècnica col•lectiva. C5 .- Habilitats i destreses específiques del futbol C5.1 Accions importants en la tècnica individual : Conducció ( manejar ), passada i recepció ( control ), driblatge, tir C6 .- Errors més freqüents en la iniciació al futbol C6.1 Identificació dels errors més freqüents en les accions tècniques . C6.2 Solucions C7 .- Exercicis i jocs d’iniciació C7.1 Metodologia del treball tècnic C7.2 Progressions pedagògiques. C7.3 Factors a tenir en compte en la planificació de l’entrenament tècnic.

4. HANDBOL C1.- L'handbol: característiques i reglament C1.1 - L'handbol: un esport de col·laboració/oposició C1.2 - Els elements bàsics del reglament de l'handbol C1.3 - La simbologia de l'handbol C2.- El minihandbol C2.1 - Característiques generals C2.2 - Principals qüestions reglamentàries C3.- El procés d'iniciació a l'handbol C3.1 – Introducció i metodologia C3.2 – Les etapes d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins al joc intencional C3.3 - Criteris i eines de selecció, avaluació i control de tasques en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l'handbol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 47,50 46,50 0 94,00
Elaboració individual de treballs 10,00 34,00 0 44,00
Exposició dels estudiants 13,50 25,00 0 38,50
Lectura / comentari de textos 3,00 8,00 0 11,00
Prova d'avaluació 14,50 62,50 0 77,00
Sessió participativa 12,00 6,00 0 18,00
Simulacions 3,00 5,00 0 8,00
Treball en equip 6,50 3,00 0 9,50
Total 110,00 190,00 0 300

Bibliografia

 • Antón, J.L. (1990). Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos.
 • Baker J., & Côté, J. (2003). Sport-Specific Practice and the Development of Expert Decision-Making. Journal of Applied Sport Psychology, 15(),
 • Bárcenas, D. i Román, J.D. (1991). Balonmano. Técnica y metodología. Barcelona: Gymnos.
 • Bayer, C. (1987). Técnica de balonmano. La formación del jugador. Barcelona: Hispano Europea.
 • Daza, G. i González, C. (1997). Handbol?... Quina passada!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Daza, G. i González, C. (1998). Passa i vine a jugar a Mini-Handbol!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X. (1996). Iniciació a l'handbol. Vol. I. "60 sessions pràctiques". Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X.; Martínez, M. i Escoda, J. (1998). Monitor bàsic d'handbol. Text del curs de monitor català d'handbol. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al balonmano. Vol. I. Fundamentos y ejerc.... Barcelona: Paidotribo.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al Balonmano. Vol II. Sistemas de juego y .... Barcelona: Paidotribo.
 • Castejón, J. (Coord) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Wanceulen editorial deportiva.
 • Gréhaigne, J.F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1999). The foundations of tactics and strategy in team sports. Journal of Teaching in Physical Education, 18(), 159-174
 • Gréhaine, J.F., Richard, J.F., & Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games. RoutledgeFalmer.
 • Griffin, L.L. & Butler, J.I. (Eds) (2005). Teaching Games for Understanding: theory, research, and practice . Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Lago, C., & Martín Acero, R. (2000). Deportes de equipo. Comprender la complejidad para elevar el rendimiento.. Barcelona: Inde.
 • López Ros, V. i Castejón, J. (2005). L’ensenyament integrat tècnicotàctic dels esports en edat escolar. Explicació i . Apunts, 79(), 40-48
 • López-Ros,V., Castejón-Oliva, F.J., Bouthier, D., & Llobet-Martí, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el enc. Ágora pra la Educación Física y el Deporte, 17(1), 45-60
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2011). La táctica individual en los deportes de equipo.. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2010). La táctica deportiva y la toma de decisiones. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López-Ros, V., & Sargatal, J.(Eds.) (2018). La acción técnica deportiva y su entrenamiento. Girona: Documenta Universitas.
 • Memmert, D., & Harvey, S. (2010). Identification of non-specific tactical tasks in invasion games. Physical Education and Sport Pedagogy, 15(),
 • Memmert, D. (2015). Teaching tactical creativity in sport. London: Routledge.
 • Miller, A. (2015). Games Centered Approaches in Teaching Children & Adolescents: Systematic Review . Journal of Teaching in Physical Education, 34(),
 • Ruiz, L.M. & Arruza, J. (2005). El proceso de toma de decisiones en el deporte. Clave de la eficiencia i el rend. Paidos.
 • Riera, J (1995). Estratègia, tàctica i tècnica esportives. Apunts, 39(), 45-56
 • Pinaud, P., & Díez, E. (2009). Percepción y creatividad en el proceso de aprendizaje del balonmano. Barcelona: Stonberg.
 • Williams, A.M., & Jackson, R.C. (2019). Anticipation and decision making in sport. London: Routledge.
 • Alvarez del Villar, C. (1985). La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Madrid: Gymnos.
 • Ardà, T. i Casal, C. (2003). Metodologia de la enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Corbeau, J. (1990). De la escuela....a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Erlagen, J. W. (1994). El entrenamiento físico del futbolista ( I i II ). Barcelona: Paidotribo.
 • Fradua, L. (1999). La visión del juego en el futbolista. Barcelona: Paidotribo.
 • Frattarola, C. i Sans, A. (2000). Entrenamiento en el fútbol base. Barcelona: Paidotribo.
 • Jimenez, F.J. (2001). El entrenador en la iniciación al fútbol. Training Fútbol, (67), 38-45
 • Lago, C. (2003). La enseñanza del fútbol en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • Martinez, C. i Nieto, T. (1982). Fútbol. Teoria y pràctica de la tècnica individual. Madrid: Esteban Sanz.
 • Segura, J. (2001). 1009 Ejercicios y Juegos de fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Vazquez, S. (1983). Fútbol base: La técnica aplicada a diversos niveles. Madrid: Esteban Sanz.
 • Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: CEDIF.
 • Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: CEDIFA.
 • Whitehead, N. i Malcolm, C. (2001). Entrenamiento de fútbol. Juegos, adiestramientos y prácticas. Barcelona: Paidotribo.
 • Futbolon. Recuperat , a www.futbolon.com
 • Entrenadores. Recuperat , a www.entrenadores.info/
 • Entrenador online. Recuperat , a www.entrenadoronline.com.ar/home.html
 • Inicia. Recuperat , a www.inicia.es/de/entrenador/
 • Futsal web. Recuperat , a www.usuarios.lycos.es/futsalweb/
 • Expert football. Recuperat , a www.expertfootball.com/es/
 • Futbol base. Recuperat , a www.futbolbase.com
 • Ab futbol. Recuperat , a www.abfutbol.com
 • Futbol preparadores fisicos. Recuperat , a www.futbolpreparadoresfisicos.com
 • Casamichana, D., San Román,J.,Calleja J., i Castellano J. (2015). Los juegos reducidos en el entrenamiento del fútbol. (Primera Edició). Futbol de libro.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un principi tàctic. (Tàctica) Disseny i execució d’un grup de tasques per ensenyar, entrenar i avaluar un principi tàctic ofensiu o defensiu.
-15% Contingut teòric.
-10% Exposició i pràctica.
6,25 No
AVC2: Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment. (Tàctica) Anàlisi d’un principi tàctic d’un esport de situació i realització d’un vídeo anàlisi de 4’.
Compartir aquest vídeo a la plataforma youtube.
3,75 No
AVC3: Anàlisi i elaboració d'un informe tècnic. (Tàctica) Visionat d’un vídeo i realització d’un informe tècnic.
Aquesta activitat es desenvoluparà a l’aula i els alumnes podran portar apunts.
5 No
AVC4: Examen de continguts teòrics i pràctics. (Tàctica) Prova per avaluar els coneixements teòrics i resoldre algun cas pràctica.
Preguntes test, preguntes veritat o fals i preguntes de desenvolupar.
10
AVC5: Examen de continguts pràctics (futbol) Prova en la qual s'avaluarà els continguts pràctics impartits a classe. 11,25
AVC6: Examen de continguts teòrics (futbol) Prova en la qual s'avaluarà els continguts teòrics impartits a classe. 5
AVC7: Elaboració de treballs (Treball d’observació i treball de disseny d’una sessió) (Futbol) Treball d’observació d’una sessió d’entrenament de futbol base i realitzar una anàlisi dels continguts tècnics-tàctics (17,5%). Aquest apartat no és recuperable.
Dissenyar i crear una sessió d’entrenament per un equip de futbol base (17,5%). Aquest apartat no és recuperable.
8,75 No
AVC8: Treball unitat didàctica (bàsquet) Creació d'una unitat didàctica de bàsquet per a secundària (30%). 7,5 No
AVC9: Seguiment de les entregues (bàsquet) Seguiment, entrega i presentació pràctica de diferents tasques relacionades amb la unitat didàctica (20%) 5 No
AVC10: Exàmen de resolució del cas pràctic (bàsquet) És un examen en el que es valorarà el contingut teòrico-pràctic a través de la resolució de diferents casos. 12,5
AVC11: Examen d'avaluació continuada (handbol) Contestar preguntes de caire teòric i pràctic sobre els continguts de l'assignatura, a partir de l'exposat, debatut i dut a terme a classe i de la lectura de textos i articles de referència. 12,5
AVC12: Disseny de tasques (handbol) Dissenyar tasques adreçades a l'assoliment dels objectius de les etapes d'iniciació a l'handbol, en grup (recuperable amb condicions). 8,75
ACV13: Posada en pràctica de tasques (handbol) Portar a la pràctica una o dues tasques dissenyades a l'AVC12 i fer-ne una anàlisi i valoració crítiques. 3,75 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

En cadascuna de les subassignatures cal assistir al 80% de les sessions presencials, per poder optar a l'avaluació continuada.

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota. També es farà mitjana en el cas que només una de les assignatures s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada).

Cada una de les subassignatures seran aprovades si es supera amb un 5 o més. En cas de no superar alguna de les parts que es consideri en cada subassignatura, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final per recuperar només la part suspesa.

Handbol:
AVALUACIÓ CONTINUADA
- AVC11.Examen d'avaluació continuada (handbol) (12,5%)
Avaluació de continguts de la subassignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada, continguts...)
Aquesta activitat d'avaluació s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui superior a 5, s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova, la nota final de la subassignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar la subassignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.
- AVC12. Disseny de tasques (handbol) (8,75%)
Elaboració d'un treball en grup relacionat amb els continguts de l'assignatura.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i és recuperable amb condicions.
- AVC13. Portada a la pràctica de tasques (3,75%)
Posada en pràctica d'una o dues tasques dissenyades a l'AVC12 i posterior anàlisi amb arguments i valoració crítica.
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat s'haurà d'assistir i participar obligatòriament a totes les sessions de posada en pràctica de tasques, encara que en alguna de les sessions l'alumne/a no en proposi cap directament. A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització i avaluació, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i no és recuperable.

AVALUACIÓ FINAL
AVF.Examen d'avaluació final (21,25%)
Constarà de dos apartats:
- Avaluació dels continguts de l'AVC11 (12,5%)
- Avaluació dels continguts de l'AVC12 (8,75%)
A l'avaluació final no es podrà dur a terme cap activitat equivalent a l'AAC13, donat que implica presencialitat obligatòriament (tant per a l'avaluació continuada com per a l'avaluació única). En el global de l'assignatura, doncs, amb aquest format d'avaluació la nota màxima a la qual es podrà optar és de 8,5.

Futbol:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. També hi haurà la possibilitat d'optar a avaluació final, la nota màxima que es podrà assolir serà de 10, com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Bàsquet:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. També hi haurà la possibilitat d'optar a avaluació final, però la nota màxima que es podrà assolir serà de 8 (el 20% de seguiment de les entregues no és recuperable). Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Tàctica:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. També hi haurà la possibilitat d'optar a avaluació final, però la nota màxima que es podrà assolir serà de 8. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Futbol:
- Examen de continguts pràctics (futbol) = 11,25 %
- Examen de continguts teòrics (futbol) = 5 %
- Elaboració de treballs (Treball d’observació i treball de disseny d’una sessió) = 8,75 %

Bàsquet:
- Treball individual d'una unitat didàctica = 7,5%
- Seguiment de les entregues i presentació = 5%
- Examen de resolució del cas pràctic = 12,5%

Tàctica:
- Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un principi tàctic = 6,25%
- Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment = 3,75%
- Anàlisi i elaboració d'un informe tècnic = 5
- Examen de continguts teòrics i pràctics = 10%

Handbol:
- AVU1.Examen d'avaluació única (handbol) (12,5%)
Avaluació dels continguts de l'AVC11 i l'AVC12.
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui superior a 5, la nota final de la subassignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar la subassignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.
- AVU2. Disseny de tasques (handbol) (8,75%)
Avaluació dels continguts de l'AVC12. En aquest cas, aquesta activitat es farà individualment.
- AVU3.Posada en pràctica de tasques (3,75%)
Avaluació dels continguts de l'AVC13
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat, l'alumne/a haurà de desenvolupar-la obligatòriament en una sessió pràctica presencial.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota. També es farà mitjana en el cas que només una de les assignatures s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de cada una de les assignatrues són els que s'apunten a continuació:
TÀCTICA
OA1.- Entendre i saber utilitzar correctament els conceptes bàsics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA2.- Conèixer els principis tàctics dels esports col•lectius i identificar-los en la pràctica de diversos esports.
OA3.- Dissenyar i dirigir exercicis i activitats d’entrenament de la tàctica individual i col•lectiva dels esports col•lectius
OA4.- Conèixer i utilitzar els models tàctics comprensius d’iniciació als esports col·lectius
OA5.- Analitzar i comentar articles acadèmics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA6.- Demostrar iniciativa i interès en la pròpia formació en relació als continguts de l’assignatura.
OA7.- Utilitzar noves tecnologies per difondre coneixement relacionat amb la competència tàctica.

BÀSQUET
OA1.- Conèixer l'origen històric del bàsquet i la seva evolució, així com el seu reglament bàsic, la simbologia i la nomenclatura bàsica.
OA2.- Adquirir un coneixement procedimental, declaratiu i estratègic dels elements tecnicotàctics bàsics de l'bàsquet, tant ofensius com defensius.
OA3.- Analitzar els avantatges i inconvenients de les diferents corrents metodològiques en l'ensenyament del bàsquet, en l'etapa d'iniciació.
OA4.- Adequar els objectius, el disseny, la progressió i avaluació de tasques als elements tècnic-tàctics del bàsquet.
OA5.- Comprendre la importància de contextualitzar (situació real de joc) l'aprenentatge per desenvolupar la capacitat tàctica i dominar els criteris que les defineixen per dissenyar situacions i contextos de pràctica que proporcionin un aprenentatge comprensiu, significatiu.
OA6.- Elaborar una seqüenciació de continguts dinàmica vinculada als elements tècnic-tàctics del bàsquet mitjançant fulls de càlcul.
OA7.- Elaborar unitats didàctiques que facilitin l'adquisició d'un coneixement procedimental, declaratiu i estratègic dels elements tècnic-tàctics bàsics del bàsquet.

FUTBOL
OA1 .- Conèixer l’origen històric del futbol i la seva evolució amb els conseqüents canvis
OA2.- Dominar els aspectes reglamentaris més rellevants així com la terminologia i el vocabulari bàsic d’aquest esport.
OA3.- Analitzar l’estructura global del futbol per tal d’identificar els fonaments bàsics de la tècnica, la tàctica i l’estratègia.
AO4 .- Conèixer i dominar els diferents corrents pedagògics en l’ensenyament del futbol en l’etapa d’iniciació
AO5.- Aplicar la metodologia específica per a desenvolupar sessions d’aprenentatge del futbol segons el nivell i la edat dels nens.
AO6 .- Conèixer els diferents factors de progressió per tal de desenvolupar exercicis , activitats i jocs d’aprenentatge de futbol.
AO8 .- Diagnosticar errors en la realització dels elements tècnics, tàctics i estratègics bàsics del futbol en l’etapa d’iniciació.
AO7 .- Reconèixer la diferència entre el futbol educatiu i el futbol de rendiment.

HANDBOL
OA1.- Assolir els coneixements per atendre la promoció i la iniciació de l’handbol en els diferents àmbits professionals.
OA2.- Conèixer el procés d’iniciació a l’handbol en el pla de la formació bàsica i la seva metodologia d’aplicació.
OA3.- Adquirir els conceptes bàsics de reglament i els fonaments tècnics i tàctics de l’handbol per desenvolupar un procés d’iniciació a l’handbol.
OA4.- Dirigir un grup d’iniciació en handbol i avaluar el seu procés d’aprenentatge.
OA5.- Identificar els objectius i continguts de cadascuna de les etapes d’iniciació a l’handbol i saber crear activitats per assolir-los i avaluar-los.
OA6.- Conèixer la simbologia i representació gràfica de les accions del joc.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L'exposició teòrica i pràctica dels continguts es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a les instal·lacions esportives.

Escenari IV. Confinament:
L'exposició teòrica i pràctica dels continguts es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb les següents adaptacions.

HANDBOL:
Avaluació continuada:
- AVC11.Examen d'avaluació continuada (handbol) (7,5%)
Es mantenen les condicions, tot i que es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 7,5%.
- AVC12. Disseny de tasques (handbol) (13,75%)
El percentatge de nota que atorgarà a la qualificació final de l'assignatura serà del 13,75%, per la qual cosa s'ampliaran els continguts a desenvolupar.
- AVC13. Portada a la pràctica de tasques (3,75%)
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'exposició la qual haurà de ser, igualment, analitzada amb arguments i valorada críticament de cara a l'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a totes les sessions d'avaluació.

Avaluació final:
- AVF.Examen d'avaluació final (handbol) (21,25%). Es farà de forma no presencial i es mantenen les condicions.

Avaluació única:
- AVU1.Examen d'avaluació continuada (handbol) (7,5%)
Es mantenen les condicions, tot i que es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 7,5%.
- AVU2.Disseny de tasques (handbol) (13,75%)
El percentatge de nota que atorgarà a la qualificació final de l'assignatura serà del 13,75%, per la qual cosa s'ampliaran els continguts a desenvolupar.
- AVU3.Portada a la pràctica de tasques (3,75%)
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'exposició la qual haurà de ser, igualment, analitzada amb arguments i valorada críticament de cara a l'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència en una sessió d'avaluació.

TÀCTICA:
Avaluació continuada:
AVC1: Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un principi tàctic (Tàctica) | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.
AVC2: Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment (Tàctica) | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.
AVC3: Anàlisi i elaboració d'un informe tècnic (Tàctica) | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.5
AVC4: Examen de continguts teòrics i pràctics (Tàctica) | L'examen es realitzarà de manera virtual.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Avaluació única:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

FUTBOL
Avaluació continuada:
AVC5: Examen de continguts pràctics | L'examen es realitzarà de manera virtual.
AVC6: Examen de continguts teòrics | L'exàmen es realitzarà de manera virtual.
AVC7: Elaboració de treballs (treball d'observació i treball de disseny d'una sessió) | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Avaluació única:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

BÀSQUET:
Avaluació continuada:
AVC8: Treball d'una UD (bàsquet) | L'entrega es realitzarà a través del moodle.
AVC9: Seguiment de les entregues (bàsquet) | L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment de manera virtual.
AVC9: Examen de resolució del cas pràctic (bàsquet) | L'examen es realitzarà de manera virtual.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Avaluació única:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.