Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Tàctica Les relacions de cooperació i d'oposició són claus per entendre els esports col·lectius d'invasió. En aquesta assignatura s'incidirà en els conceptes bàsics relatius a l'organització i desenvolupament d'aquests esports i en la pràctica i assimilació dels models comprensius d'iniciació als esports col·lectius. Bàsquet El bàsquet és el segon esport col·lectiu més practicat a la nostra cultura, per altra banda, els esports col·lectius formen part del contingut curricular de l'àrea d'Educació Física a l'ESO i al batxillerat. Aquestes raons, entre d'altres, justifiquen que el professional en CAFE tingui uns coneixements procedimentals, declaratius i estratègics que li permetin ser competents en l'ensenyament dle mateix a nivell d'iniciació. Futbol El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric-pràctic d’iniciació al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d’afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell d’iniciació en l’ensenyament del futbol. Handbol Aquest curs es presenten els fonaments reglamentaris, tècnics, tàctics i estratègics de l'handbol i del joc reduït, el minihandbol. Es proposen també les etapes del procés d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins a l'inici del joc estructurat. Per a cadascuna de les etapes es defineixen els objectius específics, els continguts tècnics, tàctics i estratègics que l'estructuren i les pautes i recomanacions metodològiques per assolir-los.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP ESPAR MOYA  / PERE GRATACOS BOIX  / ANNA JODAR PORTAS  / POL PLANAS PEREZ  / RICARD PRADAS CASAS  / ARNAU SACOT BISBE
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup DG

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP ESPAR MOYA  / PERE GRATACOS BOIX  / ANNA JODAR PORTAS  / POL PLANAS PEREZ  / RICARD PRADAS CASAS  / ARNAU SACOT BISBE
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. TÀCTICA C.1- Introducció als esports d’equip: Definició; Lògica interna dels esports d’equip; Elements comuns dels esports d’equip; Classificació; Conceptes bàsics: Estratègia, Tàctica i Tècnica. C.2- Organització jeràrquica de la Tàctica: Principis Tàctics; Tàctica Col·lectiva: Sistemes de joc, tàctica grupal, mitjans bàsics de la tàctica col·lectiva; Tàctica Individual: Percepció, Presa de decisions; Tècnica: Eficàcia de la resposta motriu. C.3- Models d'ensenyament de la Tàctica: Models comprensius; Model Integrat; Aprenentatge Implícit; Models ecològics; Constraints-led approach i Nonlinear pedagogy C.4- Estratègies didàctiques i metodològiques: Jocs reduïts/Small Sided Games (SSG), Construcció de Tasques d'Aprenentatge, Intervenció de l'Entrenador/a.

2. BÀSQUET C1.- El baloncesto C1.1- Origen y evolución. C1.2- Reglamentación básica. Nomenclatura. C2.- Naturaleza estructural y funcional. C2.1- Características del juego C2.2- Principios y fases comunes en los deportes de colaboración-oposición. C2.3- Acciones comunes en los deportes de colaboración-oposición. C2.4- Acciones colectivas básicas del equipo en posesión del balón. C2.5- Acciones colectivas básicas del equipo sin posesión del balón C2.6- Consecuencias para la construcción de situaciones de enseñanza contextualizadas C3.- Iniciación al baloncesto: ¿qué enseñar? C3.1- Qué és jugar a baloncesto. C3.2- Tipo de habilidades. C3.3- Objetivos tácticos del jugador con balón de los que se derivan los elementos técnicos específicos. Elementos técnicos básicos. C3.4- Consecuencias para la construcción de situaciones de enseñanza contextualizadas C3.5- Táctica individual - Capacidad tàctica: pautas para su desarrollo C3.4- Táctica colectiva: conceptos tácticos básicos específicos del baloncesto C3.5- Consecuencias para la construcción de situaciones de enseñanza contextualizadas C4.- Iniciación al baloncesto: ¿cómo enseñar? C4.1- Corrientes metodológicas imperantes C4.2- Ámbito de aplicación y metodología C4.3- Edad de los alumnos y metodología C4.4- Principios metodológicos

3. FUTBOL C1 .- El futbol C1.1 Història i evolució del futbol. El futbol actual. C1.2 Evolució de les regles i del joc fins als nostres dies. C1.3 El reglament del futbol. C2 .- El futbol com esport col•lectiu C2.1 Característiques del joc. C2.2 Classificació convencional de les edats . Les diferents edats en el futbol segons la RFEF. C2.3 Models d’ensenyament del futbol : futbol a 5, a 7 i a 11 C3 .- El procés d’ensenyament- aprenentatge del futbol C3.1 Els models d’intervenció en la iniciació del futbol : pedagogia analítica i pedagogia global C3.2 Elements a tenir en compte en el futbol : tàctica, tècnica, preparació física i psicologia. C3.3 Aspectes o fonaments bàsics del futbol: Procés ofensiu, procés defensiu, sistemes de joc, organització del joc C4 .- Organització del joc en el futbol C4.1 La tècnica o models d’execució C4.2 Classificació de la tècnica : Tècnica individual i tècnica col•lectiva C4.3 Tècnica del porter : tècnica individual i tècnica col•lectiva. C5 .- Habilitats i destreses específiques del futbol C5.1 Accions importants en la tècnica individual : Conducció ( manejar ), passada i recepció ( control ), driblatge, tir C6 .- Errors més freqüents en la iniciació al futbol C6.1 Identificació dels errors més freqüents en les accions tècniques . C6.2 Solucions C7 .- Exercicis i jocs d’iniciació C7.1 Metodologia del treball tècnic C7.2 Progressions pedagògiques. C7.3 Factors a tenir en compte en la planificació de l’entrenament tècnic.

4. HANDBOL C1.- L'handbol: característiques i reglament C1.1 - L'handbol: un esport de col·laboració/oposició C1.2 - Els elements bàsics del reglament de l'handbol C1.3 - La simbologia de l'handbol C2.- El minihandbol C2.1 - Característiques generals C2.2 - Principals qüestions reglamentàries C3.- El procés d'iniciació a l'handbol C3.1 – Introducció i metodologia C3.2 – Les etapes d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins al joc intencional C3.3 - Criteris i eines de selecció, avaluació i control de les activitats en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l'handbol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 56 60 116
Classes participatives 12 6 18
Elaboració de treballs 16 39 55
Prova d'avaluació 13 48 61
Resolució d'exercicis 2 29 31
Simulacions 11 8 19
Total 110 190 300

Bibliografia

 • Antón, J.L. (1990). Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos.
 • Baker J., & Côté, J. (2003). Sport-Specific Practice and the Development of Expert Decision-Making. Journal of Applied Sport Psychology, 15(),
 • Bárcenas, D. i Román, J.D. (1991). Balonmano. Técnica y metodología. Barcelona: Gymnos.
 • Bayer, C. (1987). Técnica de balonmano. La formación del jugador. Barcelona: Hispano Europea.
 • Daza, G. i González, C. (1997). Handbol?... Quina passada!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Daza, G. i González, C. (1998). Passa i vine a jugar a Mini-Handbol!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X. (1996). Iniciació a l'handbol. Vol. I. "60 sessions pràctiques". Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X.; Martínez, M. i Escoda, J. (1998). Monitor bàsic d'handbol. Text del curs de monitor català d'handbol. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al balonmano. Vol. I. Fundamentos y ejerc.... Barcelona: Paidotribo.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al Balonmano. Vol II. Sistemas de juego y .... Barcelona: Paidotribo.
 • Castejón, J. (Coord) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Wanceulen editorial deportiva.
 • Gréhaigne, J.F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1999). The foundations of tactics and strategy in team sports. Journal of Teaching in Physical Education, 18(), 159-174
 • Gréhaine, J.F., Richard, J.F., & Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games. RoutledgeFalmer.
 • Griffin, L.L. & Butler, J.I. (Eds) (2005). Teaching Games for Understanding: theory, research, and practice . Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Lago, C., & Martín Acero, R. (2000). Deportes de equipo. Comprender la complejidad para elevar el rendimiento.. Barcelona: Inde.
 • López Ros, V. i Castejón, J. (2005). L’ensenyament integrat tècnicotàctic dels esports en edat escolar. Explicació i . Apunts, 79(), 40-48
 • López-Ros,V., Castejón-Oliva, F.J., Bouthier, D., & Llobet-Martí, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el enc. Ágora pra la Educación Física y el Deporte, 17(1), 45-60
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2011). La táctica individual en los deportes de equipo.. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2010). La táctica deportiva y la toma de decisiones. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López-Ros, V., & Sargatal, J.(Eds.) (2018). La acción técnica deportiva y su entrenamiento. Girona: Documenta Universitas.
 • Memmert, D., & Harvey, S. (2010). Identification of non-specific tactical tasks in invasion games. Physical Education and Sport Pedagogy, 15(),
 • Memmert, D. (2015). Teaching tactical creativity in sport. London: Routledge.
 • Miller, A. (2015). Games Centered Approaches in Teaching Children & Adolescents: Systematic Review . Journal of Teaching in Physical Education, 34(),
 • Ruiz, L.M. & Arruza, J. (2005). El proceso de toma de decisiones en el deporte. Clave de la eficiencia i el rend. Paidos.
 • Riera, J (1995). Estratègia, tàctica i tècnica esportives. Apunts, 39(), 45-56
 • Pinaud, P., & Díez, E. (2009). Percepción y creatividad en el proceso de aprendizaje del balonmano. Barcelona: Stonberg.
 • Williams, A.M., & Jackson, R.C. (2019). Anticipation and decision making in sport. London: Routledge.
 • Alvarez del Villar, C. (1985). La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Madrid: Gymnos.
 • Ardà, T. i Casal, C. (2003). Metodologia de la enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Corbeau, J. (1990). De la escuela....a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Erlagen, J. W. (1994). El entrenamiento físico del futbolista ( I i II ). Barcelona: Paidotribo.
 • Fradua, L. (1999). La visión del juego en el futbolista. Barcelona: Paidotribo.
 • Frattarola, C. i Sans, A. (2000). Entrenamiento en el fútbol base. Barcelona: Paidotribo.
 • Jimenez, F.J. (2001). El entrenador en la iniciación al fútbol. Training Fútbol, (67), 38-45
 • Lago, C. (2003). La enseñanza del fútbol en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • Martinez, C. i Nieto, T. (1982). Fútbol. Teoria y pràctica de la tècnica individual. Madrid: Esteban Sanz.
 • Segura, J. (2001). 1009 Ejercicios y Juegos de fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Vazquez, S. (1983). Fútbol base: La técnica aplicada a diversos niveles. Madrid: Esteban Sanz.
 • Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: CEDIF.
 • Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: CEDIFA.
 • Whitehead, N. i Malcolm, C. (2001). Entrenamiento de fútbol. Juegos, adiestramientos y prácticas. Barcelona: Paidotribo.
 • Futbolon. Recuperat , a www.futbolon.com
 • Entrenadores. Recuperat , a www.entrenadores.info/
 • Entrenador online. Recuperat , a www.entrenadoronline.com.ar/home.html
 • Inicia. Recuperat , a www.inicia.es/de/entrenador/
 • Futsal web. Recuperat , a www.usuarios.lycos.es/futsalweb/
 • Expert football. Recuperat , a www.expertfootball.com/es/
 • Futbol base. Recuperat , a www.futbolbase.com
 • Ab futbol. Recuperat , a www.abfutbol.com
 • Futbol preparadores fisicos. Recuperat , a www.futbolpreparadoresfisicos.com
 • Casamichana, D., San Román,J.,Calleja J., i Castellano J. (2015). Los juegos reducidos en el entrenamiento del fútbol. (Primera Edició). Futbol de libro.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un principi tàctic. (Tàctica) Disseny i execució d’un grup de tasques per ensenyar, entrenar i avaluar un principi tàctic ofensiu o defensiu.
-15% Contingut teòric.
-10% Exposició i pràctica.
6,25
AVC2: Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment. (Tàctica) Anàlisi d’un principi tàctic d’un esport de situació i realització d’un vídeo anàlisi de 4’.
Compartir aquest vídeo a la plataforma youtube.
3,75
AVC3: Anàlisi i elaboració d'un informe tècnic. (Tàctica) Visionat d’un vídeo i realització d’un informe tècnic.
Aquesta activitat es desenvoluparà a l’aula i els alumnes podran portar apunts.
5
AVC4: Examen de continguts teòrics i pràctics. (Tàctica) Prova per avaluar els coneixements teòrics i resoldre algun cas pràctica.
Preguntes test, preguntes veritat o fals i preguntes de desenvolupar.
10
AVC5: Examen de continguts pràctics (futbol) Prova en la qual s'avaluarà els continguts pràctics impartits a classe. 11,25
AVC6: Examen de continguts teòrics (futbol) Prova en la qual s'avaluarà els continguts teòrics impartits a classe. 5
AVC7: Elaboració de treballs (Treball d’observació i treball de disseny d’una sessió) (Futbol) Treball d’observació d’una sessió d’entrenament de futbol base i realitzar una anàlisis dels continguts tècnics-tàctics (20%). Aquest apartat no és recuperable.
Dissenyar i crear una sessió d’entrenament per un equip de futbol base (15%). Aquest apartat és recuperable.
8,75
AVC8: Prova pràctica (bàsquet) Situació de joc real reduït 12,5
AVC9: Exàmen de resolució del cas pràctic (bàsquet) És un examen en el que es valorarà el contingut teòrico-pràctic a través de la resolució d'un cas. L'examen inclourà preguntes referents a les lectures proposades pel professor 12,5
AVC10: Examen (handbol) Contestar preguntes de caire teòric i pràctic sobre els continguts de l'assignatura, a partir de l'exposat, debatut i dut a terme a classe i de la lectura de textos i articles de referència. 12,5
AVC11: Proposta pràctica (handbol) Dissenyar tasques per a les etapes d'iniciació a l'handbol i porta-ne alguna a la pràctica. La part de disseny de tasques representa el 70% de la nota total (recuperable amb condicions) i la part de posada en pràctica, el 30% (no recuperable). Per poder ser avaluat/da de la posada en pràctica de tasques, l'estudiant haurà d'haver assistit a algunes sessions obligatòries (a principi de curses detallarà el calendari, juntament amb les altres condicions d'avaluació). 12,5

Qualificació

En cadascuna de les subassignatures cal assistir al 80% de les sessions presencials, per poder optar a l'avaluació continuada.

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota. També es farà mitjana en el cas que només una de les assignatures s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada).

Cada una de les subassignatures seran aprovades si es supera amb un 5 o més. En cas de no superar alguna de les parts que es consideri en cada subassignatura, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final per recuperar només la part suspesa.

AVALUACIÓ FINAL
Futbol:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. Els alumnes que es presentin a l'avaluació final hauran de realitzar, d'una banda, l'examen final (AVC5 i AVC6 = 65%) que hauran d'aprovar obligatòriament amb un 5 i, d'altra banda, hauran d'entregar el treball de disseny d'una sessió (15%). Per tant, l'alumne que es presenti a l'avaluació final podrà optar com a màxim a un 8.
Handbol:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. També hi haurà la possibilitat d'optar a avaluació final, però la nota màxima que es podrà assolir serà de 8,5. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.
Tàctica:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. També hi haurà la possibilitat d'optar a avaluació final, però la nota màxima que es podrà assolir serà de 8. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell/a estudiant que:
- no hagi volgut o no s'hagi pogut presentar a l'avaluació continuada, o
- no s'hagi presentat a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de cada una de les assignatrues són els que s'apunten a continuació:
TÀCTICA
OA1.- Entendre i saber utilitzar correctament els conceptes bàsics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA2.- Conèixer els principis tàctics dels esports col•lectius i identificar-los en la pràctica de diversos esports.
OA3.- Dissenyar i dirigir exercicis i activitats d’entrenament de la tàctica individual i col•lectiva dels esports col•lectius
OA4.- Conèixer i utilitzar els models tàctics comprensius d’iniciació als esports col·lectius
OA5.- Analitzar i comentar articles acadèmics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA6.- Demostrar iniciativa i interès en la pròpia formació en relació als continguts de l’assignatura.
OA7.- Utilitzar noves tecnologies per difondre coneixement relacionat amb la competència tàctica.

BÀSQUET
OA1.- Conocer el origen histórico del baloncesto y su evolución, así como su reglamento básico, la simbología y la nomenclatura básica.
OA2.- Adquirir un conocimiento procedimental, declarativo y estratégico de los elementos técnico-tácticos básicos del baloncesto, tanto ofensivos como defensivos.
OA3.- Analizar las ventajas e inconvenientes de las diferentes corrientes metodológicas en la enseñanza del baloncesto, en la etapa de iniciación.
OA4.- Determinar la metodología de enseñanza más conveniente a aplicar en función del nivel de conocimiento de los sujetos, de la edad de los mismos, del ámbito del que se trate y del contenido objeto de aprendizaje.
OA5.- Comprender la importancia de contextualizar (situación real de juego) el aprendizaje para desarrollar la capacidad táctica y dominar los criterios que las definen para diseñar situaciones y contextos de práctica que proporcionen un aprendizaje comprensivo, significativo.
OA6.- Analizar la práctica de los sujetos para detectar la presencia o ausencia de errores en la realización de los elementos técnico-tácticos básicos del baloncesto, para a continuación, establecer pautas de corrección.
OA7.- Elaborar unidades didácticas que faciliten la adquisición de un conocimiento procedimental, declarativo y estratégico de los elementos técnico-tácticos básicos del baloncesto.

FUTBOL
OA1 .- Conèixer l’origen històric del futbol i la seva evolució amb els conseqüents canvis
OA2.- Dominar els aspectes reglamentaris més rellevants així com la terminologia i el vocabulari bàsic d’aquest esport.
OA3.- Analitzar l’estructura global del futbol per tal d’identificar els fonaments bàsics de la tècnica, la tàctica i l’estratègia.
AO4 .- Conèixer i dominar els diferents corrents pedagògics en l’ensenyament del futbol en l’etapa d’iniciació
AO5.- Aplicar la metodologia específica per a desenvolupar sessions d’aprenentatge del futbol segons el nivell i la edat dels nens.
AO6 .- Conèixer els diferents factors de progressió per tal de desenvolupar exercicis , activitats i jocs d’aprenentatge de futbol.
AO8 .- Diagnosticar errors en la realització dels elements tècnics, tàctics i estratègics bàsics del futbol en l’etapa d’iniciació.
AO7 .- Reconèixer la diferència entre el futbol educatiu i el futbol de rendiment.

HANDBOL
OA1.- Assolir els coneixements per atendre la promoció i la iniciació de l’handbol en els diferents àmbits professionals.
OA2.- Conèixer el procés d’iniciació a l’handbol en el pla de la formació bàsica i la seva metodologia d’aplicació.
OA3.- Adquirir els conceptes bàsics de reglament i els fonaments tècnics i tàctics de l’handbol per desenvolupar un procés d’iniciació a l’handbol.
OA4.- Dirigir un grup d’iniciació en handbol i avaluar el seu procés d’aprenentatge.
OA5.- Identificar els objectius i continguts de cadascuna de les etapes d’iniciació a l’handbol i saber crear activitats per assolir-los i avaluar-los.
OA6.- Conèixer la simbologia i representació gràfica de les accions del joc.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport