Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo TENNIS El tennis és un esport d'oposició i adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'oponent no la pugui tornar. La matèria se centra en les generalitats de l'esport i en la iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. Es plantegen eines i recursos metodològics del tennis i la transferència a d'altres esports de raqueta. JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ivan Ribas Cuenca  / Alex Salas Castella
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ivan Ribas Cuenca  / Alex Salas Castella
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. JUDO

          1.1. - ELS ESPORTS DE LLUITA 1.1- Contextualització dins els esports d’adversari 1.2- Classificació 1.3- Característiques generals

          1.2. - EL JUDO 2.1-Història i evolució 2.2- Conceptes bàsics i aspectes formals en la pràctica del judo 2.3- Aspectes bàsics del reglament 2.4- Nomenclatura bàsica

          1.3. - METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL JUDO 3.1- Consideracions generals en el procés d’iniciació de l’ensenyament del judo 3.2- Fonaments del judo 3.3- Pràctica dels elements tècnics i tàctics (nivell iniciació) 3.4- Mètodes i models d’ensenyament de la tècnica bàsica en judo

          1.4. - ELS ESPORTS DE LLUITA EN L'ÀMBIT EDUCATIU 4.1- Elements educatius del judo 4.2- Proposta metodològica per l’ensenyament i l’aprenentatge d’activitats i jocs de lluita 4.2.1- Orientacions didàctiques i estratègies d’intervenció docent. 4.2.2- Disseny d’una proposta didàctica i aplicació pràctica. 4.3- Pràctica de jocs de lluita i d’oposició 4.4- Criteris per la classificació dels jocs de lluita i d’oposició.

          1.5. - L'ENTRENAMENT EN ELS ESPORTS DE LLUITA 5.1- Anàlisi dels factors que condicionen la pràctica 5.2- Riscos i prevencions en edats infantils 5.3- Desenvolupament de les capacitats condicionals 5.4- Planificació i estructura de l’entrenament esportiu

2. TENNIS

          2.1. Generalitats i organització del tennis

          2.2. Els fonaments de la tècnica, la tàctica i l'estratègia en el tennis

          2.3. Les eines metodològiques i didàctiques per a l'ensenyament i entrenament del tennis

          2.4. Disseny, intervenció i avaluació d'activitats de tennis en funció dels i les esportistes

          2.5. El rol de les persones tècniques en el tennis

          2.6. L'organització de competicions i esdeveniments de tennis

          2.7. Altres esports de raqueta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 17,00 0 19,00
Elaboració individual de treballs 3,00 45,00 0 48,00
Lectura / comentari de textos 5,00 32,00 0 37,00
Prova d'avaluació 7,00 70,00 0 77,00
Seminaris 15,00 6,00 0 21,00
Sessió expositiva 14,00 4,00 14,00 32,00
Sessió participativa 1,00 0 0 1,00
Sessió pràctica 29,00 36,00 0 65,00
Total 76,00 210,00 14,00 300

Bibliografia

 • Taira, S. (2009). La esencia del Judo (Volúmenes I y II). Gijón: Satori.
 • Álamo, J.M. (2008). La iniciación al judo en la educación física escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • García-García, J.M. (2006). Judo, juegos para la mejora del aprendizaje de las técnicas. Barcelona: Paidotribo.
 • Kano, J. (1989). Judo Kodokan. Madrid: Eyras.
 • COE (1993). Tenis. Comité Olímpico Español (I i II) . Madrid: COE.
 • Díaz. J. (1995). El currículum de la educación física en la reforma educativa. Barcelona: Inde.
 • Federación Alemana de Tenis (1982). Escuela de campeones. Vol 1-5. Barcelona: Hispano Europea.
 • FFT. (1987). Mini-tennis, Maxi-tennis. París: Vigot.
 • VVAA (2000). I ARA, TENNIS!!! Material didàctic de tennis a les escoles. Barcelona: Federació Catalana de Tennis.
 • Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Sanz, D. (2014). El tenis en la escuela. Barcelona: Paidotribo.
 • Torres, G. y Carrasco, L. (2005). El tenis en la escuela. Barcelona: Inde.
 • Batalla, A. (2002). Deportes individuales. Barcelona: Inde.
 • Elliot, B., Reid, M. & Crespo, M. (2009). Technique development in tennis stroke production. Londres: International Tennis Federation.
 • Reid, M., Quinn, A. & Crespo, M. (2003). Strength and conditioning for tennis. Londres: International Tennis Federation.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exàmen teòric (judo) Preguntes dels seminaris, dels articles i del treball autònom 19
AVC2: Disseny d'un treball (judo) En grup 8
AVC3: Exàmen pràctic (judo) Per parelles: demostració de l'execució de les diferents tècniques de judo treballades a les sessions pràctiques 13
AVC4: Intervenció en les pràctiques (judo) Demostrar una actitud activa en les classes pràctiques i proposar i aplicar una proposta d'exercici per a respondre a un objectiu concret 10 No
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis. Individualment caldrà dissenyar una sessió d'entrenament de tennis atenent a les pautes especificades prèviament pel professor/a. 10
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis. Individualment, caldrà dirigir la sessió d'entrenament de tennis que s'haurà dissenyat prèviament. 10
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis. L'estudiant observarà i avaluarà la sessió posada en pràctica per un company/a. 5
AVC8: Examen teòric. Preguntes de les sessions teòriques, dels seminaris, dels articles, de les pràctiques i del treball autònom. 20
AVC9: Treball d'anàlisi del tennis i autoavaluació del joc. L'estudiant haurà de preparar un informe on analitzarà l'esport del tennis i realitzarà una autoavaluació. 5

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

És imprescindible aprovar cadascuna de les matèries per separat (judo i tennis) per a poder fer la mitjana de la nota.

Cadascuna de les matèries (judo i tennis) seran aprovades si se superen amb una nota de 5 o més cadascuna de les parts de què estan composades. En cas de no superar alguna de les parts, l'alumnat podrà recuperar només la part suspesa.

L'avaluació final única per a l'alumnat que no hagi assistit al 80% de les pràctiques consistirà en un examen teòric i pràctic i un treball aplicat (judo i tennis).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor/a responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:
AVU1: Examen teòric (judo): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5).
AVU2: Disseny d'un treball individual (judo): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5).
AVU3: Examen pràctic (judo): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5).
-
AVU4: Disseny, implementació i reflexió d'una sessió pràctica de tennis (tennis): 25% (s'haurà d'aprovar amb un 5). S'entregarà en format vídeo.
AVU5: Anàlisi d'una sessió de tennis (tennis): 15% (s'haurà d'aprovar amb un 5).
AVC6: Examen de continguts teòrico-pràctics (tennis): 40% (s'haurà d'aprovar amb un 5).
AVC7: Treball d'anàlisi del tennis i autoavaluació del joc (tennis): 20% (s'haurà d'aprovar amb un 5). S'entregarà en format vídeo.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible aprovar cadascuna de les matèries per separat (judo i tennis) per a poder fer la mitjana de la nota.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

El objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:

OA1.- Assolir uns coneixements generals sobre el judo, el tennis i els esports de lluita i de raqueta.
OA2.- Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris, i el domini d’aquells que siguin imprescindibles per a la pràctica.
OA3.- Conduir activitats lúdiques que puguin permetre el domini dels fonaments dels esports d'adversari.
OA4.- Conèixer i valorar les possibilitats educatives i recreatives dels esports d'adversari.
OA5.- Dissenyar propostes metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge en els esports d'adversari amb caràcter educatiu i recreatiu.
OA6.- Conèixer i identificar els elements que intervenen en l’entrenament dels esports d'adversari.
OA7.- Desenvolupar el nivell d’autonomia i competència necessaris per la recerca i la intervenció professional.

La majoria de classes són pràctiques, per tant, per poder-les desenvolupar correctament cal portar la roba esportiva específica per al judo (judogui). En el cas del tennis, els estudiants poden portar raqueta pròpia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
- Judo: l'exposició teòrica i pràctica de les sessions de judo es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a la instal·lació esportiva.
- Tennis: l'exposició teòrica de continguts de tennis, el disseny d'activitats pràctiques de tennis, el desenvolupament d'un cas pràctic: la sessió de tennis i el seminari d'esports de raqueta es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a la instal·lació esportiva.

Escenari IV. Confinament:
- Judo: Les classes teòriques i pràctiques de judo es realitzaran de forma no presencial a través de classes virtuals i supòsits pràctics al moodle.
- Tennis: L'exposició teòrica de continguts de tennis es desenvoluparà de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle. El disseny d'activitats pràctiques de tennis i el desenvolupament d'un cas pràctic s'encarregarà i es lliurarà a través del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA:
Judo:
AVC1: Examen teòric | Es desenvoluparà de manera virtual a través de moodle.
AVC2: Disseny d'un treball | Es manté el format del treball i s'entregarà a través de moodle.
AVC3: Examen pràctic | Serà individual i es realitzarà de manera virtual.
AVC4: Intervenció en les pràctiques | Es realitzarà a través de supòsits pràctics i tasques interactives a través del moodle.

Tennis:
AVC5: Disseny sessió pràctica de tennis | Es realitzarà a través del moodle.
AVC6: Direcció d'una sessió pràctica de tennis | Es descriurà i justificarà la sessió a través d'un annex a aquesta i lliurament de manera virtual.
AVC7: Observació-Avaluació d'una sessió de tennis | Es realitzarà de manera virtual / Observación - Evaluación de una sesión de tennis.
AVC8: Examen teòric | Es realitzarà de manera virtual.
AVC9: Treball d'anàlisi de l'esport del tennis i autoavaluació del joc | Es realitzarà amb el mateix format adaptant-ne les condicions de la gravació.

Per optar a l'avaluació continuada de les dues subassignatures s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques.

AVALUACIÓ FINAL:
Les activitats i criteris d'avaluació de les dues subassignatures es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

AVALUACIÓ ÚNICA:
Les activitats i criteris d'avaluació de les dues subassignatures es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.