Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’atletisme és un esport individual bàsic ja que comporta tres habilitats motrius essencials en la majoria d’esports: córrer, saltar i llançar. Dins d’aquestes tres habilitats s’hi poden classificar les diferents especialitats de l’atletisme. Al llarg de l’assignatura s’adquiriran els coneixements bàsics per afavorir els aprenentatges de l'infant en l'etapa d'iniciació a l’atletisme: coneixements teòrics, pràctics i de reglament. Alhora, l’assignatura vetllarà perquè l’alumnat, a través de l’anàlisi de la motricitat i el coneixement de pautes de correcció, pugui ser més eficient en la seva pròpia motricitat relacionada amb el salt, la cursa i el llançament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA MASO GRATACOS  / JORDI VICENS BORDAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Generalitats de l’atletisme.

2. Curses: tècnica de cursa, sortides, relleus, curses amb tanques i/o obstacles, marxa atlètica, curses de velocitat, mig-fons i curses de resistència.

3. Salts: salt d’alçada, triple salt, salt de llargada i salt de perxa.

4. Llançaments: llançament de disc, llançament de pes, llançament de martell i llançament de javelina.

5. Proves combinades (heptatló i decatló).

6. Reglament de l'atletisme.

7. Tecnologia aplicada als esports individuals

          7.1. Cinemàtica de la carrera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 39 45
Classes expositives 10 0 10
Classes pràctiques 32 5 37
Prova d'avaluació 2 20 22
Seminaris 10 21 31
Sortida de camp 0 5 5
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Delgado, N. i de los Mozos, M.A. (2006). Iniciación a la técnica y entrenamiento del atletismo (3ª edición ). Burgos: Excelentísima Diputación de Burgos.
 • Fortunyo, J.A. i Sabaté, R (1992). Córrer dels 100 m. Llisos a la marató. Lleida: Dilagro.
 • Fortunyo, J.A i Sabaté, R (1992). Salts i llançaments: l’atletisme de concursos. Lleida: Dilagro.
 • Piasenta, J. (2000). Aprender a observar. Barcelona: Inde.
 • Rius Sant, J. (2005). Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona: Paidotribo.
 • Schmolinsky, G. (1985). Atletismo (2ª ed). Madrid: Augusto Pila Teleña.
 • Seners, P (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde.
 • Starzynski, T. (1987). Le triple-saut. Paris: Ed Vigot .
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • VV.AA. (2006). Reglament Curs per accedir a jutge territorial.. Barcelona: Federació Catalana d’atletisme.
 • VV.AA. (1992). L’atletisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Federació Catalana d’atletisme. web de la Federació Catalana d’atletisme. Recuperat , a www.fcatletisme.cat
 • Federació Internacional d’atletisme. web de la Federació Internacional d’atletisme. Recuperat , a www.iaaf.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exàmens pràctics de les diferents tècniques atlètiques (Teresa Masó) Hi haurà 5 exàmens pràctics (sortides i tècnica de cursa, tanques, llançaments i salts). 30
AVC2: Anàlisi de vídeo (Jordi Vicens) Treball on s'haurà d'analitzar la cinemàtica de la carrera. 20
AVC3: Examens teòrics. Es valoraran els continguts teòrics i pràctics treballats a l'assignatura. 35
AVC4: Treball final de grup (Teresa Masó) Treball en grup on caldrà aprofundir en una especialitat d'atletisme o d'atletisme adaptat per acabar fent un muntatge de vídeo de la sessió de 10 min. 10
AVC5: Activitats atlètiques d'organització externes. Participar en l'organització d'almenys una activitat d'atletisme: curses populars, cros, d'atletisme en pista o d'atletisme adaptat. Caldrà fer una valoració de l'activitat per escrit. 5

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
-Caldrà assistir al 80% de les sessions pràctiques per ser avaluat.
-L'assignatura s'aprova amb un 5.
-Per aprovar l'activitat AVC3 la mitjana dels dos exàmens teòrics ha de ser de 5 com a mínim i es farà mitjana a partir de 4.
-Caldrà presentar obligatòriament les activitats de AVC2 i AVC4 proposades a l'assignatura i treure un mínim de 5 per fer mitjana amb la resta d'activitats.
-Per aprovar l'activitat AVC1 la nota mínima mitjana ha de ser de 6,5.
-S'haurà de participar almenys en una activitat atlètica externa proposada pels professors de l'assignatura fent tasques organitzatives per optar al 0,5*.

* La concreció d'aquesta activitat i l´avaluació la trobareu amb més detall al moodle.

AVALUACIÓ FINAL:
-Tot l'alumnat que no ha assistit al 80% de l'avaluació contínua haurà de fer les activitats d'avaluació final global. No seran recuperables les activitats ACV2, AVC4 i ACV5. Per tant, només s'optarà com a màxim a un 6,5 de nota final. Per fer mitjana s'haurà d'aprovar amb un 5 l'examen teòric i amb un 6,5 l'examen pràctic (igual que a l'avaluació continuada).
-L'alumnat que suspengui les activitats AVC2 i/o AVC4 podrà recuperar-les a l'avaluació final optant a un 5 com a nota màxima de les activitats corresponents de manera indepedent.
- Es podrà recuperar el parcial o parcials suspesos del AVC3 en l'avaluació final. Per fer mitjana s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim de cadascun dels parcials.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1-Conèixer de forma teòrica i pràctica les habilitats motrius atlètiques .
OA2-Demostrar l’execució pràctica en les diferents especialitats atlètiques: curses, llançaments i salts.
OA3-Recollir propostes pràctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de les diferents modalitats atlètiques.
OA4-Conèixer els trets principals del reglament de l’atletisme.
OA5-Identificar els errors més freqüents en l’execució de les diferents tècniques atlètiques i proposar-ne les correccions pertinents.
OA6-Conèixer, elaborar i portar a la pràctica l’escalfament i les diferents parts d'una sessió en el treball de grup.

L'assignatura és bàsicament pràctica i es desenvolupa a les pistes d'atletisme.
És imprescindible assistir a les classes amb roba esportiva. En cas de lesió s'adaptarà l'avaluació de l'examen pràctic final.