Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura tracta d'entendre el moviment humà des de la perspectiva biomecànica i kinesiològica, i més específicament analitzar diferentes gestos i accions dins l'esport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular.
 • Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional.

Continguts

1. Fonaments de la kinesiologia i la biomecànica 1.1. Definicions i conceptes fonamentals 1.2. Cinemàtica 1.3. Cinètica 1.4. Tipus d’activació muscular 1.5. Palanques múscul-esquelètiques 1.6. Principis físics aplicats a la biomecànica 1.7. Cadenes cinètiques

2. 2 Estructura i funció de les articulacions i dels teixits 2.1. Classificació i potencial de moviment de les articulacions 2.2. Fonaments d’histologia i biomecànica dels teixits

3. Estructura i funció del sistema muscular 3.1. Organització, morfologia i arquitectura del múscul esquelètic 3.2. Generació de força muscular: 3.3. Activació muscular isomètrica 3.4. Activació muscular concèntrica i excèntrica 3.5. Bases de reclutament i control neuromuscular

4. Introducció a l’anàlisi del moviment: 4.1. Fonaments per a l’anàlisi del moviment 4.2. Anàlisis estàtic 4.3. Anàlisis dinàmic

5. Estudi biomecànic del cos humà 5.1. Extremitat superior i cintura escapular 5.2. Tronc i columna vertebral 5.3. Extremitat inferior i pelvis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 33 36
Classes expositives 40 0 40
Lectura / comentari de textos 5 55 60
Prova d'avaluació 2 12 14
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Aguado X. (1993). Eficacia y técnica deportiva.. Barcelona: Inde.
 • Calais-Germain, B. (2002). Anatomia para el movimiento. Volum I. (9ª). Barcelona: Los libros de la liebre de marzo.
 • Durward, B.; Baer, G. i Rowe, P. (1999). Funcitonal human movement: measurement and analysis. Oxford: Butterwerth Heinemann.
 • Enoka, R.M. (1994). Neuromechanical basis of kinesiology (2nd ed). Champaign: Human Kinetics.
 • Fucci, S. i Benigni, M. (2003). Biomecánica de l'aparell locomotor aplicada a l'acondicionament muscular (4ª edición). Madrid: Elsevier.
 • Kapandji, I.A. (2011). Cuadernos de fisiología articular (5ª ed). Madrid: Médica Panamericana.
 • Nigg, B.M. i Herzog, W. (1999). Biomechanics of the musculo-skeletal system (2ª edición). Chichester : While & Sons Ltd.
 • Nordin, M. i Frandel, V.H. (2001). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. (Third ed). U.S.A: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Plas, F. (1995). La marcha humana: cinesiología dinámica, biomecánica y patomecánica. Barcelona: Masson.
 • Platzer, W. (2009). Atlas de anatomía con corrección clínica (9ª). Madrid: Médica Panamericana.
 • Rohen, Yokochi, Lutjen-Drecoll (2011). Atlas de anatomía humana. Estudio fotográfico del cuerpo humano (7ª). Madrid: Elsevier.
 • Romero, D. i Tous, J. (2011). Prevención de lesiones en el deporte. Panamericana.
 • Viladot, A. (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Barcelona: Springer.
 • Zatsjorsky, V.M. (2002). Kinetics of human motion. Champaign: Human Kinetics.
 • Arteaga, R. (2001). Problemas de biomecánica para estudiantes de educación física. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones.
 • Blazevich, A. (2007). Sports Biomechanics. The Basics: Optimising Human Performance. . London: A&C Black Publishers Ltd. .
 • Dufour, M.; Pillu, M. (2006). Biomecánica Funcional: cabeza, tronco y extremidades. Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Treball autònom i activitats a classe. Lectura d'articles Anàlisi de gestos, comentaris i avaluacions d'articles científics. 20
AVC2: Examen de continguts teòrics Examen de continguts teòrics 50
AVC3: Treball final en grup i exposició Preparació i exposició de treball en grup 30

Qualificació

Avaluació continuada:
- La nota de l'assignatura amb aquesta modalitat d'avaluació surt de fer la mitjana ponderada dels diferents ítems avaluadors. És imprescindible obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen de continguts teòrics per poder fer mitjana amb la resta d'ítems avaluadors.
- Els diferents ítems avaluadors de la modalitat d'avaluació continuada, inclós l'examen de continguts teòrics, no serán recuperables ni es guardará la nota per a l'avaluació final. Per tant, en cas de suspendre en aquesta modalitat caldrà presentar-se a la totalitat del contingut en l'avalució final.
- L'assignatura s'aprova a partir d'un 5 sobre 10.

Avaluació final
- Examen tipus test. Les respostes incorrectes resten.
- L'assignatura s'aprova a partir d'un 5 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conocer las etapas más relevantes en la historia del deporte y la actividad física.
OA2. Identificar las actividades físicas (AF) y los deportes relacionando los con cada etapa de la historia.
OA3. Analizar la importancia de la AF y el deporte en la integración de inmigración en la sociedad.
OA4. Analizar la influencia de género en el desarrollo de la AF y el deporte.
OA5. Identificar las tendencias y evolución de los diferentes ámbitos laborales en la AF y el deporte.
OA6. Redactar, de forma argumentada, textos en inglés.
OA7. Comprender textos orales y escritos en inglés.
OA8. Mantener conversaciones en inglés a partir de una temática predefinida.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Readaptació a l'esforç
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2