Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura tracta d'entendre el moviment humà des de la perspectiva biomecànica i kinesiològica, i més específicament analitzar diferentes gestos i accions dins l'esport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular.
 • Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional.

Continguts

1. Fonaments de la kinesiologia i la biomecànica 1.1. Definicions i conceptes fonamentals 1.2. Cinemàtica 1.3. Cinètica 1.4. Tipus d’activació muscular 1.5. Palanques múscul-esquelètiques 1.6. Principis físics aplicats a la biomecànica 1.7. Cadenes cinètiques

2. 2 Estructura i funció de les articulacions i dels teixits 2.1. Classificació i potencial de moviment de les articulacions 2.2. Fonaments d’histologia i biomecànica dels teixits

3. Estructura i funció del sistema muscular 3.1. Organització, morfologia i arquitectura del múscul esquelètic 3.2. Generació de força muscular: 3.3. Activació muscular isomètrica 3.4. Activació muscular concèntrica i excèntrica 3.5. Bases de reclutament i control neuromuscular

4. Introducció a l’anàlisi del moviment: 4.1. Fonaments per a l’anàlisi del moviment 4.2. Anàlisis estàtic 4.3. Anàlisis dinàmic

5. Estudi biomecànic del cos humà 5.1. Extremitat superior i cintura escapular 5.2. Tronc i columna vertebral 5.3. Extremitat inferior i pelvis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 20,00 0 22,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 33,00 0 36,00
Lectura / comentari de textos 2,00 35,00 0 37,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 0 15,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00 40,00
Total 30,00 100,00 20,00 150

Bibliografia

 • Aguado X. (1993). Eficacia y técnica deportiva.. Barcelona: Inde.
 • Calais-Germain, B. (2002). Anatomia para el movimiento. Volum I. (9ª). Barcelona: Los libros de la liebre de marzo.
 • Durward, B.; Baer, G. i Rowe, P. (1999). Funcitonal human movement: measurement and analysis. Oxford: Butterwerth Heinemann.
 • Enoka, R.M. (1994). Neuromechanical basis of kinesiology (2nd ed). Champaign: Human Kinetics.
 • Fucci, S. i Benigni, M. (2003). Biomecánica de l'aparell locomotor aplicada a l'acondicionament muscular (4ª edición). Madrid: Elsevier.
 • Kapandji, I.A. (2011). Cuadernos de fisiología articular (5ª ed). Madrid: Médica Panamericana.
 • Nigg, B.M. i Herzog, W. (1999). Biomechanics of the musculo-skeletal system (2ª edición). Chichester : While & Sons Ltd.
 • Nordin, M. i Frandel, V.H. (2001). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. (Third ed). U.S.A: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Plas, F. (1995). La marcha humana: cinesiología dinámica, biomecánica y patomecánica. Barcelona: Masson.
 • Platzer, W. (2009). Atlas de anatomía con corrección clínica (9ª). Madrid: Médica Panamericana.
 • Rohen, Yokochi, Lutjen-Drecoll (2011). Atlas de anatomía humana. Estudio fotográfico del cuerpo humano (7ª). Madrid: Elsevier.
 • Romero, D. i Tous, J. (2011). Prevención de lesiones en el deporte. Panamericana.
 • Viladot, A. (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Barcelona: Springer.
 • Zatsjorsky, V.M. (2002). Kinetics of human motion. Champaign: Human Kinetics.
 • Arteaga, R. (2001). Problemas de biomecánica para estudiantes de educación física. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones.
 • Blazevich, A. (2007). Sports Biomechanics. The Basics: Optimising Human Performance. . London: A&C Black Publishers Ltd. .
 • Dufour, M.; Pillu, M. (2006). Biomecánica Funcional: cabeza, tronco y extremidades. Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV1: Treball autònom, activitats a classe i lectura d'articles Anàlisi de gestos esportius, comentaris i avaluacions d'articles científics en format examen curt i/o questionari online 10 No
AV2: Examen de continguts teòrics I Examen de preguntes curtes i/o test del parcial dels continguts de l'assignatura 35
AV3: Examen de continguts teòrics II Examen de preguntes curtes i/o test del parcial dels continguts de l'assignatura 35
AV4: Treball final en grup i exposició El·laboració i presentació d'un treball de recerca bibliografica, lectura crítica i/o treball d'investigació 20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
- Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una mitjana de 5 com mínim per aprovar. En el cas de no obtenir aquesta nota, l'estudiant s'haurà de presentar a l'avaluació final del 100%.
- L'AV1 i l'AV4 fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
- L'AV2 i l'AV3 s'hauran d'aprovar amb un 4 com a mínim cadascun per poder fer mitjana i la nota global haurà de ser igual o superior a 5. En el cas de suspendre es podrà recuperar únicament la part suspesa.

AVALUACIÓ FINAL
- Es realitzarà una prova final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:
- Examen de continguts teòrics I (35%).
- Examen de continguts teòrics II (35%).
- Treball individual. El·laboració i presentació d'un treball de recerca bibliografica, lectura crítica i/o treball d'investigació (30%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.

Els exàmens I i II s'hauran d'aprovar amb un 4 com a mínim cadascun per poder fer mitjana. En el cas de suspendre es podrà recuperar únicament la part suspesa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir un 4 com a mínim l'AV2 i l'AV3 i la nota global haurà de ser igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conocer las etapas más relevantes en la historia del deporte y la actividad física.
OA2. Identificar las actividades físicas (AF) y los deportes relacionando los con cada etapa de la historia.
OA3. Analizar la importancia de la AF y el deporte en la integración de inmigración en la sociedad.
OA4. Analizar la influencia de género en el desarrollo de la AF y el deporte.
OA5. Identificar las tendencias y evolución de los diferentes ámbitos laborales en la AF y el deporte.
OA6. Redactar, de forma argumentada, textos en inglés.
OA7. Comprender textos orales y escritos en inglés.
OA8. Mantener conversaciones en inglés a partir de una temática predefinida.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Readaptació a l'esforç
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AV1: Treball autònom, activitats a classe i lectura d'articles, s'entregaran a través del moodle.
AV2: Examen de continguts teòrics I. Es realitzarà en format virtual.
AV3: Examen de continguts teòrics II. Es realitzarà en format virtual.
AV4: Treball en grup. L'entregaran a través del moodle i el seguiment es realitzarà de forma no presencial.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens parcials es realitzaran de manera virtual i l'entrega i seguiment del treball individual es farà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.