Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és conèixer les bases anatòmiques de l’esser humà per tal de comprendre el cos en moviment. El contingut combina l'anatomia descriptiva amb aspectes funcionals relacionats amb l'activitat física, l'esport i la salut. S’emfatitza l’anàlisi del comportament que prenen els ossos, les articulacions i els músculs implicats en un determinat moviment per tal de millorar-ne l’eficiència, tot preparant l'alumne per comprendre altres disciplines com la biomecànica o la fisiologia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Carles Escalona Marfil
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.

Continguts

1. - NOMENCLATURA ANATÒMICA. GENERALITATS 1.1- Nomenclatura anatòmica, eixos, plans i moviments. Generalitats d’osteologia i artrologia. 1.2- Generalitats de miologia, neurologia i angiologia

2. - EXTREMITAT INFERIOR. 1- Osteologia de l’extremitat inferior. 2- Articulacions i músculs de la cintura pelviana. 3- Articulació del genoll i músculs de la cuixa. 4- Articulacions del turmell i el peu i músculs anteriors de la cama. 5- Músculs laterals i posteriors de la cama i músculs del peu. 6- Vascularització i innervació de l’extremitat inferior. 7- Anatomia topogràfica de l’extremitat inferior.

3. - EXTREMITAT SUPERIOR. 1- Osteologia de l’extremitat superior. 2- Articulacions i músculs de la cintura escapular. 3- Articulació del colze i músculs del braç. 4- Articulacions del canell i la mà. Músculs posteriors de l’avantbraç. 5- Músculs anteriors de l’avantbraç i músculs de la mà. 6- Vascularització i innervació de l’extremitat superior. 7- Anatomia topogràfica de l’extremitat superior.

4. - CAP, COLL I TRONC. 1- Crani. Divisió, ossos i articulacions del crani. Músculs de la mímica i la masticació. 2- Osteologia del tronc: vèrtebres i tòrax. 3- Articulacions de la columna vertebral i el tòrax. 4- Músculs del coll. 5- Músculs del tòrax, diafragma i músculs abdominals. 6- Músculs de l'esquena. 7- Anatomia topogràfica del cap, coll i tronc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 25,00 0 27,00
Prova d'avaluació 12,00 45,00 0 57,00
Sessió expositiva 18,00 10,00 18,00 46,00
Sessió participativa 5,00 10,00 5,00 20,00
Total 37,00 90,00 23,00 150

Bibliografia

 • M. Lorente Gascón, M. Miguel Pérez, A. Pérez Bellmunt, C. Escalona Marfil (2007). Manual de miología. Elsevier Masson.
 • Dufour, M. (2005). Anatomía del aparato locomotor: Tomos I,II,III.. Barcelona [etc.]: Masson.
 • Schünke, Michael et al. (2010). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed., mejorada y a). Médica Panamericana.
 • Rohen, Johannes W (cop. 2007 ). Atlas de anatomía humana : estudio fotográfico del cuerpohumano (6a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier Science. Catàleg
 • Kahle, W.; Leonhardt, H. i Platzer, W. (1995). Atlas de anatomía para estudiantes y médicos. Barcelona: Omega.
 • Agur, A.M. i Dalley, A.F. (2007). Grant. Atlas de Anatomía (11ª Edició). Panamericana.
 • Drake, Richard L (cop. 2005 ). Gray anatomía para estudiantes . Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Moore, Keith L (cop. 2007 ). Anatomía con orientación clínica (5a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2006 ). Atlas de anatomía humana (22a ed). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Rouvière, H.|q(Henri) (2005 ). Anatomía humana : descriptiva, topográfica y funcional (11 ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Netter, Frank H.|q(Frank Henry) (2007 ). Atlas de anatomía humana (4a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Williams, Peter L. Gray, Henry, 1825-1861 Bannister, Lawrence H. (DL 2001 ). Anatomía de Gray : bases anatómicas de la medicina y la cirugía . Barcelona [etc.]: Harcourt. Catàleg
 • Tortora, Gerard J (cop. 2008 ). Introducción al cuerpo humano : fundamentos de anatomía yfisiología . México DF [etc.]: Médica Panamericana.
 • Michael Schünke,Erik Schulte,Udo Schumacher (2015). Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía Tomo 1. Anatomía General y Aparato Locomot (3ª). Madrid: Médica Panamericana, cop. 2015.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Prova parcial 1 Prova de resposta múltiple (tipus test). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable. 30
AVC2. Prova parcial 2 Prova de resposta múltiple (tipus test). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable. 40
AVC3: Prova d'identificació d'estructures anatòmiques Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Es podrà realitzar mitjana a partir de 5. Aquest apartat és recuperable. 20
AVC4: Activitats de classe i on-line Resolució de preguntes i exercicis realitzats durant les classes i on-line. No és recuperable. 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Prova parcial 1 (30%). S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5. És recuperable.
AVC2. Prova parcial 2 (40%). S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5. És recuperable.
AVC3: Prova d'identificació d'estructures anatòmiques (20%). S'haurà d'obtenir una nota mínima de 5 per aprovar i fer mitjana amb la resta d'activitats. Aquest prova és recuperable.
AVC4: Activitats de classe (10%). Es podrà realitzar mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. No és recuperable.


És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVC1 i AVC2) sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui un o els dos parcials (AVC1 i AVC2) s'haurà de recuperar únicament l'apartat suspès a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 com a mínim de cadascun dels parcials per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5, per fer mitja amb la resta de notes (AVC3 i AVC4).
- En el cas de suspendre l'AVC3 es podrà recuperar i s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana amb AVC1, AVC2 i AVC4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes de semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

AVU1: Prova parcial 1 (30%). Prova de resposta múltiple (tipus test). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable.
AVU2: Prova parcial 2 (40%). Prova de resposta múltiple (tipus test). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable.
AVU3: Prova d'identificació d'estructures anatòmiques (30%). Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Es podrà realitzar mitjana a partir de 5. Aquest apartat és recuperable.

És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVU1 i AVU2) sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- S'haurà d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 en la mitjana de les activitats AVC1 i AVC2, així com de l'activitat AVC3 per aprovar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, vídeoconferències i el correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentage de l'assigantura es concreten de la següent manera:
OA1.- Conèixer la nomenclatura anatòmica i les generalitats de l’àrea de coneixement.
OA2.- Analitzar i descriure estructural i funcionalment el sistema ossi i muscular del cap, coll i tronc.
OA3.- Analitzar i descriure estructural i funcionalment el sistema ossi i muscular de l’extremitat superior.
OA4.- Analitzar i descriure estructural i funcionalment el sistema ossi i muscular de l’extremitat inferior.
OA5.- Descriure anatòmicament el sistema ossi i muscular en moviment.

L'assignatura s'estructura a partir d'exposicions teòriques del professorat i exemples pràctics que faciliten la comprensió del cos en moviment.

Els continguts d'anatomia inclosos en l'assignatura són extensos, per la qual cosa es recomana l'estudi diari i el suport amb el material d'estudi proposat pel professorat o pels propis alumnes. També es recomana la utilització de la bibliografia recomanada.
Pel mateix motiu, i pels treballs que es fan durant les classes, tot i que l'assistència no és obligatòria sí és molt recomanable.

Assignatures recomanades

 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions teòriques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions teòriques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1- Parcial 1 (30%). Es realitzarà virtualment.
AVC2- Parcial 2 (40%). Les activitats i entregues es realitzaran virtualment.
AVC3- Prova d'identificació d'estructures anatòmiques (20%). Es realitzarà virtualment.
AVC4- Activitats de classe i on-line. Es manté el format virtual.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens es realitzaran virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que la prova i els exàmens es realitzaran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.