Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els tipus de neurones i la comunicació que tenen entre elles. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Conèixer i descriure les estructures dels diversos aparells i sistemes de l'organisme, per tal d'entendre el perquè del funcionament corporal a nivell sistemàtic.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES ESCALONA MARFIL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES ESCALONA MARFIL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T10. Tenir capacitat de gestió de la formació.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el mitjà natural i social.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Sistema Nerviós 1.1 Introducció i generalitats del Sistema Nerviós 1.2 El Sistema Nerviós Central: Encèfal i Medul·la Espinal 1.3 Sistemes de protecció: meninges i LCR 1.4 Sistema Nerviós Perifèric

2. Sistema Cardiovascular 2.1 El cor 2.1.1 Localització i estructura del cor. 2.1.2 Circuit sistèmic i circuit pulmonar. 2.2. Els vasos sanguinis 2.2.1 Estructura de la paret vascular. 2.2.2 Estructura i funció del sistema arterial, capil·lar i sistema venós 2.2.3 principals vasos del cos humà

3. Sistema Limfàtic 3.1 Funcions del sistema limfàtic 3.2 Cèl·lules i teixits limfoides 3.3 Altres òrgans limfoides: melsa, amígdala, agregats de fol·licles limfoides.

4. Sistema Respiratori 4.1 Anatomia funcional del sistema respiratori. Divisió anatòmica i funcional 4.2 El tracte respiratori superior 4.3 El tracte respiratori inferior

5. Sistema Digestiu 5.1 Estructura general i funcions del sistema digestiu: tub digestiu i òrgans annexes. 5.2 Anatomia funcional del tub digestiu: boca, faringe i esòfag. Estómac. Intestí prim i gruixut. 5.3 Anatomia funcional dels òrgans digestius annexes.

6. Sistema urinari 6.1 Anatomia macroscòpica i microscòpica del ronyó. 6.2 Estructura i funció dels urèters, la bufeta urinària i la uretra.

7. Sistema Reproductor 7.1 Anatomia funcional del sistema reproductor masculí. 7.2 Anatomia funcional del sistema reproductor femení.

8. Sistema Endocrí 8.1 Estructura general i funcions del sistema endocrí. 8.2 Anatomia funcional i hormones secretades per la hipòfisi, glàndula tiroide i paratiroide, glàndula suprarenal, pàncrees, gònades i glàndula pineal.

9. Sistema tegumentari. 9.1 Estructura general i funcions de la pell i les estructures annexes. 9.2 Capes de la pell i el teixit subcutani 9.3 Les estructures annexes a la pell.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 66 91 157
Prova d'avaluació 0 7 7
Resolució d'exercicis 10 8 18
Tutories 8 0 8
Total 84 106 190

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Prova Final: escrita i test Examen d'identificació d'estructures anatòmiques (30%).
  Examen de resposta múltiple, amb 50 preguntes test (70%)
  70
  Prova parcial Prova a realitzar a la meitat del semestre aproximadament.
  Examen de resposta múltiple, amb 25 preguntes test.
  20
  Prova d'avaluació moodle Preguntes del contingut de l'assignatura. 10

  Qualificació

  En la PRIMERA CONVOCATÒRIA, la nota es calcularà en funció de dos blocs:

  1. Activitats d'avaluació continuada: 30% de la nota del semestre
  A. Prova parcial: 20%
  · Prova a realitzar a la meitat del semestre aproximadament.
  · Examen de resposta múltiple, amb 25 preguntes aprox.
  B. Proves de resposta curta: 10%
  · Proves via Moodle a realitzar al llarg del semestre.
  · Resolució de preguntes i exercicis, orals i escrits a classe.

  2. Examen global d’avaluació continuada: 70% de la nota de l’assignatura.
  A. Prova d'identificació d'estructures anatòmiques: 30% de la prova final.
  · Prova a realitzar durant el període d’exàmens
  · Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita.
  · Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.
  B. Prova de final de semestre: 70% de la nota de la prova final.
  · Prova a realitzar durant el període d’exàmens:
  · Examen de resposta múltiple, amb 50 preguntes aprox.
  · Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.


  En la SEGONA CONVOCATÒRIA, la nota serà de suficiència:

  A. Prova d'identificació d'estructures anatòmiques.
  · Prova a realitzar durant el període d’exàmens de recuperació
  · Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita.


  B. Prova de final de semestre.
  · Prova a realitzar durant el període d’exàmens de recuperació
  · Examen de resposta múltiple, amb 50 preguntes aprox.


  Recordem que per superar l’assignatura caldrà superar amb una nota de 5 o més:
  • la prova d'identificació d'estructures anatòmiques
  • la prova final de semestre
  • la mitjana de totes les notes.

  Per aprovar l'assignatura es requerirà una nota total final de 5.

  Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota serà de SUFICIÈNCIA (màxim de 5); no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

  Observacions

  Els continguts d'anatomia inclosos en l'assignatura són extensos, per la qual cosa es recomana l'estudi diari i el suport amb el material d'estudi proposat pel professorat o pels propis alumnes. També es recomana la utilització de material bibliogràfic recomanat.
  Pel mateix motiu, i pels treballs que es fan durant les classes, tot i que l'assistència no és obligatòria sí és molt recomanable.